Pro všechny, které se chystají řešit právě probíhající povodně, vydalo Ministerstvo práce a sociálních věcí informační leták „Jak se vypořádat s povodní - Informace z pracovněprávní a sociální oblasti". V elektronické podobě je už nyní zdarma dostupný na webu MPSV na adrese www.mpsv.cz/cs/8537. Do oblastí, které zasáhly povodně, ho v celkovém nákladu 50 000 ks bude MPSV distribuovat příští týden.

Leták přináší formou otázek a odpovědí základní informace o tom, na co mají lidé nárok, pokud jim povodeň poničila majetek, jak je to s volnem a náhradou mzdy, když se uklízejí následky povodní, jak je to v případě, že zaměstnavatel v kontextu s povodní nemůže vyplatit mzdu, jak je to s výplatou důchodů a dávek nemocenského pojištění aj.

Uvádíme několik příkladů z letáku:

Zaměstnavatel mi nemůže kvůli povodním vyplatit mzdu. Co mám dělat?

Pokud vám zaměstnavatel nevyplácí mzdu v důsledku povodní, můžete využít zákon č. 118/2000 Sb., o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele, ve znění pozdějších předpisů. Můžete se obrátit na příslušný úřad práce podle místa sídla zaměstnavatele, který vám poradí v dalším postupu.

Mám nárok na volno, když si musím zařídit své osobní záležitosti?

Pokud potřebujete v souvislosti s povodněmi pracovní volno, abyste si mohl zařídit své důležité osobní, rodinné nebo majetkové záležitosti (např. jednání s pojišťovnou), může vám ho zaměstnavatel poskytnout bez náhrady mzdy nebo platu. Můžete se také dohodnout, že si takto zmeškanou pracovní dobu napracujete.

Během povodní jsme já i můj zaměstnavatel přišli o doklady důležité pro nemocenské pojištění. Jak to vyřešit?

Jestliže se u vašeho zaměstnavatele v důsledku povodní ztratily nebo zničily potřebné doklady či podklady, bez nichž nemůže zjistit údaje, které je povinen sdělit okresní správě sociálního zabezpečení, musí se kontaktovat s příslušnou okresní správou sociálního zabezpečení. Jako zaměstnanec nárok na dávky neztratíte, ale v tomto případě je nezbytné počítat s tím, že výplata dávek bude opožděna. Pokud došlo v důsledku povodní ke ztrátě nebo zničení potřebných dokladů, které vám slouží pro uplatnění nároku na dávku (například Potvrzení o trvání dočasné pracovní neschopnosti), je třeba požádat lékaře o vyhotovení nového dokladu.

Jak je to s výplatou dávek nemocenského pojištění během povodní?

Pokud jste pobíral dávky nemocenského pojištění před povodní a nárok na tyto dávky nadále trvá, budou tyto dávky vyplaceny. Výplata dávek může být pouze zpožděna, jestliže plátce dávek (okresní správa sociálního zabezpečení) nebo pošta byly zatopeny nebo evakuovány.

Jak je to s výplatou důchodu během povodní?

Výplata důchodů vyplácených v hotovosti může být zpožděna, pokud vyplácející pošta byla zatopena nebo evakuována.

 

Reklama