Doc. MUDr. Hana Papežová, CSc. se dlouhodobě zabývá poruchami příjmu potravy a jejich léčbou. K tématu se vyjádřila v následujících řádcích:

Poruchy příjmu potravy, především anorexia a bulimia nervosa jsou často dlouhodobá onemocnění, která s sebou po určité době přináší tělesné, duševní i sociální strádání postižených jedinců i jejich blízkých.

V posledních letech se ukazuje, že vznik onemocnění často spouštějí právě nesmyslné diety či hladovění dívek, které mají normální zdravou postavu a snaží se vyrovnat nereálnému, virtuálnímu obrazu současných extrémně štíhlých krásek. Snaží se o to již děti, ve věku 8-9 let, pod výrazným tlakem médií a různých soutěží krásy. Bohužel média si z příběhů celebrit i postižených dívek vyberou jen to, co chce senzacechtivý čtenář slyšet, a velmi málo se podílejí na boji (podpoře prevence nebo dostupnosti léčby) proti vzniku nebo opakovaní tohoto onemocnění.

Průběh onemocnění je nejen velmi vleklý, s dopadem na celé rodiny, ale i léčba je velmi nákladná a ne dostupná tak, jak by bylo podle odborníků žádoucí. Odborníci celého světa se snaží tuto situaci zlepšit. Zajistit nejnovější informace o rizicích a následcích onemocnění a zprostředkovat je co nejširší veřejnosti. Ale i kvalitní prevence je nákladná a těžko se prosazuje proti opačným komerčním tendencím, propagujícím snadné a rychlé získání ideálních tvarů, které bylo dříve za hranicí lidských možností (především kosmetická chirurgie, dietní průmysl), a to už od dětského věku.
Především je obtížné s problémem začít "něco dělat" a vyhledat odbornou pomoc.
V době ztráty kontroly člověk na jídlo a diety myslí stále více a začíná ho to, podobně jako jiný návyk nebo závislost, omezovat v tvůrčím životě, v myšlení, soustředění, rozhodování a ve vztazích. Najít motivaci ke změně může být přesto těžké.

První informaci může přinést svépomocná skupina nebo server provozovaný odborníky www.pppinfo.cz, (pozn. redakce - stránky budou představeny podrobně v pátek) kde je možné najít možnosti a cesty, jak s nemocí bojovat, a kontakty na odborníky. Bohužel některé internetové servery představují spíše riziko pro vznik onemocnění, inzerují anorexii jako formu náboženství, nebo dokonce v pornografické formě. Proti těmto extrémům se musí odborníci kriticky ohrazovat.

V poslední době byl hodně celosvětově medializován případ američanky Terri Schiavo, která žila mnoho let v komatu, vyživována uměle. Tato mladá žena bohužel trpěla také bulimií, která se zcela jistě podílela na vzniku tak vážného stavu. Měla původně nadváhu 100 kg, z ní zhubla nejedením a zvracením na 50 kg. Nízké hladiny kalia ovlivnily nepříznivý průběh zdravotního stavu a léčby. Typicky se rozvíjely i rodinné vztahy a vztahy k odborníkům. 

Cesta ke vzniku problémů s jídelním chováním může být velmi nenápadná a zrádná. Dnes víme, že se na ní podílejí i genetické faktory. Ty se projevují u jedinců, kteří jsou zranitelnější, hůře snášejí negativní emoce a hůře řeší své osobní problémy a vztahy k druhým. Mají na sebe vysoké požadavky, někdy neúměrné cíle. Jejich perfekcionistické požadavky je vedou k nespokojenosti se sebou samým. Pocity nespokojenosti řeší hubnutím nebo přejídáním, které vede k onemocnění - poruchám příjmu potravy. Vlivy společnosti a genetické vlivy (dnes již vidíme anorexii léčenou i neléčenou v několika následujících generacích žen) jsou obtížně oddělitelné. Je nutné věnovat se faktorům, které před vznikem onemocnění mohou tyto “rizikové” jedince ochránit. Protože cesta zpět z nemoci - k normálním jídelním návykům, změně ve způsobu řešení problémů pomocí jídla a koncentrace na dokonalost zevnějšku (tzv. lookismus), může být pro všechny  velmi dlouhá. 

Literatura

1. Papežová, H.: Stres, emoce a poruchy příjmu potravy. Psychiatrie pro praxi 2004.6, 31-35.

2. Papežová, H.: Poruchy příjmu potravy. In: Seifertová, D., Praško, J., Hoschl, C.: Postupy v léčbě psychických poruch. Medical Tribune Group. Praha 2004, 335-350.

3. The lost lesson of Terri Schiavo. Sunday Journal. October 26.2003.

4. Uhlíková, P., Papežová, H., Hellerová, P.: Děti, miss a reklama – co mládeži nabízejí media. Cs. A Slov Psychiatrie, Suppl. 1, 2005, 30-32.

     
Reklama