sound

Mladý muž sedí v potemnělé kanceláři. Před několika hodinami se rozloučil s údržbářem, který přišel zprovoznit klimatizaci, od té doby nikoho neviděl. Pracuje jako obvykle dlouho přesčas. Dnes poprvé je to něčím jiné. Dnes poprvé se ho zmocňuje nepochopitelná úzkost. Má pocit, jako by ho někdo sledoval, cítí v zádech cizí upřený pohled a neustále se ohlíží přes rameno. Kancelář je ale prázdná. Napije se ledové vody a vrací se k práci. Jenže úzkost se stupňuje, zanedlouho uslyší hlasy. Zatímco upřeně sleduje monitor svého počítače a zpocenou rukou svírá myš, má pocit, že mu někdo dýchá přímo do tváře. Periferním viděním si všímá, jak se v temných koutech místnosti míhají ještě temnější stíny.

Tento muž je ovšem moudrý a skeptický člověk, a tak se snaží odhalit příčinu, proč jeho pracoviště nyní vypadá, jako by se v něm usadilo celé hejno duchů. To se mu daří záhy. Klimatizace. Sice byla dnes zprovozněná, ale jeden špatně utažený šroub na větráku způsobil, že tento vydával infrazvuk. A právě infrazvuk stojí za vším výše popsaným.

Infrazvuk je o tak nízkém kmitočtu, že jej lidské ucho nedokáže zachytit. Některá zvířata jej ale užívají ke komunikaci. Přestože tento zvuk neslyšíme, náš mozek ho vnímá. Účinky infrazvuku na lidské tělo mohou být až fatální, zvlášť nebezpečné jsou frekvence, které se shodují s biologickými rytmy. Při nízké intenzitě je možné kromě výše uvedených projevů pociťovat také nepříjemné vibrace, zalehnuté uši, tlak, který bychom popsali spíše jako „doteky neviditelných rukou“ na citlivých místech pokožky (obličej, krk, ruce). Silná intenzita infrazvuku může vyvolat oslepnutí, nepropustnost cév či dokonce infarkt.

Zdroje infrazvuku jsou různé. V přírodě jej vydávají některá zvířata (aligátoři, nosorožci, sloni, okapi...), vzniká při sopečné činnosti, při bouřích i na moři, když se vítr otírá a hřbety vysokých vln. Nejznámějším umělým zdrojem infrazvuku jsou větrné elektrárny.

Právě pro své účinky nejen fyziologické, ale i mechanické býval a zřejmě stále je často zkoumán a vyvíjen také jako velmi zákeřná zbraň. Jako příklad uveďme třeba zvukové dělo. To je prý schopné sestřelit letadlo. Bohu dík jen na malou vzdálenost.

Velice chytře je infrazvuk využit například v kostelech. Nevěříte? Taková basová píšťala varhan právě infrazvuk celkem umně ovládá. A varhaník pak celkem umně ovládá věřící, kteří přišli na mši.

Reklama