5f75bb655ccdcobrazek.png
Probíhá netušený boj a je důležité podpořit tělo některými vitaminy. Každý má v imunitním systému jinou funkci a bojuje jinde a jinak. Nelze proto říct, že by jeden konkrétní prvek byl ze všech nejlepší. Přesto se často skloňují tři, s nimiž se uzdravíte daleko dřív. Vitamin C, vitamin D a zinek.
www.jsemstalekost.cz

V případě vitaminu C, vitaminu D a zinku je oprávněné tvrzení, že bez jejich dostatečného příjmu je imunita nedostatečná. Suplementace těchto nezbytných složek v podobě kvalitních potravinových doplňků lze doporučit jak preventivně, tak v podobě zvýšených dávek při známkách infekce nebo pocitů ztráty životních sil. Působí zprostředkovaně i na naši psychiku,“ upozorňuje prof. RNDr. Jan Krejsek, CSc., přednosta Ústavu klinické imunologie a alergologie Lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Fakultní nemocnice Hradec Králové.

První obrana před patogeny je celistvá sliznice
Prvotní ochranou je kůže, sliznice, slzy, sliny i žaludeční šťávy. Ty jsou schopné zničit choroboplodné zárodky, v případě, že sníte něco špatného. Pro neprostupnost epitelových buněk, které vystýlají dýchací cesty i trávicí trakt je nezbytný vitamin C a D. Nosní a krční sliznice je u převážné většiny virových infekcí bránou pro jejich vstup. Jejich celistvost je tedy žádoucí. Velkou roli hraje i zinek.

Vrozená imunita po předcích
Na všechno ale kůže, sliznice a žaludeční šťávy nestačí, proto se, pokud patogen překoná první bariéru, zapojí další obranný mechanismus tzv. vrozená imunita. To je, čím jste vybaveni od přírody, po svých předcích. Zde patří makrofágy – buňky schopné pohlcovat a usmrcovat nepřátelské mikroorganismy a patogeny. Zároveň i buňky s receptory, které obecně registrují cizorodou látku a snaží se jí zbavit zánětem. Na sobě to pocítíte jako zvýšenou tělesnou teplotu nebo jako pocit hoření a někdy i otok konkrétní části těla.  

Připojí se bílé krvinky
Jakmile mechanismy vrozené imunity nestačí, přidají se mechanismy získané imunity. Zde proti patogenům stojí T a B lymfocyty (bílé krvinky), nejdůležitější strážci imunitního systému.  „Všichni lidé mají ve svém těle dopředu připravené T a B lymfocyty, které jsou schopny rozpoznat podněty nového patogenního viru SARS CoV-2, o kterém se v současné době tolik mluví,“ říká prof. RNDr. Jan Krejsek, CSc. Do imunitního systému výrazně zasahuje i vitamin D, který posiluje protiinfekční bariéry a aktivuje NK buňky (typ bílé krvinky, tzv. natural killers), jejichž hlavní náplní je obrana proti virovým, parazitárním a bakteriálním infekcím.
5f75bb700ecbfobrazek.png
Tělo musí vědět, s čím bojuje
Pro úspěšný boj je podstatné identifikovat, o jaký patogen přesně jde. Rychlost zjištění a zapojení konkrétních mechanismů je důležitá. Čím dříve tělo zareaguje, tím méně škody stihne virus či bakterie v těle napáchat. S akcelerací výrazně pomáhá vitamin C a urychluje i činnost T i B lymfocytů. Při prvním setkání s neznámým patogenem je tato imunitní odpověď zdlouhavější, protože imunitní systém hledá, co by mohlo zafungovat. Virus či bakterie může mezitím proniknout do jádra tělní buňky, přepsat DNA a začít se množit, což je cílem.

Vstup viru do jádra buňky
Proniknutí virů do jádra buňky zamezuje dostatečné množství zinku, který „obstoupí“ buňky a chrání je. Zároveň podporuje množení, růst, tvorbu a funkci buněk imunity (např. makrofágy, dendritické buňky, paměťové buňky), jejichž počet a funkčnost jsou klíčové. Pokud první setkání s patogenem (viry, bakterie, škodliviny) dopadne úspěšně, bílé krvinky vytvoří zmíněné paměťové buňky, kam se uloží důležité informace o daném patogenu. Tato paměť slouží k tomu, aby organismus mohl ihned efektivně zareagovat, pokud by tělo napadl znovu ten samý patogen.
5f75bb93bf75dobrazek.pngAby se tělo neobrátilo proti sobě
Při prvním setkání s neznámým virem se může stát, že se organismus „zblázní“ a začne útočit na všechno možné včetně vlastních imunitních buněk. Tato regulační úloha patří vitaminu D, který situaci koriguje a kontroluje, aby protilátky cíleně napadaly jen patogen a neobrátily útok na tělo. Vyváženost a rovnováha reakcí je při boji nezbytná.

Reklama