Nesteroidní antirevmatika jsou bezpochyby nejpoužívanějšími léky proti bolesti. Do této skupiny léčiv se řadí i léty prověřený ibuprofen. Ačkoliv se jedná o poměrně bezpečné přípravky, při jejich pravidelném braní se mohou vyskytnout určité zdravotní problémy.

Časté komplikace při užívání nesteroidních antirevmatik se objevují asi u 1 z 10 jedinců. Jedná se především ozávratě, únavu, nechutenství, průjem či zácpu, nevolnost, zvracení a plynatost. Léky jako ibuprofen totiž nepříznivě působí na sliznici zažívacího traktu. Při dlouhodobém užívání tak mohou vést k rozvoji žaludečních vředů a krvácení do zažívacího ústrojí.

pills

Tyto komplikace se objevují především u starších jedinců. Nepříznivé účinky se naštěstí dají ovlivnit dvěma způsoby:

  1. Pokud chcete být šetrní ke svému zažívání, užívejte nesteroidní antirevmatika společně s jídlem.
  2. Vyberte si pro sebe nejvhodnější lékovou formu. Tablety jsou velmi rozšířené, ovšem vinou vysoké koncentrace účinné látky v prášku může dojít k závažnému poškození žaludeční nebo střevní stěny. Lepší volbou jsou tak modernější šumivé granule, které se před požitím rozpustí ve vodě a díky tomu nedráždí sliznici zažívacího traktu.

Utajené vředy

Při užívání nesteroidních antirevmatik by se měli mít na pozoru především jedinci trpící chorobami zažívacího systému. Že něco není při užívání léků proti bolesti v pořádku, mohou ohlásit bolesti břicha, poruchy zažívání nebo pálení žáhy. Žaludeční vředy mohou být dlouho skryté a projevit se až komplikacemi v podobě prasknutí či krvácení. Prasknutí vředu je doprovázeno výraznou bolestí břicha, zvracením krve nebo tmavých částic, které vypadají jako kávová sedlina. Mírnější formy krvácení se mohou projevit černou dehtovitou stolicí bez zvracení krve. Pokud si všimnete některého z výše zmíněných příznaků, přestaňte lék užívat a okamžitě navštivte lékaře.

Rizikové skupiny

Při braní léků proti bolesti by měli být opatrní i lidé trpící následujícími problémy:

  • Selhávání jater a ledvin. Jde o důležité orgány v metabolismu nesteroidních antirevmatik a většiny dalších léků. Při jejich poškození může snadněji dojít k rozvoji nežádoucích účinků léčby. Nesteroidní antirevmatika navíc mohou svým účinkem poškodit funkci ledvin. Riziko stoupá při dehydrataci a již přítomné nedostatečnosti orgánu. Problém se dá ve velké části případů naštěstí vyřešit snížením terapeutické dávky léků. Mírné až středně závažné poruchy funkce jater a ledvin však snížení dávkování analgetik nevyžadují.
  • Choroby srdce a cév. Některá nesteroidní antirevmatika zvyšují krevní tlak a mohou přitížit jedincům se srdečním selháním. Před jejich případným užíváním se raději poraďte s lékařem.
  • Alergie. Při užívání léků na bolest se mohou rozvinout projevy alergické reakce. Jedná se především o kopřivku, otoky obličeje, jazyka nebo hrdla a následné problémy s dýcháním a polykáním. V některých případech může dojít až ke vzniku anafylaktického šoku.

Zdroj: www.lecba-bolesti.cz

Reklama