kliste

Očkování proti klíšťovce - klíšťové encefalitidě je v posledních letech velmi zmiňované očkování. S informacemi se setkáváme všude - v médiích, v lékárně a u svého ošetřujícícho lékaře. Přesto, že je dostupných informací velmi mnoho, kolují mezi veřejností mýty, které je třeba vyvrátit.

Oslovili jsme odbornici - MUDr. Evu Jílkovou z odd. očkování a cestovní medicíny Zdravotního ústavu se sídlem v Ústí nad Labem, aby nám některé diskutované a nejasné informace vysvětlila.

Většina lidí si myslí, že když mají naočkovanou první vakcínu, nesmějí chytit infikované klíště, protože by pak průběh onemocnění byl údajně daleko horší. Můžete tento mýtus vyvrátit?
Po podání první dávky není člověk ještě proti KE chráněn, takže když je přisáté klíště infikované, může člověk skutečně onemocnět. Klinický průběh onemocnění není horší, probíhá se stejnou intenzitou jako u neočkovaného. Jediným podkladem pro toto tvrzení jsou zkušenosti s takovými případy. Nikde v odborné literatuře není uváděna zkušenost, že by onemocnění probíhala hůře - v takovém případě by doporučení (v tomto případě vakcinace v době aktivity klíšťat) bylo změněno. Po použití hyperimunního globulinu byl zaznamenán horší průběh asi ve 3 případech - na základě této zkušenosti bylo podání globulinu zastaveno a následně i výroba zastavena.

Je tedy možné se očkovat kdykoliv? Platí to pro všechny vakcíny, které jsou na trhu? Neplatí, že sezona očkování je jen v měsících, kdy jsou klíšťata mimo náš dosah?
Některé země mají svá „národní“ doporučení, jak postupovat v případě přisátí klíštěte v průběhu očkování - např. Rakousko. ČR doporučení nemá - Takže závazné jsou informace v tzv. Souhrnu údajů o přípravku. Tam se neuvádí, že v létě není vhodné očkování provádět. Nejdůležitější je správné poučení zájemce o očkování. Můj osobní přístup již v době aktivity klíšťat spočívá v odložení očkování o nejdelší inkubační dobu (21 dní) v případě přisátí klíštěte před zahájením očkování a rovněž odložení 2. dávky v případě, že se klíště přisaje ještě před podáním druhé dávky. Přístup je stejný u obou očkovacích látek.

Většinou očkujeme své děti, procento naočkovaných dospělých je nižší, při tom je ale průběh onemocnění dospělých daleko horší, je to pravda?
Toto je ověřená zkušenost. Při hodnocení klinického průběhu probíhá onemocnění KE u dospělých a zvláště starších osob jako závažnější klinická forma (např. častěji jako zánět mozku), také častěji probíhá onemocnění s komplikacemi nebo trvalými následky. Platí to i pro jiná infekční onemocnění - žloutenku typu A, příušnice, plané neštovice atd...

Proč si myslíte, že se dospělí neradi nechávají očkovat? Klíště přece nedělá rozdíly, na kom bude cizopasit...
Věk „oběti“ určitě pro klíště není důležitý. Jsou ale lidé, kteří mají opakovaně a hodně přisátých klíšťat, a lidé, kteří najdou přisáté klíště vzácně. Klíšťata jsou „lákána“ složením potu, takže to je opravdu individuální. Dospělí možná vnímají, že očkování je záležitost dětského věku, a také mají strach o své děti. V současné době se ale připravuje i očkovací kalendář pro dospělé. Společnost praktických lékařů pro dospělé ho v brzké době schválí a uveřejní.

MUDr. Eva Jílková
Odd. očkování a cestovní medicíny
Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem

Z odpovědí jsme se dozvěděli tyto zásadní informace:

1) Pokud jste prodělali očkování první vakcínou a přisálo by se na vás infikované klíště - průběh onemocnění bude stejný, jako byste očkováni nebyli. V žádném případě vám podaná vakcína průběh onemocnění nezhorší
2) Očkovat proti klíšťové encefalitidě se můžete kdykoliv
3) Průběh onemocnění u dospělých bývá horší než u dětí - na očkování by tedy měli myslet i dospělí, zejména senioři

Děkujeme paní doktorce za odpovědi na naše otázky!

Reklama