Stará dobrá hvězdička, kterou si všichni pamatujeme a která byla znamením, že nás rodiče nekompromisně odesílali směrem do pokojíčku s tím, že tento pořad není vhodný pro děti, už, zdá se, nestačí.

Ne pokaždé se ale rodičům podařilo uhlídat naše oči pohledu na nepřístupný pořad. A jaké to bylo lákadlo! Pamatuji se, že u babičky jsem se často na pořad s hvězdičkou, díky malé lsti, podívala. U sporného pořadu jsem už při řeči hlasatelky začala nahlas povídat a pak jsem hbitě vystartovala babičce něco ukázat před televizi, abych zakryla pravý spodní roh obrazovky.

Díky této „vychytávce“ jsem pak očima hypnotizovala film a čekala na kýžené ponaučení do života. Často jsem ale byla dost zklamaná, protože pořady byly buď sestříhané, nebo byl hned po líbání a padnutí dvojice na lůžko akčně záběr na květináč a zbytek byly jen nezáživné zvuky, které může člověk slyšet i v čekárně u zubaře.

Doma jsem s tímto modelem neuspěla, protože naši byli pozornější. A tak jsme se sestrou hnízdily u klíčové dírky, což nás stejně po deseti minutách přestalo bavit.

Na lásce není nic zlého

Osobně se nedomnívám, že by se měl dětem nějak zvlášť upírat pohled na dva lidi, kteří se milují, protože je to jednak přirozené, a jednak myslím, že to potom ještě víc láká, viz odříkaný krajíc.

Nakonec láska a milování je důvodem naší existence a pokládat ji za nevhodnou je trochu podivné. Dokud se lidé milují, je to s nimi ještě jakž takž v pohodě.S násilím už je to jinak

Naopak u scén, které jsou drastické, plné krve a díky moderní filmové technice i velice věrné, bych se k hvězdičce přikláněla. Jenže jak poznat, kdy je hvězdička předzvěstí přirozené erotiky, na které není prakticky nic závažného (zde vyjímám porno), a kdy upozorňuje na věci, které mnohdy zamávají i psychikou dospělých. 

Ministři mají na stole piktogramy

Speciální „nálepky před filmy“ v kině, televizi nebo na DVD by měly konkrétně informovat o obsahu toho kterého snímku. Návrhy na finální podobu bude do konce roku shromažďovat ministerstvo kultury.

Centrum mediálních studií (CEMES) zase v současné době ve svých průzkumech zjišťuje, jak by takové značky čeští diváci přijali.

Lidé návrh kvitují s povděkem, ale bojí se cenzury

Výsledky průzkumů prozatím hovoří o tom, že veřejnost tento návrh vcelku přijímá. Podle studie by lidé chtěli být varováni před propagací rasismu, brutalitou a pornografií, nebo i šikanou. Rozhodně ale veřejnost odmítá jakékoliv zásahy, které by byly cenzurou. Podle dotázaných obyvatel ČR by značky měly být pouze informativní a klidně by je uvítali i před filmy v TV, v kině nebo na DVD.

Obdobný model už funguje v různých státech Evropské unie. Například v Nizozemsku ukazují před filmem čísla 6 a 12 označující věk, od kdy je snímek přístupný dětem.

A jak by to u nás mělo vypadat v praxi?

Distributoři filmu by museli vyplnit elektronický dotazník, který by sám potom vyhodnotil, jaké symboly se před filmem zobrazí. 

Distributorům se do realizace nechce

Distributoři samotní ovšem z této služby veřejnosti nikterak nadšení nejsou. Hudrují, že jim to přidělá práci a distribuce filmů se kvůli tomu pozdrží.

No, jestli by to mělo do budoucna znamenat, že budeme lépe informováni o tom, proč je ten který pořad pro naše dítě nevhodný a jakou tématikou se zabývá, jestli na základě konkrétnější informace můžeme rozhodnout, co nám nevadí, nebo co naopak nechceme, aby naše dítě sledovalo, pak bych byla proto, aby si distributoři pomalu začali zvykat.

Jak se líbí navrhované piktogramy vám?

  

Souhlasíte s tímto návrhem?

 

Reklama