Už od počátku budování urychlovače částic (LHC) je veřejnost ohledně jeho funkce a bezpečnosti rozdělena na dvě části. Rovněž není možné přehlédnout, že jeho uvedení do provozu není bez obtíží. Je snad řada nehod a zdržení dílem lidí z budoucnosti?

urychlovac

27 kilometrů dlouhý tunel vybavený soustavou asi 9600 obřích magnetů, které mají urychlovat a řídit tok částic. LHC dokáže uvést částice do takové rychlosti, že se rovná rychlosti světla. Podle zastánců tohoto zařízení se při vzájemných srážkách těchto částic mohou vytvořit podmínky, které existovaly těsně po vzniku vesmíru.

LHC stál jeho tatínky z CERNu desítky miliard. Od roku 2008 provázely jeho spuštění neustálé problémy. Tu se rozbil, tam se stala chyba, onde se opět pro poruchu odkládal jeho start.

Proč?

Budete se této mojí TOP teorii, která je v krabičce s názvem „konspirační“, divit, ale mě osobně, vedle celého LHC a jeho možných funkcích, zaujal i fakt, že myšlenku jeho sabotáže samotnou budoucností vyslovili i někteří vskutku seriózní vědci.

Budu jmenovat alespoň jednoho. Jeho jméno by těm z vás, které trochu zajímá kvantová fyzika a kvantová mechanika, mohlo něco říkat. Holger Bech Nielsen. Jeden z nejtalentovanějších fyziků současnosti. To on je jedním z otců teorie superstrun, která je mimořádně zajímavá.

Nielsen, který v současné době vyučuje na Institutu Nielse Bohra na kodaňské univerzitě, zdaleka není tím, kdo by možnost ovlivnit možnou budoucnost v minulosti nepřipouštěl. Oni ji jaksi připouští všichni, kdo se právě pomocí LHC snaží odhalit a pochopit zákony hmoty, antihmoty, gravitace, antigravitace a hlavně potvrdit, nebo vyvrátit existenci oněch superstrun.

Je to strašně složité, ale v zásadě jde o to, že svět, čas, prostor, my sami a naše vnímání pohybu v čase a prostoru není trojrozměrné, plus čas, ale že se pohybujeme prakticky v jedenácti dimenzích, z nichž některé jsou jakoby svinuté do strun. Tím by se vlastně otevřela možnost pochopit zakřivení času a odkrýt tajemství jeho funkce v nás a kolem nás, i ve vesmíru. Vytvoření umělého velkého třesku a miniatruních černých děr není jedinou funkcí LHC.

Jeho model daleko překračuje naše laické představy o hmotě a vesmíru. To, co si vědci od něho hlavně slibují, je nalezení částice jménem „Higgsův boson“. Úplně lidsky řečeno jde o základní částici existence prakticky všeho. Ne nadarmo se jí říká „„božská“.

Higgsův boson je zodpovědný za to, proč některé elementární částice mají hmotu, a jiné ne. Může být vyprodukován ve srážce protonu s antiprotonem, což nám nic neřekne, ale v zásadě jde o vyvinutou energii daleko přesahující výbuch několika set tisíc atomových bomb v jedné milisekundě. K tomu je LHC.

Teď nevím, jestli je tohle vůbec možné napsat tak, aby se v tom člověk orientoval. Pokud byste moc chtěly, tak se podívejte (patrně budete muset několikrát) na dokument o superstrunách, a budete tak někde v tisícině toho, čím se zabývají na vědecké úrovni ti, kdo se točí kolem LHC.

Není proto divu, že se někteří lidé, a není jich málo, tohoto zařízení velice bojí.

Na objevení základu, nebo spíše principu hmoty, času, prostoru, vesmíru a života nemusí být lidstvo ad jedna vůbec připraveno, a ad dva, nemusí tušit, co těmito experimenty může uměle způsobit, byť by si současně myslelo, že to má pod kontrolou.

Nemůže mít, pakliže neví nic právě o tom, na co se snaží přijít. To má logiku.


Teprve v roce 2013 má být urychlovač připraven na svůj plný výkon.

A tady může být problém.

  • Co způsobí případné objevení Higgsova bosonu?
  • Co vůbec může znamenat taková informace?
  • A hlavně co způsobí způsob jeho objevení?

Může to být takový problém, že má budoucnost potřebu měnit současnost?

