Hned dva typy dosud ne příliš obvyklých kursů nabízí společnost Stop obezity známá také pod zkratkou STOB. Kromě  žen si k nim mohou přijít zacvičit muži a děti. Nejde samozřejmě pouze o pohyb, ale také o poučení týkající se mimo jiné správné výživy.
"Podchytit obezitu u dětí je velmi důležité, protože bohužel dítě s kily navíc z obezity většinou nevyroste. V to většinou  rodiče často doufají a nesnaží se nijak dítěti pomoci," tvrdí zakladatelka společnosti STOB Iva Málková. Podle ní je rodičů, kteří se snaží pomoci potomkovi s nadváhou, jen minimum a i tak často neví jak na to. Řešením by pro ně mohly být rodinné kursy snižování nadváhy,  které organizuje společnost STOB. Sdružuje lékaře, psychology, dietní sestry, cvičitelky a další odborníky, kteří se již mnoho let snaží pomoci především obézním dospělým. Děti budou pod lékařským dohledem lékařky Boženy Kalvachové z Endokrinologického ústavu.

Cílem kurzů je naučit klienty s nadváhou zdravému životnímu stylu – tedy postupně upravit jejich  stravovací a pohybové návyky tak, aby nejen snížili svou hmotnost a zkvalitnili svůj život, ale aby si také uměli váhové úbytky udržet. Metodika kursů pro děti od 9 do 14 let je v podstatě stejná, jako u kurzů pro dospělé s tím, že je zjednodušena a podávána hravou, zábavnou formou. Je však nezbytné, aby na kurzy děti doprovázel někdo dospělý – nejlépe rodič, eventuálně prarodič a  společně s dítětem se terapie zúčastnil. "Bez praktické pomoci a spolupráce dospělého, který je pro dítě modelem, by totiž  terapie  nebyla tak účinná. Samozřejmě, že dospělý, který má též problémy s nadváhou, může redukovat hmotnost společně s dítětem," říká psycholožka Málková. 

Ostatně, poučení o zdravějším způsobu života nejspíše nikomu neublíží, i když aktuálně žádné problémy s váhou nemá. Velkým pozitivem kurzů je i vzájemné poznávání rodiče a dítěte a upevňování rodinných vztahů. "Vždyť v běžném životě nemáte mnoho příležitostí k tomu, abyste viděli, jak se vaše děti chovají nebo jak reagují ve společnosti vrstevníků a při společném setkávání takovou možnost získáváte," soudí Málková.

Kursy snižování nadváhy pro děti jsou tříměsíční a probíhají ve 12 lekcích, jednou  týdně. Lekce se skládá z jedné hodiny cvičení přizpůsobeného možnostem dospělých i dětí a jedné a půl až dvou hodin skupinové terapie - společné povídání, probírání náplně jednotlivých lekcí.

Kurs snižování nadváhy pro děti se bude konat od  24 .října  vždy v pondělí  od 17 do 20 hodin v  gymnáziu Na vítězné pláni u  metra  C -  Vyšehrad.   Můžete se zúčastnit nezávazně  první lekce a po té se rozhodnout společně s dítětem, zda do společného hubnutí půjdete. Kursy začínají od října i v dalších městech.

A začít s hubnutím mohou i muži. Pravda, ti nebaží po dokonalé postavě tak často jako ženy, ale o to větší důvod by k tomu měli mít  - ne snad kvůli kráse, ale proto, že mužský typ obezity je pro zdraví nebezpečnější.  Ženy mají většinou tuk uložen na bocích a hýždích, kdy hovoříme o obezitě podobné hrušce, která má méně zdravotních rizik. Smutné konstatování -  téměř polovina mužů má nadváhu a 16 procent je obézních.

STOB nabízí kursy i pro ně. Kursy snižování nadváhy pro muže se skládají z hodiny pohybové aktivity aerobního charakteru – kondiční cvičení,  a z terapie  zaměřené na vytváření správných stravovacích návyků. Budou probírány i další  problémy jako například zvládání stresu jinak než jídlem, jak se pravidelně stravovat při pracovním přetížení apod. Nebude chybět ani nácvik vůle.

Zájemci budou moci využít technických vymožeností pomáhajících při hubnutí, jako jsou počítačové programy určené k vytvoření správného jídelníčku a hodnotící stravovací a pohybové návyky, sporttestery měřící tepovou frekvenci při pohybové aktivitě, přístroje na měření tuku a pod. Dvanáctitýdenní kurz  probíhá vždy jednou týdně  v pondělí od 17 do 20 hodin v základní škole Plamínkové, Praha 4 (metro „C“ – Pankrác).  Kursy začaly právě tento týden, ale ještě je možné se přihlásit.

Bližší informace získáte na tel. 241 762 847 a na www.stob.cz

Reklama