Lukrécie Borgia. Pro jedny vyhlášená travička a kurtizána, pro jiné světice, oběť své rodiny a mecenáška umění. Narodila se r. 1480 v Římě. Matkou byla Vanozza Cattaneiová, dle obrazů statná plavovláska, světlých očí, zdatná a vychytralá. Na tom by nebylo nic zvláštního. U Lukrécie jde především o otce. Tím byl španělský kardinál Rodrigo de Borja, který si změnil jméno na Borgia - hezký usměvavý muž s podmanivým hlasem, který prý na něžné pohlaví působil jak magnet na železo. Náležitě toho využíval, i papež Pius II. ho musel kárat za nemravné chování nehodící se pro muže církve. To se ale v té době přehlíželo, většina církevních představitelů žila světskými radovánkami.
 
Papežova rodina
S Vanezzou měl ještě 3 syny – Cesareho, Giovanniho a Jofrého. Rodrigo všechny své děti bezmezně miloval. Lukrécii vychovávala jeho sestřenice Adriana de Mila. Když se objevoval na veřejnosti, obklopovala jej „rodina“ – děti, Adriana de Mila a milenka Giulia. Když bylo Lukrécii jedenáct let, vznikaly první plány, za koho ji provdat. Otec se poohlížel ve Španělsku. Vybral šlechtice Dona Gaspara d´Aversa. Mezitím však zemřel papež Inocenc VIII. Obrovské úplatky vynesly na stolec Borgiu - přijal jméno Alexandr VI. Dceru přestěhoval do paláce Santa Maria in Portico, který sousedil s palácem papežským. Lukrécie tak mohla kdykoliv tajně vejít do otcových soukromých komnat. Plánovaný sňatek byl zrušen, Španěl se papeži do karet už nehodil, a konal se jiný. Manželem se stal Giovanni Sforza, hrabě pesarský. Svatba proběhla v papežově paláci. Dvanáctiletou nevěstu popisuje ve svém deníku Niccoló Cagnolo z Parmy: „Je středně vysoká a štíhlá. Má oválný obličej, jemně tvarovaný nos, plavé vlasy, světlé, trochu zastřené oči, poněkud velká ústa, zářivě bílé zuby a pěkně tvarované bílé poprsí.“ 
   

Těhotná panna
Mezitím došlo k tragické události. Byl zavražděn Lukréciin nejmilovanější bratr Giovanni Borgia. Všechny stopy vedly k jeho bratrovi Cesaremu. Důvodem byla pravděpodobně žárlivost nad rozdělováním funkcí a majetků mezi papežovy děti. Papež byl otřesen, pak se však opět začal zajímat o Lukrécii. Bylo jí sedmnáct let. Její manžel uprchl z Říma, kde mu hrozila vražda. Papež chtěl manželství zrušit – prý nedošlo k jeho naplnění, manžel je impotentní. To Sforza rozhořčeně odmítal – prý chce papež svou dceru pro sebe, navíc už předtím měla intimní vztahy se svými bratry. To jsou pravé důvody k jeho vraždě – o těchto věcech on dobře ví. Měl smůlu, nepodpořil ho nikdo z jeho vlivné rodiny a nakonec podepsal prohlášení, že manželství nebylo naplněno. Lukrécie žila v té době v klášteře San Sisto. Zprávy jí přinášel otcův posel – Pedro Caldés, zvaný Perotto. Mezi mladými lidmi vznikl intimní vztah. Následky byly komické. Lukrécie v prosinci 1497 ve Vatikánu byla prohlášena svobodnou, protože manželství se zrušilo – důvod „intacta“ (nedotčená). Přítomná žena byla už přitom několik měsíců těhotná. Bratr Cesare se to dozvěděl, nejdřív před otcem Perotta zranil kordem, pak jej dal uvěznit. Zamilovaný mladík se odtud  „vrhl“ do Tibery a utonul. Nedobrovolně.
 
Zavražděný manžel
Lukrécie tiše porodila a čekala ji další svatba. S „nejkrásnějším princem Itálie“ Alfonsem Aragonským, levobočkem neapolského královského rodu. Manželé se do sebe rychle zamilovali. Opět zasáhl bratr Cesare. Byl generálním kapitánem a vojensky bránil své a otcovy územní a politické nároky. Aragonci se po vzájemné roztržce stali jeho nepřáteli. Švagr Alfonso byl napaden vrahy a těžce zraněn. Podařilo se mu dostat se do Vatikánu, kde Lukrécie s jeho sestrou pečovaly o nemocného papeže. Ženy zařídily jeho vojenskou ochranu, lékaře a samy mu připravovaly jídlo. Přesto Cesaremu neunikl. Údajně ho sám uškrtil, nebo ho nechal zastřelit šípem. A navíc se k tomu otevřeně přiznal. Alfonso mu prý usiloval o život. Lukrécie byla nešťastná. Bylo jí jednadvacet, měla z manželství synka a musela žít s vědomím, že manžela jí zabil bratr a otec to strpěl. Těm dvěma její smutek vadil. Poslali ji do Nepi v etruských horách. Lukrécie odtud psala žalostné dopisy a podepisovala se „la infelicissima“ - nejnešťastnější.

