Efektivnější a bezpečnější je při redukci hmotnosti spolupráce s kvalifikovaným nutričním terapeutem. Máme pro vás tři základní rozdíly mezi nimi.

64f5c18a52081obrazek.png
Foto: Shutterstock
 
Rozdíl 1. Vzdělání

V České republice se výživové poradenství řadí mezi živnosti volné. Výživovým poradcem tak může být kdokoliv, kdo splní základní podmínky k získání živnostenského oprávnění jako je plnoletost, způsobilost k právním úkonům a bezúhonnost. Výživový poradce nemusí mít speciální vzdělání nebo kvalifikaci pro poradenství v oblasti výživy. V lepším případě mohou poradci absolvovat alespoň kurzy, které se ale obsahem a časovou dotací nemohou rovnat studiu na vysoké škole. Nutriční terapeut je nelékařský zdravotnický pracovník, stejně jako např. fyzioterapeut, optometrista či všeobecná sestra. Podmínkou k výkonu povolání nutričního terapeuta je absolvování vyššího odborného vzdělání či vysokoškolského vzdělání na fakultách zdravotnických studií nebo lékařských fakultách.

Rozdíl 2. Kompetence  

Výživový poradce může působit v oblasti zdravé výživy, fitness a hubnutí pouze se zdravými klienty. Bohužel ale svými nevhodnými radami může spíše klientům uškodit a zpomalit cestu za vysněnou postavou a výsledky. Výživový poradce také nenese odpovědnost za případné škody na zdraví klienta. V žádném případě nesmí pracovat s klienty se zdravotními  komplikacemi ať už se jedná například o cukrovku nebo jiná onemocnění. Naopak nutriční terapeut vykonává povolání v rámci prevence onemocnění, klinické výživy a specifické ošetřovatelské péče zaměřené na uspokojování nutričních potřeb. Zjednodušeně nutriční terapeut může pracovat s klienty s různými specifickými potřebami a za zdraví klientů nese odpovědnost.

Rozdíl 3. Rady a postupy

Výživový poradci často klientům sestavují jídelníčky pouze za základně online konzultace a za pomocí minimálního množství informací. V mnoha případech jídelníček sestavují s extrémně sníženým kalorickým příjmem za den, čímž sice dochází k redukci hmotnosti, ale zároveň ke zpomalování metabolismu a ztrátám svalové hmoty. Takové stravování nemá dlouhodobý výsledek a většinou vede k jojo efektu. Jídelníčky jsou většinou postavené na vysokém množství bílkovin, které ale mohou dlouhodobě zatěžovat ledviny a trávení. V nejhorších případech doporučují nesmyslné diety třeba podle krevních skupin a detoxy. Nutriční terapeut sestavuje jídelníček na základě osobních konzultací a vyšetření. Redukční režim je nastavený tak, aby docházelo k plynulému hubnutí z tukové složky a svalová hmota byla zachována. Jídelníček je pestrý a vyvážený a vždy podle individuálních potřeb klienta.

Zdroj infromací: autorský článek

Reklama