Laserový paprsek není ionizující záření jako třeba záření radioaktivní či rentgenové, ale speciálně upravený světelný paprsek. Laserů existuje mnoho druhů. Kromě toho, že se odlišují z hlediska zdroje paprsku, liší se i výkonem. Pokud je tento výkon vysoký, vzniklý paprsek skutečně může být paprskem smrtícím, schopným propálit vše, co mu stojí v cestě. Ve výkonech nízkých je však, jak se říká, dobrým sluhou. A právě lasery s těmito výkony, nazývaných též soft lasery, low intensity lasery či low power lasery, nás zajímají.
"Využití soft laseru v medicíně je velmi široké, protože má účinky stimulační, protizánětlivé a protibolestivé. Stimulační účinky se využívají například při léčbě padání vlasů, nehojících se defektů kůže, aftů, ekzémů, bércových vředů i oparů, a to jak prostých, tak pásových či těch, které se tvoří na genitálech. Výjimkou je lupénka, u jejíž léčby se úspěch nedostavuje vždy, a nelze odhadnout, jak dlouho bude efekt trvat," říká MUDr. Procházka. Široké je samozřejmě i využití protibolestivých účinků laseru. Například stomatologové takto ošetřují parodont či rány po resekci, které díky tomu jednak méně bolí, jednak se rychleji hojí. Ve velké míře se laser aplikuje i v medicíně pohybového aparátu, kde jde o bolesti páteře a kloubů, lhostejno, zda jsou způsobeny jejich přetěžováním či zánětem.
Laser pomáhá i lidem trpícím některými dosud nesnadno léčitelnými úpornými chorobami. Jde například nejen o chronické záněty mandlí či funkční poruchy trávicího traktu, ale i známé svízelné ušní šelesty. "Bohužel i když zkušenosti ukazují, že přibližně šedesáti procentům pacientů by mohla tato léčba pomoci, v praxi se jí dosud užívá velmi málo a nemocní jsou vedeni k tomu, aby se se svou chorobou smířili," zdůrazňuje MUDr. M. Procházka. Zajímavé je, že s laserem je možno provádět také akupunkturu. To je zvláště výhodné při ošetřování pacientů, kteří se bojí bolesti či nepříjemných pocitů při vpichu, tedy především u dětí.
Stanislava Jarolímková

Reklama