Byla krásná, chytrá, respektovaná a emancipovaná. Z jejího díla se sice nedochovalo nic, o jejím životě a mučednické smrti se ale během staletí vytvořily mýty a legendy…

Pocházela z Alexandrie, ale kdy se přesně narodila, není známo. Uvádí se, že to bylo mezi léty 350 – 370 n. l., nejčastěji snad v roce 355. Její otec byl Theon Alexandrijský, matematik a astronom a poslední správce Alexandrijské knihovny, než ji křesťané roku 391 vypálili.

Od otce také získala poznatky z matematiky a astronomie, nejspíš ve své dceři viděl svého nástupce. Ostatně Hypatia s ním spolupracovala a pomáhala mu se sepisováním jeho děl. Kde ale studovala filozofii, se neuvádí.

HypatiaPodle historiků byla nejen mimořádně inteligentní, ale také neobyčejně krásná. Všechny své ctitele - a nebylo jich málo - ovšem odmítala. Jednoho neúnavného nápadníka z řad svých studentů obzvláště drsně. Ukázala mu zakrvácený pruh látky, jakousi primitivní menstruační vložku, se slovy, jak odpudivě vypadá to, po čem muži touží a považují za krásné. Jakýkoli intimní vztah s mužem byl pro ni nemyslitelný, i když někteří jí dokonce přisuzují jedno manželství, v němž prý zůstala panna. Kdo ví…

Nechovala se jako žena. Pohybovala se volně po městě, sama dokonce řídila vůz, oblékala se do mužského roucha, což bylo považováno ve své době za provokativní. Vědecké i filozofické přednášky uskutečňovala ve svém domě pro úzký okruh studentů z bohatých rodin. Kromě toho ale také vedla přednášky přístupné veřejnosti, kterou seznamovala s díly Platóna a Aristotela. Ráda se také procházela po Alexandrii a diskutovala o filozofických otázkách s kolemjdoucími.

Je jí připisována zásluha na vytvoření astronomických tabulek s výpočty polohy planet, sestrojila i několik přístrojů využitelných v astronomii. Bohužel nic z toho se nedochovalo.

Hypatia se díky svým ateistickým názorům dostávala do konfliktu s křesťanstvím, které už bylo v té době oficiálním náboženstvím. Sama si nebezpečí snad ani neuvědomovala. Když v březnu 415 projížděla Alexandrií, přepadl ji dav zfanatizovaných křesťanů. Strhli z ní šaty a zavraždili ji obzvláště brutálním způsobem. Ostrými předměty – podle jedné verze hranami rozbitých střešních tašek či podle verze druhé ostrými mušlemi ústřic – rozdrásali její tělo, které pak odvezli za město a spálili. Alexandrie byla ve starověku násilím pověstná.

Hypatiino dílo bylo zakázáno a ona na dlouhá staletí zapomenuta…

 

I o těchto zajímavých ženách jste si mohli přečíst:

Reklama