Nebezpečí ranní hypertenze

Studie prokazují, že zvýšený výskyt infarktu, náhlé srdeční smrti a ischemické nebo krvácivé mozkové příhody je nejčastější v ranních hodinách mezi 6. ranní hodinou a polednem. 

Hypertenze je globální epidemie!

Na nemoci způsobené vysokým krevním tlakem celosvětově ročně umírá 7 milionů lidí. Kardiovaskulární choroby jsou zodpovědné za téměř polovinu všech úmrtí v Evropě, v České republice má vysoký krevní tlak zhruba čtyřicet procent lidí ve věku 25 až 64 let, přičemž čtvrtina hypertoniků o své chorobě ani neví. Proto je hypertenze nazývaná také tichý zabiják.

heart

Je prokázáno, že ranní měření krevního tlaku doma má větší vypovídací hodnotu pro dlouhodobé sledování negativních účinků vedoucích k infarktu či záchvatu mrtvice než nahodilá měření např. u lékaře nebo někde v lékárně. U těchto měření může dojít k tzv. „hypertenzi z bílého pláště“ pod vlivem stresu z návštěvy lékaře. Mnohdy ani sám lékař nedodrží zásady správného měření krevního tlaku – během měření se ptá na problémy, přičemž by měření mělo probíhat v úplném klidu.

V průběhu dne se krevní tlak mění. Normální denní rytmus je charakterizován poklesem krevního tlaku během noci a v době ranního probuzení je jeho vzestup zvláště prudký. Pro ovlivnění ranního vzestupu je třeba, aby si pacienti lék brali hned po probuzení a ne až po snídani či v zaměstnání. Než lék začne plně účinkovat, mohou uplynout 2 až 2,5 hodiny a nemusíme dobře ovlivnit ranní vzestup krevního tlaku.

Jak jsme na tom:

17 milionů lidí musí lékaři sledovat kvůli vysokému krevnímu tlaku

 
• Jak dlouho se na nové srdce čeká: cca 1 rok

• Kolik lidí nyní potřebuje nové srdce: více než sto (k polovině ledna 114) 

• Kolik stojí transplantace srdce: 1,714 milionu Kč 

• Kolik obvykle bývá českým příjemcům v IKEM: 51 let (Nejmladšímu příjemci bylo pět let, nejstaršímu 74 let.) 

17. května 2014 je Světovým dnem hypertenze, stanovený Světovou ligou proti hypertenzi. Tento den byl stanoven proto, aby upozornil na vážné zdravotní komplikace provázející hypertenzi a potřebu kontroly krevního tlaku, například měřením doma. Aby poukázal na riziko infarktu, mozkové mrtvice a jiných nemocí způsobených vysokým krevním tlakem, na jejich prevenci, příznaky a léčbu. Letošní téma je: „Znáte svůj krevní tlak? „

„Optimální hodnota tlaku krve je 120-130/70-85 mm Hg, ale pokud nějaká hodnota vyskočí, nehraje to důležitou roli. Může za to např. přechodný stres,“upozorňuje odborník na arteriální hypertenzi MUDr. Jan Peleška z Centra preventivní kardiologie III. interní kliniky Všeobecné fakultní nemocnice v Praze. Pravidelné měření umožňuje včas odhalit změny v kardiovaskulárním systému a předcházet tak rizikům vzniku infarktu a dalších nemocí.

Většina pacientů si neumí správně změřit tlak

Alarmující však je, že až 84 procent pacientů nezná zásady správného měření krevního tlaku. Jak správně měřit tlak zjistíte na www.krevnitlak.cz. Lékaři s nimi nemají čas o tom mluvit. Za hlavní kritérium při koupi tlakoměru se sice považuje jeho přesnost, při nesprávném používání však i ten nejkvalitnější tlakoměr bude měřit nespolehlivě. Typickou chybou, zejména v případě zápěstních tlakoměrů, je to, že pacient nemá tlakoměr umístěný v úrovni srdce (u ramenních tlakoměrů je na úrovni srdce umístěna jen manžeta a samotný přístroj je položen na stole). Další časté příčiny nepřesných výsledků jsou pohyby či vyprávění během měření, předklánění se nebo nedostatečně utažena manžeta. Na trhu je např. tlakoměr OMRON M6Comfort s unikátní Intelli manžetou, která snímá tlak po celém obvodu paže a měření se tak stává mnohem jednodušší a přesné, jelikož je nemožné ji špatně umístit. Dále umí vyhodnotit i ranní hypertenzi. Při výběru tlakoměru je výhodné poradit se s odborníkem, ať už s lékařem, sestrou, lékárníkem nebo obchodníkem se zdravotnickou technikou. Aby byly naměřené hodnoty pro lékaře věrohodné, musí být tlakoměr klinicky ověřen. To znamená, že měření je stejně přesné jako měření u lékaře manuální poslechovou metodou.

