V lednu loňského roku vznikla Online klinika pro onkologii prostaty (ONKO Prostaty) – webový multimediální průvodce, který ústy předních odborníků provádí pacienta optimální cestou léčby tohoto zhoubného onemocnění. Hlavním cílem projektu bylo poskytnout pacientům potřebné informace a nabídnout jim pomoc v jejich nelehké situaci. Roční provoz online kliniky potvrdil, že se tento cíl podařilo naplnit a webový průvodce se stal důležitým informačním zdrojem jak pro nemocné, tak pro jejich rodinné příslušníky.

Rakovině prostaty denně v České republice podlehnou čtyři pacienti. V současnosti neexistuje způsob, jak nemoci předcházet a jedinou prevencí choroby je její včasné zachycení. Proto je důležité posilovat informovanost mužů o tomto zhoubném onemocnění. „Roční provoz portálu potvrdil, že jsme se vydali správnou cestou. Zájem předčil očekávání a návštěvnost stránek neustále roste, což souvisí také s tím, že řada lékařů začala ONKO Prostaty doporučovat svým pacientům, čehož si velmi vážíme,“ říká manažerka projektu MUDr. Marcela Koudelková. Současně je portál velmi dobře dohledatelný přes dva největší vyhledávácí servery v České republice. Při zadání klíčového sousloví „rakovina prostaty“ se poradna objeví na prvním místě na Seznam.cz a celkově na třetím místě na Google.cz. Za vysokou návštěvností webu stojí ale především komplexnost poskytovaných informací. „Přínos pro pacienta je především v tom, že jednotlivá videa, skrze která odborníci k pacientům promlouvají, připravili špičkoví lékaři z obou klíčových oblastí, které se řešením rakoviny prostaty zabývají – onkologie a urologie. Pacient dále na jednom místě získá ucelené informace, které se vztahují jak k průběhu, tak k léčbě onemocnění. Jsme velmi rádi, že muži mají zájem o poskytované informace a chtějí se vzdělávat v této oblasti,“ uvádí MUDr. Marcela Koudelková.

Odborníci, kteří stojí za chodem portálu:

prof. MUDr. Marek Babjuk, CSc., Přednosta Urologické kliniky 2. LF UK a FN Motol

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph. D., Přednosta Onkologické a radioterapeutické kliniky FN Plzeň

MUDr. Jana Katolická, Ph. D., Onkologicko-chirurgické odd. FN u sv. Anny, Brno

as. MUDr. Michaela Matoušková, UROCENTRUM, Praha 2

Doc. PhDr. Dr.phil. Laura Janáčková, CSc., vedoucí Institutu partnerských vztahu, Praha 2

MUDr. Marcela Koudelková, Manažerka projektu

ONKO Prostaty se zaměřuje i na blízké nemocných a postupně přidává nové informace

mužPři tvorbě multimediálního průvodce byl brán zřetel hlavně na to, aby jím byla oslovena nejvíce ohrožená cílová skupina – muži starší padesáti let. Bilance dvanáctiměsíčního provozu ale tvůrce projektu překvapila. Kliniku navštěvují hojně nejen mladší ročníky mužské populace, ale také rodinní příslušníci pacientů – převážně jejich partnerky. „Statisticky dosahuje podíl žen-návštěvnic téměř jedné třetiny. Potvrzuje to fakt, že ženy se o zdraví svých partnerů zajímají mnohdy více než oni samotní. Zaskočila nás také otevřenost některých dotazů – mnoho mužů se například ptá na sexuální aspekty onemocnění. Vnímáme to jako důkaz toho, že anonymita webového průvodce zbavuje návštěvníky studu, který jim často při osobním kontaktu s lékařem brání dozvědět se o nemoci maximum,“ říká MUDr. Marcela Koudelková. Na základě ankety, která proběhla v minulém roce na webových stránkách, je patrné, že jsou návštěvníci s fungováním portálu ONKO Prostaty spokojeni.

Pozitivní ohlasy následně přiměly tvůrce projektu k tomu, že původní obsah rozšířili o nová videa. Ty se věnují dopadům onemocnění na psychiku a vlivu léčby na sexuální a partnerský život nemocných. Poslední novinkou je sekce, která je zaměřena na partnerky a blízké pacientů. „Reagujeme tím na rozšíření cílové skupiny a i nadále chceme webové stránky průběžně doplňovat o další dosud chybějící informace,“ uzavírá MUDr. Marcela Koudelková.

ONKO Prostaty naleznete na adrese: www.rakovinaprostaty.org.

Reklama