Už delší čas se zabývám fenoménem indigové barvy. Všude na světe lidé zjišťují, že existuje stále více dětí, které se chovají nápadně jinak a už se nepřizpůsobují tak snadno všeobecné normě jako generace před nimi…

Co je to indigové dítě

Každý z nás má svou životní barvu. Životní barva je jako naše barevné roucho. Můžeme ji vidět v auře a každá barva se spojuje s určitými vlastnostmi a povahovými rysy.

Dítě s indigovou životní barvou má nové, často nezvyklé částečně komplikované osobnostní a charakterové vlastnosti, které přesahují rámec průměrné společnosti.

Název „Indigové dítě“ je odvozen od indigové barvy a jsou tak označovány děti nového věku. Jejich posláním je sjednocovat svět a dělat ho lepším a krásnějším.

Jsou to právě ty děti, které např. zasáhnou, když se rodiče hádají, s cílem usmířit je. Jsou to děti, které si žádají na všechno pravdivé odpovědi a pokud je nedostanou ztratí důvěru…

Jak poznáte dítě nového věku

Je to dítě velmi uvědomělé, otevřené, které se dokáže vcítit do ostatních. Tím pádem ho lze také snadno rozrušit, takže se může stát bojácným nebo se může začít cítit poražené.

Potřebuje málo spánku, ve škole se často nudí a má svoje osobní přesvědčení, které nemůže nikdo změnit. Touží po vědění, ale žádá pravdivé odpovědi. Ihned vycítí prolhanost, a když ho někdo do něčeho nutí, izoluje se nebo začne vzdorovat.

Dalším zajímavým úkazem je i to, že tyto děti mají odmala kontakt s duchovním světem. Proto si častokrát povídají se svými neviditelnými kamarády.

Hyperaktivita - problém indigových dětí

Indigové děti trpí hyperaktivitou. Ta se projevuje tak, že dítě je neustále v pohybu, neumí klidně posedět a neumí se ani klidně chovat. Dále má nápadný nedostatek koncentrace, na vnější podněty reaguje spontánně, neuvědoměle a někdy bezohledně. Má obrovskou touhu mluvit a dělá mnoho věcí najednou.

Tyto vlastnosti způsobují dítěti a pochopitelně i rodičům školní problémy. Učitelé nevědí, že mají v třídě indigové dítě, a tak jeho chování berou nechápavě a negativně.

Rodiče ze strachu z neúspěchu pak často problém řeší přes psychologa nebo léky, které tlumí a zpomalují chování a reakce dítěte.

Tímto způsobem se potlačují danosti a dětská přirozenost a v dospělém věku se z dítěte stane normální, průměrný člověk…

Jak přistupovat k fenoménu indiga

Fenomén indigových dětí si začali hromadně uvědomovat v USA a v Číně, kde se tyto děti běžně umísťují do speciálních, alternativních škol.

Indigové děti by se neměly v žádném případě potlačovat. Právě naopak. Měly by mít dostatečný prostor a prostředí, které mu naslouchá. A to jim právě poskytuje otevřený školní systém, který možno znáte pod názvy “Montessory, Waldorfské školy nebo Eutonie“.

V mnoha školách v USA otevírají malé třídy pro 7-10 žáku, kde na ně dohlíží tým speciálních pedagogů. Zajímavostí je Tchaj-wan. Určité tchajwanské školy už před několika lety přešly k tomu, že nechávají vyučovat děti samotné. Před nedávnem jsem zaznamenala podobný případ - 6letý mexický chlapec přednáší na lékařské fakultě…

Když víte nebo cítíte, že máte doma indigové dítě, věnujte mu maximální pozornost a individuální péči. Byla by hrozná škoda potlačit jeho přirozenost a nadprůměrné schopnosti, které mají svůj specifický význam…

Zdroj: Carolina Hehenkamp, Fenomén indigové barvy

Reklama