blood pressure

Tlakoměr by neměl chybět v domácnosti pacientů s jakýmkoliv onemocněním srdce a cév, u diabetiků a dále pacientů s ostatními rizikovými faktory – obezita, kouření… Registry infarktu myokardu prokázaly, že právě kouření patří v tomto směru k nejrizikovějším faktorům. „Průměrný věk mužů kuřáků s prvním infarktem je u nás kolem šedesáti let, u nekuřáků o deset let více. Vysoký tlak sice postihuje muže dříve, protože ženy jsou chráněny pohlavními hormony, ale během menopauzy ženy začnou muže v průměru dohánět,“ vysvětlil MUDr. Peleška.

Zásady správného měření

 • Před měřením krevního tlaku je třeba sedět v klidu několik minut v tiché místnosti a předtím půl hodiny vydržet bez kouření, jídla, kofeinu a tělesného cvičení. Pacient musí zůstat vsedě s podepřenými zády a paží. Je nutné se nehýbat a nemluvit, nohy by neměly být překřížené.
 • Pro používání v domácnosti se doporučují klinicky ověřené digitální tlakoměry
 • Vždy je třeba měřit tlak krve třikrát s časovým intervalem 1 - 2 minut, řídíme se průměrem z druhého a třetího měření.
 • Měření krevního tlaku jsou vhodné ráno a večer ve stejnou hodinu, před užitím léků a vždy při potížích, které mohou vzniknout z vysokých hodnot tlaku krve. Příliš častému měření krevního tlaku je třeba zabránit.
 • Doporučuje se používat standardní manžetu, ale u osob s velmi velkým obvodem paže (zejména u obézních lidí) třeba používat širší manžetu a naopak u osob s malým obvodem paže, používat malou manžetu – např. tlakoměry OMRON jsou vybaveny prodlouženou manžetou, která se přizpůsobí různým obvodům paží a zabrání tak chybám při volbě správné manžety. A jsou vhodné i pro měření pro pacienty s arytmií.
 • Manžeta představuje důležitou součást tlakoměru a je třeba dbát na to, aby byla umístěna v úrovni srdce.
 • Při prvním měření je vhodné změřit krevní tlak na obou pažích, aby se zjistil případný rozdíl při periferním postižení cév. Následně je vhodné měřit krevní tlak na paži na které  jsme naměřili vyšší hodnoty krevního tlaku.
 • U starších lidí, diabetiků a těch, kteří mívají sklon k nízkým hodnotám krevního tlaku je vhodné změřit krevní tlak i vestoje (v 1. a 5. minutě od postavení se), protože po postavení může krevní tlak nadměrně poklesnout
 • Při měření krevního tlaku si všímáme i tepové frekvence jejíž optimální hodnota by měla být mezi 60 - 70/min.
 • Naměřené hodnoty si zapište – záznamník si můžete stáhnout i na stránkách www.krevnitlak.cz, poznamenejte si jej společně s užívanými léky, datem a časem měření.
 • Přesnost tlakoměrů bychom měli po určitém čase nechat překontrolovat v zařízeních k tomu určených (v případě bezproblémového fungování stačí po 2 letech).

Co můžeme udělat, abychom neměli vysoký krevní tlak?

Změny ve stravovacích zvyklostech a redukce hmotnosti jsou efektivními nástroji na redukci zvýšeného krevního tlaku. Jejich efekt se zvyšuje, pokud se uplatní i další změny životního stylu jako je méně solení, ukončení kouření, snížení stresu, omezení nadměrné konzumace alkoholu a pravidelná fyzická aktivita. Pokud i přes výše uvedená opatření je váš krevní tlak zvýšený, je třeba poradit se s lékařem o případné farmakologické léčbě, která bývá často efektivní, pokud se pravidelně a důsledně užívá.

Reklama