Od druhé poloviny ledna se konají zápisy do základních škol. Je nejvyšší čas malé prvňáčky ujistit, že netřeba se bát, ale těšit se, neboť škola je základ života.

zápis

Termíny zápisů se na školách různí, nicméně většina z nich připadá na období mezi 15. lednem a 15. únorem. Zápis je povinný pro všechny děti, kterým bude šest do konce měsíce srpna. Při zápisu do školy pak rodiče mohou slyšet dva verdikty: Buď že dítě může jít do školy, nebo že je doporučen odklad.  

Podle psycholožky Aleny Weberové, ředitelky o.s. Dítě, rodič, prarodič není při doporučení odkladu žádný důvod k panice. Většina rodičů bere totiž tento verdikt jako náznak, že jejich dítě je zaostalé, ale tak tomu není.
„Škola může rodičům rozumnou formou oznámit, že jejich dítě ještě není na školu dostatečně zralé, záleží ovšem na samotných rodičích, zda budou požadovat odklad anebo trvat na tom, aby šlo dítě do školy.“

Nejčastější důvody doporučení odkladu

Nejčastějším důvodem doporučení odkladu školní docházky je vada poruchy řeči. „To, že v posledních letech školáků s vadou řeči přibývá, to je neoddiskutovatelný fakt:,“ potvrzuje Alena Weberová. „Rodiče si s dětmi nepovídají, děti sledují více než je zdrávo televizi, převážně pak animované pohádky, kde si na kreslených postavičkách výslovnost moc neprocvičí. K logopedovi rodiče přichází obvykle až těsně před zápisem do školy, ale to už je pozdě. Tento problém by se měl začít řešit kolem čtvrtého roku dítěte, a nejlépe kdyby se nemusel řešit vůbec a rodiče si s dětmi povídali už dřív, hned jak začnou vnímat a vydávat první hlásky,“ uzavírá Alena Weberová a dodává: „Dalším faktorem při posuzování přijetí dítěte do školy je samozřejmě také jeho duševní zralost, schopnost komunikovat, aby se pak nestalo, že dítě bude v hodinách brečet a utíkat ze školy. Při zápisu se pak také ověřuje takzvaná školní zralost, zda dítě umí nějakou básničku, pozná nějaká písmena nebo číslice. Na každé škole probíhá zápis jinak, ale v podstatě v těchto základních faktorech se shodnou všechny školy.“

Žádost o odklad

Je tady ale i druhá strana věci, a to když si sám rodič myslí, že jejich potomek ještě pro školu není zralý. V tom případě mohou rodiče sami požádat o odklad. Aby šlo ale dítě do školy o rok později, musí do konce května předložit potvrzení od psychologa nebo pediatra.

„Ovšem rodiče těchto dětí by měli mít na paměti, že zápisu se ani tak nevyhnou, nejdříve musí zažádat o přijetí a pak teprve následně o odklad,“ uvádí Alena Weberová.
„Výjimkou nejsou ani rodiče, kteří naopak projevují zájem umístit dítě do školy v době, kdy jim bude šest let vlastně až v nástupu do školy, tedy v září, někdy dokonce i později. V naší poradně se setkávám se spoustou takových rodičů, ale jejich žádosti o předčasné přijetí do školy jsou většinou zamítnuty. Proč dítěti ukrajovat zbytečně kus dětství, když pak už mu nastanou po celý život jen samé starosti.“

Přeji všem budoucím prvňáčkům, ať jsou ty starosti co nejmenší a škola je baví. Je to přece jen základ života.

Téma dnešního dne: Zápisy (a odklady) dětí do školy

 • Máte doma budoucí prvňáčky?
 • Jak jste připraveni na zápis do školy?
 • Žádali jste o odklad?
 • Pište i vy, které máte už dávno odrostlé prvňáčky.
 • Těšily se nebo plakaly? Věděly, co je čeká, byly připraveny?
 • Jak probíhal jejich zápis do školy?
 • Šly v šesti letech nebo jste žádaly o odklad?
 • Nebo snad šly ještě dřív?
 • Jak na vás zapůsobily učitelky při zápisu do školy?
 • Byly pak stejné i během školy?
 • Braly jste (berete) zápis do školy jako slavnostní rodinnou událost?
 • Účastnily se ho třeba i dědečkové a babičky?
 • A co vy samotné? Jak probíhal váš první zápis do školy?

Téma je to pěkné,
pište na redakční e-mail:
redakce@zena-in.cz

Jednu z pisatelek odměníme pěkným dárkem: balíčkem pro prvňáčka od firmy Stabilo

j

d

t

www.stabilo.cz