Hlavními důvody, proč kuřáci čím dál více sahají po alternativách, je absence nepříjemného kouře a zápachu. Imperial Brands v souladu s tímto trendem uvádí na český trh již druhou generaci zařízení na zahřívání tabáku PULZE 2.0. Benefitem zařízení je kromě šetrnosti k okolí také nový kompaktnější design v třech elegantních barvách a delší výdrž baterie. PULZE 2.0 navíc zvládne na jedno nabití více než 25 pětiminutových užití.
 

645e099637965obrazek.jpg

Je skvělé vidět, jak spotřebitelé mění své návyky a snaží se být šetrnější k sobě i ke svému okolí. Nový PULZE 2.0 jsme navrhli tak, aby jeho používání bylo pro naše zákazníky ještě jednodušší,“ uvedl Adam Palovič, Multicategory Brand Manager Imperial Brands CR.

S rostoucím počtem alternativních zařízení je kladen i vyšší důraz na správnou recyklaci samotných výrobků i tabákových náplní. Z průzkumu Český kuřák vyplývá, že téměř polovina kuřáků správně vyhazuje vysloužilé zařízení na zahřívání tabáku nebo elektronickou cigaretu do elektroodpadu. Stále se však najde pětina dotázaných, která zařízení odloží do směsného odpadu a celá třetina, která je nechává uložené doma.

Navíc studie ÚJEP zjistila, že nedopalky tvoří v České republice 72 procent litteringu, tedy odpadu pohozeného mimo odpadkový koš. Přitom 41,5 procenta respondentů průzkumu Český kuřák vnímá nedopalky pohozené na chodnících nebo silnicích jako velký problém.

Nejvíce odhazují nedopalky nebo použité tabákové náplně na zem uživatelé ručně balených cigaret, nejméně pak kuřáci, kteří používají zařízení na zahřívaný tabák. Odhozené nedopalky tvoří největší zátěž ve větších městech, například na zastávkách MHD.

Nedopalek se v přírodě rozkládá až 15 let, správnou dobu rozkladu dokázal uvést jen každý dvacátý respondent, na životě mu naopak ubralo 55 procent respondentů. Pouhá 3 procenta dotazovaných si myslí, že nedopalky neškodí životnímu prostředí, naopak téměř polovina je považuje za velmi škodící přírodě.

645e097146d6dobrazek.jpg

I na základě zjištění z průzkumu Český kuřák se společnost Imperial Brands zaměří na edukaci svých zákazníků o tom, co dělat nejen s vysloužilými zařízeními na zahřívaný tabák a elektronickými cigaretami, ale také jak nakládat s použitými tabákovými náplněmi.

Imperial Brands také zvažuje vytvoření speciálních recyklačních boxů, které by byly umístěny v některých partnerských prodejnách. Sloužit by měly k odložení vysloužilých zařízení na zahřívaný tabák i elektronických cigaret.

Je pro nás důležité, aby naši zákazníci věděli, jak s vysloužilými zařízeními nakládat. Stejně tak, že nedopalky a použité tabákové náplně obsahují acetát celulózy, tedy formu plastu, a proto by neměly být odhazovány na zem. Proto budeme pokračovat ve vzdělávání zaměřeném na správnou recyklaci našich produktů,“ vysvětlil Adam Palovič, Multicategory Brand Manager Imperial Brands CR.

Naše články: