hypnoterapie-do-textu-i-seznam.jpg
Foto: Shutterstock

„Hypnoterapie pomáhá zejména lidem, které je možné relativně dobře uvést do hypnotického stavu a pak na ně působit léčivou sugescí. Přitom dokáže hypnoterapeut klienta zbavit symptomů a někdy i příčiny aktuálního onemocnění. Dovede však také podpořit sebevědomí a celkově harmonizovat osobnost,“ říká Veronika Víchová, předsedkyně Sekce pro hypnózu Psychiatrické společnosti.

Hypnoterapie pomůže v řadě oblastí, při psychózách však zpravidla nefunguje

Zkušený hypnoterapeut musí pečlivě posoudit, zda a který postup je použitelný pro konkrétního člověka. Například u psychóz se nepředpokládá, že by hypnóza mohla výrazněji pomoci při základní léčbě. Při řadě jiných aplikací je však přínos hypnoterapie nesporný. „Student trpí výraznou trémou, kterou doprovází tzv. syndrom dráždivého tračníku. To je střevní onemocnění vyvolávající bolesti břicha, jehož příčina není přesně známa. Terapeut klienta při sezeních postupně vede k tomu, že tréma mizí, jeho odvaha roste. Až nakonec dokáže obstát tak, aby stres při zkouškách nesnižoval podání výkonu, dojde ke stabilizaci onemocnění a radosti z osobního života,“ popisuje jeden z příkladů z praxe Veronika Víchová.

Při hypnoterapeutickém sezení je nutné nejdříve vytvořit dobrý vztah mezi terapeutem a klientem. Uvedení do hypnózy může být slovní, zatímco klient soustředí pohled na pevný bod nebo na hypnotizační terč. Případně se klient dostane do hypnózy chozením po dráze ve tvaru osmičky. Během hypnózy terapeut navozováním představ nebo sugescí vede klienta k dosažení jím požadovaného stavu. Ke konci terapeut zruší možné nežádoucí projevy hypnózy, jako jsou pocit tíhy, ospalost, malátnost, naopak jej navede na pocit aktivity, nárůstu energie, radosti a spokojenosti.

Kvalitní terapeut je nezbytný
Osoba terapeuta je naprosto klíčová. Je proto nasnadě, že na rozdíl od hypnotizérů, jejichž cílem je pobavit publikum, jsou na hypnoterapeuty kladeny diametrálně vyšší nároky. Z tohoto důvodu výbor Sekce pro hypnózu definoval a na konferenci představil Pět pilířů kvalifikovaného hypnoterapeuta: vysokoškolské vzdělání (se znalostí psychopatologie), komplexní psychoterapeutický výcvik, specializovaný kurz hypnoterapie, celoživotní vzdělávání a supervize v hypnoterapii a psychoterapii. Zásadní je také dodržování příslušných etických standardů.

S čím pomůže hypnóza

 • Zlozvyky
 • Deprese
 • Neschopnost relaxovat a odpočívat
 • Strachy a fobie
 • Záchvaty úzkosti a panické ataky
 • Nedostatek sebevědomí
 • Astma
 • Migréna
 • Akné
 • Přejídání
 • Zpracování traumat

Zdroj: Sekce pro hypnózu Psychiatrické společnosti - Mgr. et Mgr. Veronika Víchová, Masarykova univerzitaLéčivá hypnózaRoman Štefek - s čím pomáhá hypnóza

Reklama