Čeští turisté možná zanedlouho zažijí další krach cestovní kanceláře. Podle odhadů by to měla být jedna z prvních 15 největších společností na trhu.

Mluvčí Asociace českých cestovních kanceláří Tomio Okamura uvedl, že nejspolehlivějším vodítkem, jak rozlišit dobrou cestovní kancelář, je to, zda patří mezi členy Asociace cestovních kanceláří, protože se musí řídit jejím etickým kodexem. „Například zkrachovalá Tomi Tour členem Asociace nebyla,“ dodal Okamura.

Asociace se podle Okamury chystá nejmenovanou problematickou cestovní kancelář vyloučit, což by jejím klientům mohlo sloužit jako varování. Mohla by se tak opakovat stejná historie jako u někdejší cestovní kanceláře CK Prácheň, která byla vyloučena a tři měsíce poté zkrachovala.

Jméno cestovky, kterou se Asociace chystá vyloučit, ale Okamura neprozradil z obavy, že by dotčená společnost mohla svůj krach svádět právě na informace v médiích a vysoudila by velmi vysoké odškodné.

Je důležité ověřit, zda je cestovka pojištěna, ještě před koupí zájezdu

Ověřit, zda je cestovní kancelář, s níž se turista chystá odjet na dovolenou, pojištěna proti úpadku, je třeba ještě před koupí zájezdu a samotným uzavřením cestovní smlouvy. V úterý to uvedlo SOS – Sdružení obrany spotřebitelů.

„Tyto informace naleznou spotřebitelé na stránkách jednotlivých pojišťoven či na webových stránkách Asociace českých cestovních kanceláří a agentur,“ řekl tiskový mluvčí SOS Jan Mišurec. Doklad o pojištění a další informace týkající se případného nahlášení pojistné události při úpadku CK je cestovní kancelář povinna předat zákazníkovi již při sepisování cestovní smlouvy.

Pokud cestovní kancelář zkrachuje a spotřebitelé již na dovolenou vůbec neodjedou, je nutné, aby co nejrychleji tuto pojistnou událost nahlásili právě té pojišťovně, u které je CK pojištěna. Spotřebitelé při nahlášení pojistné události vyplní příslušný formulář, ke kterému doloží ověřenou kopii cestovní smlouvy a kopii dokladu o zaplacení zájezdu. Pojišťovna je pak povinna nejpozději do šesti měsíců uhradit spotřebitelům zaplacený zájezd.

„Bohužel často se stává, že není vrácena celá částka, kterou spotřebitelé zaplatili. Záleží totiž, na jakou sumu byla cestovní kancelář pojištěna,“ upozornil mluvčí SOS. Většinou se vrací 85 až 90 procent z ceny zájezdu. Výše pojištění se vypočítává z obratu CK z loňského roku či z předpokládaného obratu na nadcházející sezónu. Je tedy dost dobře možné, že toto pojištění nepokryje veškeré náklady a pojišťovna uhradí spotřebitelům pouze poměrnou část ze zaplacené částky.

V případě, že spotřebitelé jsou v době krachu cestovní kanceláře již v zahraničí na dovolené, mají právo požadovat po pojišťovně zajištění přepravy zpět domů a zajištění nezbytné stravy a ubytování do doby odjezdu. Pokud by jim byl zájezd z důvodů úpadku CK zkrácen, mají právo požadovat také vrácení rozdílu mezi zaplacenou částkou a cenou částečně poskytnutého zájezdu.

Není také možné, aby po spotřebitelích někdo požadoval peníze za transfer či je např. zadržoval v autobuse. „V těchto případech doporučujeme, aby se takto poškození spotřebitelé obrátili na Polici ČR, která vše prošetří a vyvodí z toho patřičné závěry,“ uvedl Mišurec.

Pokud však spotřebitelé zrušili (stornovali) zájezd ještě před úpadkem CK a peníze jim doposud nebyly vráceny, nemohou svoji pohledávku vymáhat po pojišťovně. Tuto pohledávku budou moci uplatnit až v rámci insolvenčního řízení. „Je však otázkou, kolik peněz zbude společnosti na vyplácení těchto pohledávek,“ dodal mluvčí.

Jezdíte na dovolenou s cestovkami? Už se vám stalo, že právě ta „vaše“ zkrachovala?