V pátek 4. 11. byl slavnostně zahájen provoz novostavby IKEM za účasti prezidenta Václava Klause. Ten IKEM popřál hodně úspěchů a poukázal na potřebu reformy zdravotnictví, která je i s nadcházejícími volbami stále v nedohlednu.

„Ani jedna strana nepřichází se zásadní reformou. Jsem z toho, z titulu svého akademického uvažování a z výše své funkce, moc smutný,“ řekl prezident. Mezi řečí také dodal, že by všechny nejraději zavřel do Daliborky, aby se dohodli, ale že by to u reformy zdravotnictví, která ještě není ani v počátku, bylo bláhové.

IKEM patří ke špičkovým zdravotnickým zařízením již řadu let. Ke stavbě jeho první části byl položen základní kámen již v roce 1989. Současná klinika kardiovaskulární chirurgie, klinika kardiologie a klinika anesteziologie a resuscitace byla vzhledem k nedostatku prostor umístěna do Thomayerovy nemocnice, bloku B1, B2, které jsou z roku 1927 a byly mnohokrát přestavovány.


 

 

 

 

 

 

 

Zajímavostí pro některé z vás jistě bude fakt, že toto pracoviště nemá žádné zvláštní postavení, co se týče výběru pacientů. Jak řekl profesor Pirk, přednosta kardiocentra a Kliniky kardiovaskulární chirurgie IKEM: „Je nesmysl, aby se sem nedostala třeba babička ze Šumavy. Výjimečnost IKEM a jeho třešnička na dortu jsou transplantace a výzkum. To činí IKEM výjimečným v systému českého zdravotnictví.“ Ředitel IKEM k tomu dodává, že hlavní část práce je klinická, nikoli experimentální.“

Provoz zahajuje klinika kardiologie v novostavbě již zítra. „Zítra sem stěhujeme pacienty. Samotné stěhování přijde na 10 milionů korun a platíme si to všechno ze svého. Na to nám nikdo nedal ani korunu. Jenom rozebrání rentgenu a jeho složení přijde na 10 000 korun. Pacienti se musí převážet sanitkami,“ stěžuje si profesor Pirk.
Ale zároveň se na nové pracoviště těší a při procházce po operačních sálech a lůžkových odděleních se chlubí nejmodernější technikou a na všechny se usmívá. Například pacient po operaci srdce nebude muset být upoután na lůžko kvůli sledování EKG, jako je tomu v jiných nemocnicích, protože bude mít přenosný snímač, který data posílá sestrám na centrální monitoring. Pacient se tak může mnohem dříve rehabilitovat.

Pro pacienty, kteří jedou do IKEM jen na vyšetření, případně na krátký zákrok, je připravena moderně zařízená místnost, kde se na lůžku podrobí příslušným vyšetřením a pak odcházejí domů a nemusejí být hospitalizováni.

IKEM tak, jak jsem ho zažila já, když jsem tam před dvěma lety ležela – když mu ještě chyběla celá polovina budov, je opravdu špičkové zařízení.  Nejen co se týče techniky a kvality prostředí, ale především naprosté profesionality lékařského personálu, který důsledně dodržuje práva pacienta.

A tak se etika IKEM zatím podle mých zkušeností dá srovnávat jen s málokterou nemocnicí.

Přejme si proto více takových kvalitních pracovišť. Vždyť pacienty se občas staneme každý.

Reklama