Pro ty, které jsme zlákali naším tipem na výlet do Kopřivnice, bychom doporučili i návštěvu blízké obce Hukvaldy.

Když jsem přemýšlela, co bych o Hukvaldech napsala na úvod, tak se mi velice zalíbilo, jak Hukvaldy popisuje Jiří Felix v knize Hrad Hukvaldy z roku 1925:
 "Vrch, na kterém se rozkládají zříceniny druhdy mohutného hradu, stojí osamocen a sklání se k východu, severu a západu velmi příkře. Úzká údolí dělí jej na západě od Kazničova, na východě od Babí Hory, údolím tímto teče Ondřejnice, která pramení na mohutném velikánu Ondřejníku, teče severozápadním směrem a pod Košatkou vlévá se do Odry. K severu přechází půda vlnitě v rozlehlou rovinu slezskou; na jihu vypínají se krásně formované mohutné Beskydy, jejichž velikáni: Radhošť, Kněhyně, Smrk, Ondřejník, Lysá hora a jiní často temena svá v oblacích skrývají. Velikáni ti (mimo Lysou horu, která je v Těšínsku) označují hranice Hukvaldského panství na jihu."

Nejzajímavějším místem v této obci je stejnojmenný hrad, který leží na protáhlém kopci asi 150 metrů nad obcí. Je dlouhý 320 metrů, obvod má přes 800 metrů a má 8 válcovitých bašt, 3 věžovité brány, přes 200 střílen, 4 nádvoří a 3 vyhlídkové trasy.

Zajímavé na tomto hradu je, že dodnes není jisté, kdy přesně byl hrad založen, ale je pravděpodobné, že to bylo někdy mezi lety 1257 až 1285. Hrad byl za dobu své existence mnohokrát obléhán, ale nikdy nebyl dobyt. Zničil jej až požár 5. října 1762.
Hrad je částečně zrestaurován.

Okolo hradu se rozkládá velká obora, s alejemi kaštanů, dubů a lip a ve které žije stádo muflonů a daňků.
V barokní kapli sv. Ondřeje, v renesančním hradním jádře nebo hradní kulatině je možné uspořádat romantický svatební obřad.  

Na hradě se také každoročně odehrává mezinárodní hudební festival Janáčkovy Hukvaldy. Pokud vás zajímá vážná hudba, můžete navštívit letošní jedenáctý ročník, který se koná od 19. června do 12. srpna 2004.

V roce 1854 se ve staré škole narodil nejvýznamnější hukvaldský rodák, hudební skladatel Leoš Janáček. Na jeho stopy narazíte v Hukvaldech na každém kroku. Připomene vám jej pamětní deska na domě, kde se narodil, plastika Lišky Bystroušky při cestě na hrad, Janáčkův Památník.

Okolí Hukvald je také vhodné pro dlouhé procházky přírodou.

PRAKTICKÉ INFORMACE
Otevírací doba hradu:

duben, říjen
- sobota, neděle, svátky - 9.00-16.00
květen až srpen - denně mimo pondělí - 9.00-18.00 (a každou sobotu do 19.00)
září - denně mimo pondělí - 9.00-17.00

Vstupné:
dospělí
- 30 Kč
studenti, důchodci - 25 Kč
děti od 6 do 15 let - 10 Kč
V době konání akcí je vstupné na hrad zvýšené.

Telefon - hrad Hukvaldy: 558 699 323
Telefon - informační centrum Hukvaldy: 558 699 221
Telefon - informace o svatební obřadu na hradě: 596 126 067 - pracovníci Fondu Janáčkovy Hukvaldy nebo 558 699 213 - pracovníci Obecního úřadu Hukvaldy.

formační centrum Hukvaldy
http://www.janackovy-hukvaldy.cz/
http://www.hukvaldy.cz       

Reklama