V současnosti nemáme jinou, přesnější, metodu k odhalování raných stadií rakoviny prsu, než je právě mamografie. Důležité je přitom slovo „raných“, čím dříve se totiž nádor objeví, tím větší jsou šance na vyléčení. „Nález rakoviny prsu neznamená konec života ani automaticky ztrátu prsu. K jeho odstranění se přistupuje spíše výjimečně, obvykle pouze tehdy, je-li nádor příliš velký nebo se v prsu najde nádorů více. Čím je ložisko menší, tím je výsledek po operaci lepší a šance na vyléčení vyšší,“ vysvětluje primářka mamografického pracoviště EUC Kliniky Ostrava Jana Vymětalová.
5eb15222e2406obrazek.png
Bohužel není málo žen, které nechtějí jít na preventivní vyšetření ze strachu, aby se „náhodou“ na něco nepřišlo. „Některé dokonce i ve chvíli, kdy si samy pohmatem nějakou bulku najdou, odkládají vyšetření ze strachu, že se děje něco nebezpečného a bojí se třeba ztráty prsu. Když tomuto strachu podlehnou, jejich obavy se později opravdu mohou vyplnit, protože rakovina sama od sebe nezmizí,“ říká primářka Jana Vymětalová.

Mamografické vyšetření hradí pojišťovny ženám od 45 let každé dva roky. „Ale je samozřejmé, že když si žena najde v prsu cokoli nenormálního, ať už hmatnou bulku, krvavý výtok z bradavky nebo kožní změnu, neměla by s návštěvou mamografického screeningového pracoviště otálet a nečekat až na pravidelnou prohlídku,“ podotýká Jana Vymětalová.

U mladých žen je rakovina prsu relativně vzácná, ročně jí v naší republice onemocní asi 150 žen mladších 35 let. Problém ovšem je, že u nich probíhá mnohem agresivněji. Proto by si každá žena měla jednou měsíčně provádět samovyšetření prsů a v případě pochybnosti co nejdříve navštívit lékaře.

„Ženy se zvýšenou genetickou zátěží, tedy ty, u nichž se vyskytla rakovina prsu nebo vaječníku v přímé příbuzenské linii u dvou a více žen, by měly absolvovat konzultaci na specializovaném genetickém pracovišti a podle výsledku genetického vyšetření pak absolvují individuální plán kontrol na mamografu, ultrazvuku nebo na magnetické rezonanci,“ říká Jana Vymětalová.

Obecně lze říct, že pravděpodobnost vzniku nádoru prsu roste se stoupajícím věkem. Mírně zvýšené riziko nádoru mohou mít také ženy, které nikdy nerodily, ty, které začaly menstruovat časně před jedenáctým rokem nebo ženy, které přestaly menstruovat později
než v pětapadesáti letech. „Dalším rizikovým faktorem je obezita, nedostatek fyzické aktivity nebo vyšší konzumace alkoholu. A platí, že u žen s vyšší životní úrovní se nádory prsu objevují častěji,“ říká primářka Jana Vymětalová.

Je prokázáno, že kojení chrání matku před rakovinou prsu. Samozřejmě to ale neznamená, že žena, která kojila, nemůže onemocnět. Rakovina prsu navíc bohužel ohrožuje i těhotné ženy. „Riziko je vyšší u žen, které mají jedno dítě po třicítce. A kromě věku ho zvyšují i opakované hormonální léčby při umělém oplodnění, čehož využívají častěji starší ženy, které nemohou počít přirozeně. U starších matek, které počaly metodou in vitro, se tedy obě rizika sčítají,“ upozorňuje primářka mamografického pracoviště EUC Kliniky Ostrava Jana Vymětalová.’5eb1520fc3c98obrazek.png
Ročně u nás stále na rakovinu prsu umírá na 1600 žen, k čemuž stále přispívá podcenění preventivních vyšetření. Přitom šance na vyléčení jsou dnes nesrovnatelně vyšší než třeba ještě před dvaceti lety. „Je to dáno včasným záchytem onemocnění, kdy je nádor ještě malý, často nehmatný a nešíří se do okolních tkání. K obrovskému pokroku došlo i v léčbě: kromě operace, ozařování a chemoterapie dnes existuje i cílená biologická léčba. To vše významně přispělo ke zlepšení kvality života i prognózy nemocných žen,“ dodává primářka mamografického pracoviště EUC Kliniky Ostrava Jana Vymětalová.

Kazuistika:

Nejmladší pacientce, kterou primářka Vymětalová vyšetřovala, bylo v době záchytu karcinomu prsu 23 let: „Stalo se to v roce 2010, pacientka měla v té době půlroční miminko. O to byla celá situace dramatičtější. Vše ale dobře dopadlo, absolvovala operaci a následnou celkovou léčbu. Dnes je v pořádku, vídáme se při pravidelných kontrolách nyní už jen jedenkrát ročně.“

Skupina EUC:

Zdravotnická skupina EUC tvoří největší síť ambulantních klinik v ČR. Je největším poskytovatelem ambulantní péče, prémiové péče, mamoscreeningu a lékařské péče pro zaměstnavatele. Od roku 2011 do roku 2019 investovala 858 milionů korun především do modernizace přístrojů, vzdělávání zaměstnanců a elektronizace systémů a služeb. Ve 26 zdravotnických zařízeních napříč ČR (včetně 9 prémiových), 11 mamocentrech, 20 lékárnách a 11 laboratořích zaměstnává 2 230 zdravotníků, kteří poskytnou péči 1 milionu pacientů ročně. Na podzim 2017 vydala jako první v sektoru zdravotnictví v ČR emisi dluhopisů, v celkovém objemu 1,4 miliardy korun.

Vice na www.euc.cz
5eb15245f0357obrazek.png

Reklama