Protože se zabýváme prevencí před zákeřnými nemocemi a osvětou, oslovili jsme paní primářku infekčního oddělení fakultní nemocnice Na Bulovce v Praze MUDr. Roháčovou, aby nám odpověděla na otázky, které se vztahují k velmi nebezpečnému onemocnění - meningokokové invazivní meningitidě a prevenci proti ní. Jak bychom ji měli poznat? Které děti jsou nejvíce ohrožené? Proč je toto onemocnění tak závažné?

 

1) Může matka rozpoznat první příznaky meningitidy, které by ji měly

znepokojit a vést k okamžité návštěvě lékaře? Pokud ano, které to jsou?

 

Meningitida obecně je zánět mozkových blan. Její příčiny mohou být jak virové, tak bakteriální. Obecně je bakteriální zánět většinou závažnější, v naprosté většině hnisavý. Jedna z bakterií, které tento zánět působí, je právě meningokok. Příznaky nastupují rychle. Jsou to bolesti hlavy, horečka, často rychlá porucha vědomí - dítě mluví z cesty, nepoznává rodinu apod. Meningokokové infekce jsou často provázeny krvácením do kůže, někdy v podobě drobných tečkovitých krvácení, jindy až větších prokrvácených ploch.

 

2) S jak starými pacienty se nejčastěji setkáváte?

 

Meningokokové infekce postihují pacienty v kterémkoliv věku. Větší procento

je jich ale ve dvou takzvaně rizikových skupinách, a to u dětí mezi 2-5 lety života a u skupiny dospívajících mezi 15-20 lety.

 

3) Proč je toto onemocnění tak závažné?

 

Neléčené onemocnění vede vždy ke smrtelnému zakončení. Zhroutí se oběh, plicní funkce, ledvinné funkce nebo pacient umírá na otok mozku. Čím dříve je zahájena léčba, tím větší je šance na přežití, event. méně komplikací.

 


4) Co si myslíte o prevenci - očkování proti této zákeřné chorobě?

Myslíte si, že by maminky neměly prevenci podceňovat?

 

Proti onemocnění je možné očkovat, avšak nikoliv proti všem typům meningokoků, nicméně právě proti tomu, který působí nejtěžší formy ano - je to typ C. Proti typu B, který se může chovat podobně, očkování zatím neexistuje, ale domnívám se, že především u rizikových skupin očkování proti typu C je vhodné. Nové vakcíny, které jsou na našem trh, poskytují dlouhodobou ochranu. Na infekční klinice FN Na Bulovce v Praze je možno očkovat v očkovacím centru. Jeho tel. 266 082 753.

 

primářka infekčního oddělení

fakultní nemocnice Na Bulovce v Praze

MUDr. Roháčová

 

Reklama