Máte šikovné děti, které ve volném čase rády zpívají, hrají divadlo, chtějí se učit cizí jazyky a poznávat nové věci? Pak pro vás máme zajímavou inspiraci. Přiveďte je do Hudební akademie Praha Pavly Zumrové.

dětiÚspěšný projekt pro předškolní děti a žáky prvního stupně si klade za cíl nejen naplnit volný čas dětí, ale především je citlivě formovat, probudit v nich zájem a respekt k umění, povzbudit v nich touhu po sebevyjádření i pěstovat zdravé sebevědomí. Výuka dětí probíhá ve čtyřech směrech - v hudebním, jazykovém, dramatickém a pohybovém.

V Hudební akademii Praha Pavly Zumrové na děti čekají pouze kvalitní lektoři z řad specializovaných pedagogů a profesionálních umělců, kteří se dětem věnují s velkým zájmem a nadšením. V příjemném prostředí atelierů se lektoři věnují všem dětem bez rozdílu, protože přijetí není podmíněno žádnými talentovými zkouškami. Za nejdůležitější se zde považuje chuť a zájem dítěte.

„Snažíme se v dětech probouzet nenásilnou formou stále větší touhu po vědění a umělecké kreativitě. Spojení uměleckých aktivit a tvůrčích činností s nenápadně všudypřítomnou jazykovou výukou se nám osvědčilo jako blahodárné seskupení, které přináší velmi brzy a snadno viditelné výsledky,“ říká Pavla Zumrová, zakladatelka Hudební akademie Praha. Rodiče si mohou být jisti, že ke každému dítěti lektoři přistupují naprosto individuálně. Velký ohled se bere i na vlastní názory dětí, které zde nikdo nepodceňuje, ale naopak velmi podporuje. A čemu se tedy děti mohou v rámci Hudební akademie věnovat?

  • Hudební směr: Výuka probíhá v základech intonace, rytmu, rozvíjení hudební fantazie a paměti. Zpěv je spojen s hrou na jednoduché nástroje. Děti se učí také základům hudební teorie.
  • Jazykový směr: Práce s dětmi je nenásilnou formou prolnuta výukou anglického jazyka. Objevuje se v textech písní, upevňuje se formou her, soutěží a zábavy v anglickém jazyce. Tento způsob výuky cizího jazyka má blahodárný vliv na utváření jazykové paměti a fantazie pomocí hudebních vjemů.
  • Dramatický směr: Děti se formou pohybu učí sebevyjádření, vlastní prezentaci. Hudební akademie Praha připravuje divadelní hry a koncerty. dětiZakončením této práce je představení pro veřejnost, například na scéně dětského divadla Minor, v Pražském Hlaholu nebo v kostele sv. Salvátora)
  • Pohybový směr: Pohyb doplňuje všechny aktivity. Pomáhá dětem překonat zábrany, budovat lepší sebevyjádření a uvolnění.

O hudební akademii Praha se dozvíte více na webových stránkách www.hudebniakademiepraha.cz

Reklama