S počtem zadlužených domácností se zvyšuje i šance, že někteří lidé nemohou dostát plnění svých finančních závazků. Přichází exekuce majetku. Víte, jak se bránit a jaká má dlužník práva?

Člověk přijde nečekaně o zaměstnání, má extra výdaje díky havárii automobilu, tu a tam povolí v platební morálce a strašák exekuce je na světě. Stačí nezaplatit pokutu za jízdu na černo, nedoplatek účtu mobilního operátora nebo dlužit na nájemném. A nemusí jít o žádné horentní sumy.


Soudní exekutor Jaroslav Mazánek navíc říká: „Je všeobecným omylem, že když nevíte o žádných svých dluzích, tak vám exekuce  nehrozí. Máte sice přehled o svých pohledávkách, které platíte, ale třeba jste v minulosti někomu ručili, a ten přestal po letech splácet. V okamžiku, kdy je dlužník v prodlení, je jen na věřiteli, bude-li žádat splnění závazku po dlužníkovi nebo po kterémkoliv z ručitelů. A pokud je s dlužníkem jednání nesnadné, jednání s ručitelem nabízí jednodušší řešení.“

Podle statistických údajů Exekutorské komory bylo v loňském roce v České republice nařízeno 350 000 exekucí, což je oproti minulosti nárůst, který bude podle předpokladu pokračovat.

O tom, že u vás probíhá exekuce, se můžete dozvědět, až když bude po všem. Vaše platební karta vám odmítne vydat peníze a v bance zjistíte, že na kontě nemáte zhola nic. Stavební spořitelna vás zkontaktuje s tím, že jste porušili podmínky smlouvy, a proto vám odebírají připsanou státní podporu za minulé roky. Před domem nenajdete své auto a ve dveřích do bytu bude vyměněný zámek s oznámením, že klíč si můžete vyzvednout na exekutorském úřadě.

Na otázku, jaké má exekutor vlastně pravomoci, Jaroslav Mazánek odpovídá: „Exekutor je výkonným orgánem řízení, tedy soudem pověřen jako vykonavatel rozhodnutí a jeho možnosti v postupu proti povinnému jsou při dodržení zákona prakticky neomezené.“

Občanský soudní řád mluví jasně: Exekutor nesmí zabavit pouze věci, které povinný nezbytně potřebuje k uspokojování hmotných potřeb svých a své rodiny nebo k plnění pracovních úkolů nebo výkonu podnikatelské činnosti, a věci, jejichž prodej by byl v rozporu s morálními pravidly. Jedná se zejména o oděvy a obvyklé vybavení domácnosti, snubní prsten, zdravotnické potřeby a pomůcky a hotové peníze do 1.000 Kč.
„Většinou začne tím, že si zjistí, kde bydlíte, zda nevlastníte nemovitý majetek, zda nevlastníte automobil, kde máte vedený bankovní účet, zda nemáte stavební spoření, penzijní připojištění nebo pojistku, zda nemáte cenné papíry nebo podíl v obchodní společnosti, a také vašeho zaměstnavatele. Pak začne jednat.“


Několik tipů, jak postupovat:

1.  Před problémem nemá cenu utíkat, naopak se doporučuje situaci řešit. Zkuste se s věřitelem domluvit, zkuste mu řešení dle svých možností navrhnout. Rozhodně nedělejte mrtvého brouka, nevyplácí se to a okrádáte se o čas. Prevence je nejlepší obrana a nereagovat na obsílky a doporučené dopisy je dětinské.

2. Pokud o exekuci víte dopředu, pokuste se získat peníze na zaplacení dluhu a zkontaktujte exekutorský úřad sami s tím, že chcete dluh zaplatit dobrovolně. Tím přichází exekutor o půlku své provize a ušetříte za část nákladů exekučního řízení.

3. Máte možnost žádat odklad exekuce u soudu. Vyhoví-li vám soud, získáte čas k úhradě dluhu, protože exekutor může pokračovat až po uplynutí odkladu.

4. Jestliže chce exekutor zabavit váš majetek a vy nejste dlužníkem, na kterém je pohledávka vymáhána, prokažte to a podejte vylučovací žalobu.

5. Je-li exekutor již u vás v bytě, nedělejte konfliktem situaci ještě horší. Snažte se řešit situaci domluvou s ním, přislibte okamžité uhrazení dluhu, může na to přistoupit, je to v jeho pravomoci.

6. V případě nevhodného chování exekutora si stěžujte u Exekutorské komory
.Už jste někdy přišli do styku s exekutorem? Má někdo z vašeho okolí takové zkušenosti? Jak se proti exekuci bránit?

Reklama