I sami vědci říkají: „opatrně“.

„Pro ty z nás, kteří věříme ve fyziku, je hranice mezi minulostí, současností a budoucností pouhou iluzí,“ napsal jednou Albert Einstein.  

Podle některých názorů může být právě onen Higgsův boson, tedy „Božská částice“, pro přírodu a budoucnost tak nesnesitelný a nepřípustný, že se jeho objevu brání.

 Jak?

Snaha o jeho objev vyvolává vlny v čase. Ty směřují z budoucnosti, kdy už částice byla objevena, do současnosti, kde jejímu objevu brání. Připomíná to vědeckofantastický příběh, v němž cestovatel z budoucnosti zabije vlastního dědečka, ale tím způsobí, že se sám nikdy nenarodí. Paradox se tomu říká.

Pan Nielsen k tomu uvedl: S Higgsovým bosonem bychom, skoro se zdá, měli model pro Boha. Vypadá to ale, že On dost nesnáší Higgsovy částice, a proto se jim snaží vyhýbat.“

ŽENA-IN SE TEDY ZEPTALA VĚDCŮ Z BUDOUCNOSTI, JESTLI ZASAHUJÍ DO PROVOZU LHC

Samozřejmě. Naprosto netušíte, co děláte, a ani nemůžete. Jen naším zásahem se nezničíte. A ani nás tím pádem. Nemůžete předběhnout čas a snažit se z prvního patra být v desátém.

Proč? Protože nevíte, co je v patrech, kterými jste neprošli. Základ života, hmoty a nehmoty objevíte jinak. Násilím to nemůžete dělat. My se totiž, abyste věděli, rozhodně míníme narodit tak, jak tu teď jsme, a věřte, že by se vám tady teď líbilo. To, co by se stalo, kdybychom vás tedy nás takto nechali, by vás asi nepotěšilo.

Trochu vám to přiblížím.

Podařilo by se vám v roce 2013 objevit t temnou, skrytou hmotu. Jde o neviditelnou substanci, která tvoří 23 procent vesmíru, ale vy nemáte tušení jak.

Protony, které uměle vyšlete proti sobě, přesáhnou rychlost světla a poté dojde k jejich srážkám. Srážek bude 600 milionů za jedinou vteřinu. Vytvoříte podmínky, které existovaly několik okamžiků po „velkém třesku“.

Srážka částic vyvolá ohromné množství energie. Vytvoříte mnoho neškodných malých černý děr. Ty ovšem mají obrovskou gravitaci a sílu, kterou nedokážete regulovat ničím, co máte současně k dispozici.  Zničíte nejen sebe, ale celý vesmír. Dostanete se do doby ne krátce po velkém třesku, ale před ním.

Rozhodli jsme se proto, že působením na Slunce a gravitační pole Země i okolních planet způsobíme na Zemi na chvíli podmínky, které vás zcela přirozeně odkloní od této priority a pošlou k prioritě zachování vlastního života. Pak budete připraveni na informace, po kterých tolik toužíte a ke kterým dojdete zcela přirozenou cestou. Totiž otevřením informačního kanálu, který je v každém z vás a který dohromady vytvoří kolektivní vědomí takové intenzity a kvantity, že pokusy s LHC nebudete potřebovat,“ vysvětlil exkluzivně pro Ženu-in při teleportaci profesor Moh-sa-guan z roku 3018.

Jeho informace neprodleně odesíláme v anglickém překladu k rukám vedení společnosti CERN. :-)


V TOP teorii I. ZDE jste si mohli přečíst rozhovor s Elvisem Presley, který stále žije, tajně, a těší se dobrému zdraví.


Ale vážně:

Opravdu jsou všechny konspirační teorie jen blud? Vždyť žijeme ve lžích, tak jak rozeznat pravdu?

Lze všechny tyto teorie pokládat za smyšlené? Z jakého důvodu? Protože se nám přece předkládá pravda? Kde?

A o tom je i dnešní téma: Nechci po vás nic jiného než názor, zamyšlení, vyjádření a hlavně: Existuje nějaká „konspirační teorie“, které vy sami věříte? A ty uvozovky tam nejsou neprávem. Jsou tam proto, protože, při vší úctě, my víme prdlajs, co je dnes pravda a co lež.

Na vaše příspěvky se dnes moc těším.
Pište mi na redakce@zena-in.cz

Reklama