Přeplacený ženich
Mezitím už byl pro ni zvolen nový ženich. Alfonso d´Este, princ ferrarský. Jenže Ferrara se bránila. Lukrécie nebyla „čistá“ Italka, byla dítětem kněze, dvakrát vdaná, a jak skončila její manželství, to už víme. Navíc se o ní povídaly skandální historky. Otec Alexandr zničil všechny námitky – ohromným věnem a mnoha výhodami pro Ferraru. Svatba v zastoupení proběhla 1. 9. 1501 ve Ferraře. Řím žil velkolepými oslavami. Ve Vatikánu proběhla hostina, o které se mluvilo jako o „plesu kurtizán“. Ty tančily nahé a následných orgií se prý zúčastnili všichni přítomní.

Před odjezdem do Ferrary papež zabezpečil dceřiny děti – Giovanni (otec Perotto) byl uznán jako syn Cesareho s neznámou ženou, v tajné bule Spes futura se papež označil sám za Giovanniho otce. Z toho vzniklo podezření, že chlapce zplodil Cesare s vlastní sestrou Lukrécií. Další verze byla, že jeho otcem je přímo papež. Rodrigo (otec Alfonso Aragonský) dostal vévodství Sermoneta.

6. 1. 1502 se Lukrécie rozloučila s Římem. Za brány města ji provázel průvod kardinálů, vyslanců a úředníků. Jela na bílém koni, jezdecký oděv z červeného hedvábí a hermelínu. Její doprovod čítal přes 1 000 osob. Cestou se zastavila v zámku Castel Bolognese. Setkala se tam se svým manželem, světlovlasým mužem malé postavy a nahnědlé pleti. Lukrécie si údajně při jejich rozhovoru sušila u krbu své krásné plavé vlasy (lehce oděna). Její vjezd do Ferrary byl ohromující. Lukrécie v nádherném oděvu z černého sametu, ve vlasech zlatou síťku s diamanty, náhrdelník z perel a rubínů, nad ní velký baldachýn. Pak  průvod 86 mezků s jejím šatstvem a šperky. Oslavy trvaly šest dní. Ferrara se dívala na Lukrécii bez dřívějších předsudků. Byla unešena jejím půvabem, grácií i mírnou povahou. Mladá žena si naprosto získala svého manžela. Začala se soustavně věnovat shromažďování knih. Sjížděli se za ní básníci, umělci, všichni nadšení její oduševnělostí a vzdělaností. Mluvila italsky, španělsky, řecky a francouzsky, velmi dobře latinsky a ve všech těchto jazycích psala. Krátce po svatbě otěhotněla, ale předčasně porodila mrtvou holčičku. R. 1503 zemřel její otec. Truchlící žena se ocitla v nezáviděníhodné pozici. Nikdo ji už neochraňoval, navíc neporodila dědice. Ale její vztahy s rodinou manžela byly naštěstí dobré a rozvod jí nehrozil. 
  
Laskavá vévodkyně
23. 1. 1505 Alfonso a Lukrécie vstoupili na vévodský trůn. Téhož roku vypukl mor. Lukrécie uprchla do Reggie, kde porodila syna Alessandra, ten však přežil jen pár týdnů. O dva roky později se dozvěděla, že zemřel její bratr Cesare. Zprávu přijala nečekaně klidně. 4. 4. 1508 porodila vymodleného dědice trůnu – Ercoleho.  V té době již ve Ferraře žil její syn Giovanni, jako „bratr vévodkyně“ byl přijat ke dvoru. Rodrigo z druhého manželství, bohužel r. 1513 zemřel, aniž ho viděla.
Vévodství se zapletlo do války s Francouzi, kdy původně stálo na cizí straně, pak však přešlo na stranu Itálie. Dvůr platil za velmi vážený v celé Evropě. Lukrécie se věnovala zbožným činnostem a duchovním cvičením. Pod drahocennými šaty nosila žíněnou košili. Založila klášter klarisek San Bernardino. Manželství bylo stále spokojené, v letech 1514–16 porodila Lukrécie 3 děti. Dceru Leonoru a syny Alessandra a Francesca.  R. 1519 opět čekala dítě. Těhotenství bylo vysilující. Přivedla na svět holčičku, ale ta hned zemřela. Lukrécie byla zesláblá, přidaly se vysoké horečky. Cítila, že se blíží konec. Poprosila v dopise papeže Lva o požehnání. Došlo včas. 24. června 1519 v přítomnosti manžela Lukrécie zemřela.

Přestože si ji většina lidí pamatovala jako usměvavou, vzdělanou, krásnou vévodkyni, po její smrti se opět dostaly na světlo pomluvy. Stala se představitelkou zkaženosti, psali o ní jako o krvesmilné osobě a vražednici. Ale tak tomu u známých lidí bývá.

Reklama