Minulý týden jsme vám představili kouzelné lázeňské městečko Luhačovice a i dnes bude naše zastávka patřit lázeňskému městu – Karlovým Varům.

 

Vznik a vývoj Karlových Varů byl vždy nerozlučně spjat s blahodárnými léčivými účinky jejich teplých minerálních pramenů. Ty poznamenaly nejen dějiny, ale i architekturu, ekonomiku a celkového ducha města. Fascinovaly člověka a podněcovaly jeho fantazii již od nejstarších dob.

Do říše fantazie například patří i populární pověst, podle níž byly karlovarské prameny objeveny v půli 14. století českým králem a římským císařem Karlem IV. při lovu jelena.

 

A právě této kouzelné pověsti bude patřit dnešní cestování:

 

Vypráví se, že Karel IV. kdysi podnikl loveckou výpravu do lesů v hornatých končinách a údolích, kde nyní vyvěrají horké prameny. Zdejší lesy oplývaly zvěří. Při lovu jeden ze psů počal štvát kus divoké zvěře. Při jeho pronásledování spadl do tůně, odkud nyní prudce tryská horká voda. Pes začal bolestí výt.

 

Lovci, kteří uslyšeli psí nářek, přispěchali v domnění, že jej poranila pronásledovaná zvěř. Podívaná, jež se jim naskytla, je velice udivila. Přistoupili blíže, vytáhli psa z tůně a pak sami ochutnali horkou vodu, jež tolik vyděsila psa.

 

O celé události byl zpraven císař Karel IV., který se pak s četnou družinou vydal k onomu místu, aby tam sám obdivoval nevšední dílo přírody. Za přítomnosti svých lékařů moudrý panovník poznamenal, že takováto horká voda může zažehnat mnohé těžké nemoci a jest velmi užitečná a posilující. Poté vodu sám užil, (říká se, že měl nemocnou nohu) a seznal úlevu a zlepšení. Nad tím se panovník radoval a brzy nařídil, aby celé místo bylo osídleno a kol pramene zřízeny domy.

 

Místo, na kterém císař užíval vodu, bylo podle údajů tam, kde před časem stávaly obecní lázně a nyní tam vystavěna jest radnice. Při té vyvěrá pramen, jehož voda neprýští příliš prudce a je pouze vlažná. Vypráví se, že před dávnými lety tam býval do skály vytesán stolec, na kterém sedával panovník a byl proto nazýván stolcem císaře Karla. To místo však již zaniklo a je na něm zbudována radnice.

 

Poté, co jej voda zhojila, dal císař Karel na onom místě postavit nové městečko. Chtěl je také opevnit zdí, leč jeho plány byly zkříženy jinými naléhavými událostmi. Že tomu tak bylo, o tom až dodnes svědčí četné zbytky opevňovacího zdiva, které lze spatřit pod Jelením kamenem. Na Jelením kamenu lze rovněž najít mnohé propadlé sklepní klenby. Staří obyvatelé říkají, že císař Karel měl v úmyslu postavit na zmíněné hoře hrad k opevnění Karlových Varů. I pojmenování městečka upomíná na svého objevitele – je nazýváno lázně císaře Karla, Karlovy Vary.

 

Tak co říkáte? Není to krásná pověst?

Možná se zakládá skutečně na pravdě, ale možná také ne... Každopádně si myslím, že takovéto krásné legendy dodávají každému místu, či městu na kráse, poutavosti a zájmu, což je moc dobře.

 

Znáte i vy nějakou krásnou pověst o městě, kde bydlíte? Neváhejte a napište nám! Naše adresa je redakce@zena-in.cz

 

Čtenářky a čtenáři, jejichž pověsti otiskneme v našem magazínu, budou odměněni krásným dárečkem.

 

Zdroj: www.karlovyvary.cz