Neradi vyhazujete peníze za nové zboží, ale často se spokojíte s nákupem z druhé ruky? Nebo sami občas něco nepotřebného zpeněžíte? Proč ne! Pamatujte si ale, že i v případě nákupu či prodeje použitého zboží vás zavazují pravidla.

Chtějte informace

Pokud kupujete použité zboží, máte právo na informace o výrobci, dovozci, případně dodavateli, dále na název výrobku a údaje o velikosti, rozměru či další údaje potřebné dle jeho povahy k identifikaci, případně užití.

Ptejte se na rizika

Stejně jako u nových výrobků musí prodávající u použitých věcí, u nichž je třeba při užívání zachovat zvláštní pravidla (zejména řídí-li se jejich užívání návodem), spotřebitele s těmito pravidly seznámit, a také ho upozornit na rizika nesprávného použití.

shop1.jpg

Ptejte se na závady

Prodávající musí spotřebitele při prodeji použitých, případně upravovaných výrobků, výrobků s vadou nebo výrobků, jejichž užitné vlastnosti jsou omezeny, na tyto skutečnosti zřetelně upozornit, a takové výrobky prodávat odděleně.

Nechte si zboží předvést

Prodávající je také povinen na požádání spotřebitele výrobek překontrolovat nebo předvést, umožňuje-li to jeho povaha. Je to možné například u počítače, telefonu, televize, fotoaparátu či spotřebiče sortimentu elektro. Vybavení těchto výrobků návodem k použití a správné údržbě v českém jazyce je i v případě koupě v bazaru povinností.

Nezapomeňte na doklad

Prodávající je povinen na vyžádání vydat spotřebiteli řádně vyplněný doklad o koupi. Mělo by z něj být jasné, o jaký výrobek jde, od koho, kdy a za kolik jej kupujete, ale také popis, v jakém stavu.

Vady reklamujte

O rozsahu, podmínkách a způsobu uplatnění práva z vadného plnění (reklamace) má prodávající povinnost i u použitého zboží spotřebitele řádně informovat. Nemůže si ale tak úplně vymýšlet svá pravidla! Pokud si budete chtít informace ověřit, stanovuje je občanský zákoník (§§ 2165-2174 zák. č. 89/2012).

„U spotřebního zboží obecně na 24 měsíců. Při koupi použitého spotřebního zboží se prodávající může se spotřebitelem dohodnout, že se tato lhůta zkracuje na polovinu. Zkrácenou dobu trvání odpovědnosti za vady je však třeba vyznačit v dokladu o koupi, stejně jako případné vady nebo nedostatky, s nimiž byl kupující předem seznámen,“ uvádí Česká obchodní inspekce (ČOI). Ale pozor! Pokud si ujednáte zkrácení větší než na polovinu záruční doby, přesto platí za ujednanou polovina zákonné doby.

Reklamace se u věci prodávané za nižší cenu nevztahuje na:

  • na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána,
  • na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním,
  • na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou věc měla při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy věci.

„Při koupi použité věci by měl spotřebitel také vědět, že pokud má výrobek vadu, z níž je prodávající zavázán, nemá spotřebitel právo na výměnu věci, ale na slevu z ceny. Vzhledem k uvedeným odchylkám od prodeje „běžného“ zboží by měl spotřebitel vždy zvážit, zda použitá věc svými vlastnostmi a mírou opotřebení může sloužit předpokládanému účelu, a odpovědně se rozhodnout, jestli raději nekoupit věc novou,“ varuje ČOI.

Pokud se vám něco nezdá

Co tedy dělat, když prodávající není ochoten výše uvedené povinností splnit? „Doporučujeme spotřebitelům znovu pečlivě uvážit výhodnost takové koupě. Na obchodníka s použitým zbožím, který není ochoten poskytnout informace o prodávaném zboží a o rozsahu odpovědnosti za vady, mohou spotřebitelé rovněž upozornit místně příslušný inspektorát České obchodní inspekce,“ radí inspektoři.

Zdroj fotografií: www.shutterstock.com

Čtěte také: