Po vychytralé a roztomilé vydře usedá na trůn indiánského horoskopu tajuplný a z mého pohledu naprosto úžasný vlk. Jeho vláda trvá od 19. února do 20. března. Zrozence vlka ovlivňuje vodní živel, tedy především city, emoce, empatie a duševno.

Těmto zrozencům vládne taktéž severní vítr přinášející uzdravení a obnovu. V evropské kultuře bylo toto překrásné zvíře štvancem určeným k záhubě. Vlk byl bez soudu shledán jako ďáblův společník, v pohádkách představoval zlo a jeho tesáky znamenaly jistou smrt.

wolf

V indiánské mytologii byl nejčastější bytostí objevující se v mnoha historkách i příbězích. Byl uctíván pro své nadpřirozené schopnosti. Míval velký význam při šamanských a kouzelnických rituálech, protože představoval tajemnou stránku života. 

Vlka bylo vždy dost obtížné spatřit ve volné přírodě, což platí dodnes. Pokud se tak stalo, považovali to Indiáni za veliké štěstí. I když se to nezdá, tenhle tvor je totiž velice plachý a citlivý. Podobně je to s lidmi narozenými v totemu vlka, v kruhu matky Země posledním znamení. Jejich citlivost se projevuje ve dvou směrech, vně ze skupiny, v níž žijí, projevují plachost, nesmělost a ostýchavost. Naopak směrem dovnitř, tedy k ostatním členům své smečky, se chovají velice starostlivě, intuitivně vycítí potřeby druhých, dokážou pochopit a pomoct. Jsou to velice jemné povahy. Bojí se dát své emoce najevo, často je skrývají a drží se v ústraní. Jsou dobromyslní, srdeční a důvěřiví.

Nejednou se však stávají terčem jiných dravějších jedinců, kteří je zneužívají. Není divu, že před okolní skutečností utíkají do svého snového světa a staví si bariéry, které je mají ochránit. Raději si svůj život naplánují a vymyslí ve své fantazii a ve svých představách. Se zájmem se pak věnují různým tajemným záležitostem, mají blízko k věcem, které jsou mimo hmotnou realitu. Je-li však nejhůře, dokážou se vyburcovat k mohutné obraně, leckdo by to do nich neřekl. Pozor, potom dají jasně na srozuměnou, že vlk je šelma. Ten, kdo se narodil ve znamení vlka, potřebuje partnera, který by ho schoval pod ochranná křídla a ochránil ho. Takový člověk pak na oplátku dostane skvělého druha, vždy připraveného pomoct, vyslechnout a pohladit.

Reklama