Rozsáhlé klinické studie ukazují, že hypnóza pomáhá při odstraňování bolesti při rakovině a dalších vleklých obtížích. Za určitých podmínek může hypnóza zvýšit účinnost terapie například při úzkosti, nespavosti, obezitě, vysokém krevním tlaku apod.

 

Každý člověk, který umí číst a psát s určitou dávkou ztvárnění, se může naučit hypnotizovat jiné lidi. Nejedná se tedy o šarlatána, kterému jsou připisována magická kouzla, ale jde o to, dovedně se naučit usměrnit pozornost druhého člověka. Při hypnóze není důležité uvolnění, jak si lidé všeobecně představují, ale stav hypnózy se dá navodit i při usilovném fyzickém cvičení.

  

Při hypnóze člověk není ovládán hypnotizérem. Chová se podle vlastních morálních a kulturních pravidel. Vychází ale vstříc očekáváním, které vyjadřuje experimentátor. Tato očekávání vnímá jako něco, k čemu prostě dochází. Lidé, kteří byli zhypnotizováni, často říkají věci jako „mé tělo se samo pohybovalo směrem k oknu“ nebo „má ruka ztěžkla a sama se dotkla stolu“.

 

Dospělý člověk má výraznou schopnost odpovídat na hypnózu a tato schopnost nezávisí na osobních vlastnostech jedince. Duševní poruchy, hysterie, agresivita, představivost, víra apod. nemohou tuto schopnost ovlivnit.

Existují také důkazy, že vnímavost vůči hypnóze může být částečně dědičná.

 

Čím hypnóza je a není

Hypnóza je věcí obzvláště vyvinuté fantazie.  Ve skutečnosti to není pravda. Živá představivost nemá s hypnózou co dělat.

Jedná se o podvod ze strany hypnotizované osoby. Psychologické výzkumy dokazují, že hypnotizovaní jedinci nelžou.


Je to nebezpečné.

Není to o nic více stresující než cesta tramvají do práce.


Hypnotizovaní lidé nad sebou ztrácejí kontrolu.
Subjekty jsou dokonale schopny cokoliv říci nebo ukončit hypnózu.


Má to co dělat se stavem podobným spánku.

Osoby jsou úplně vzhůru.


Lidé si nevzpomínají, co se odehrálo během hypnózy.

Částečná ztráta paměti nenastává samovolně.


Hypnotizér může lidem umožnit znovu prožít minulost.
Dospělí se při hypnotickém návratu do dětství chovají jako dospělé osoby, které představují děti.

 

Hypnóza byla odedávna předmětem bouřlivých diskusí mezi jejími zastánci a odpůrci.

 

Jaké zkušenosti máte vy s hypnózou?

 

Prosím nevstupujte do hlubokého transu, teď!

Zpracováno dle časopisu SCIENTIFIC AMERICAN z českého vydání, červenec 2005

Reklama