Romantický vztah královny-vdovy Kunhuty a předního šlechtice království Záviše z Falkenštejna budil odjakživa velkou pozornost. Proč? Tajný, rozhodně však nerovnorodý, měl vždy nádech zrady, které se Záviš dopustil na Kunhutině manželovi. V očích tehdejší společnosti to byl vztah nepřípustný, hříšný, ba nestoudný vůči mrtvému českému králi a také vůči jeho nástupci, nezletilému Václavu II. Nejspíš by ani dnes „neprošel“. Určitě by pobouřil …

Když se princezna Kunhuta v říjnu 1261 v Bratislavě vdávala za tehdy nejbohatšího a nejmocnějšího panovníka ve střední Evropě Přemysla Otakara II., nebylo jí ještě sedmnáct let. S jistotou to ale tvrdit nemůžeme. Tedy ten věk. Přesné datum, ani místo jejího narození totiž neznáme. Vlastně ani u Přemysla ne. Podle všeho musela být Kunhuta neobyčejně krásná, žádoucí, temperamentní dívka, i když šlo o sňatek veskrze politický.

Přemyslovi nebylo ještě třicet a byl donedávna ženatý. Jeho první žena Markéta Babenberská mu věnem přinesla země rakouské, nicméně mu neporodila syna a dědice. Ani nemohla! Byla totiž ve věku Přemyslovy matky, táhlo jí na padesát, zatímco Přemyslovi bylo v době sňatku 19 let! Zpočátku mu to příliš nevadilo – realizoval se jinde. S Markétinou dvorní dámou Anežkou z Kueringu měl tři děti, k nimž se hrdě hlásil. Markéta osvědčila v manželství s Přemyslem velikou míru tolerance, citlivosti a nadhledu. V žádném případě mu nedělala žárlivé scény, jak se jí snažili mnozí podsouvat. Co víc si mohl Přemysl Otakar II. přát? A přece…Syn z nelegálního vztahu s Anežkou, pozdější Mikuláš Opavský, se přes Přemyslovy žádosti u papeže, nemohl stát jeho nástupcem.

Kunhuta Jako poslední žijící Přemyslovec a rytíř, který se nevyhýbal boji, musel tedy jednat. A tak z Přemyslova života tiše odchází přestárlá a bezproblémová Markéta a na scéně se objevuje ohnivá Kunhuta. Ten temperament se jí jaksi automaticky připisuje, vždyť byla vnučkou uherského krále! Korunovace její i Přemyslova proběhla s velkou pompou hned po svatbě. Přemysl si na ni počkal osm let, od začátku nechtěl, aby korunovanou královnou českou byla jeho bývalá choť Markéta.

Z manželství sice vzešlo pět dětí, dvě však velmi brzy zemřely. Jediného syna a dědice se pár dočkal až po dlouhých deseti letech v roce 1271! Přemysl, nyní na vrcholu své moci, však touží po další metě – koruně římského krále! Jenže je příliš sebevědomý, příliš bohatý, příliš mocný. Nejmocnější ve střední Evropě. A to se neodpouští. Nastává tvrdý pád! Kurfiřti raději v roce 1273 zvolí za krále naprostého nýmanda, chudáka bez peněz Rudolfa Habsburského. Ten brzy vyzývá Přemysla k navrácení rakouských zemí. Nemá už na ně nárok, když Markétu zapudil. A také vyzývá k lenní úctě vůči novému vládci říše. Přemysl je pokořen! S titulem počítal! To si nemůže nechat líbit.

K rozhodujícímu střetnutí s Habsburkem došlo na onom nešťastném Moravském poli - u Suchých Krut v dnešním Dolním Rakousku na den svatého Rufa, 26. srpna 1278. Poměrně krátká bitva je opředena mnoha mýty – například o setkání Přemysla se Závišem z Falkenštejna v předvečer s nabídkou pomoci, když zapomene na někdejší odboj rodu Vítkovců. Podle historiků výmysly, stejně jako báchorky o lásce Kunhuty a Záviše ještě za Přemyslova života.

Porážka a potupná smrt krále měla obrovské důsledky pro České království. Kunhuta je vdovou, následníkovi Václavovi je teprve sedm let. O zemi se „stará“ braniborský markrabě Ota, syn Přemyslovy sestry Boženy. Víme jak! Ostatně ho o to ještě před bitvou sám český král požádal. Ten tedy moc dobrý odhad na lidi asi neměl…

Kunhuta si zřejmě představovala poručnictví trochu jinak, než jak ho provozoval Ota a jeho lidé. Ten se nakonec s Habsburkem dohodl a přenechal mu vládu na Moravě, plenil „pouze“ Čechy. Malý Václav byl nejdříve v rukou Oty, pak žil s matkou a možná i sestrou Anežkou na hradě Bezděz. Tehdy královna požádala o svolení postarat se o důstojný pohřeb svého manžela. Odjela na Moravu, královy ostatky nechala pohřbít ve Znojmě a do Prahy, ani na Bezděz se už nevrátila. Uchýlila se na Opavsko, kde zůstala zbývající čtyři roky braniborského řádění v Čechách. A malý Václav? Toho nechala v Čechách a doufala, že odloučení je dočasné a že se jí podaří z Moravy Václava osvobodit. Marně. Ota ho zanedlouho převezl do Žitavy a pak do Špandavy.

Opavské panství, dočasné Kunhutino sídlo, kdysi získal k dědičnému držení Mikuláš, nemanželský Přemyslův syn. Ten bojoval na Moravském poli s otcem, byl tam ale zajat a vykoupil se teprve po dvou letech. Když se vrátil, žádal samozřejmě po Kunhutě, aby mu jeho panství vrátila. Královna mu nakonec ustoupila a většinu Opavska mu předala. Musela. Většina šlechty totiž přešla na Mikulášovu stranu.

Jako jediný zdroj jejího vdovského důchodu zůstalo Kunhutě malé panství v Hradci nad Moravicí, věnném sídle českých královen. A tady se v roce 1280 objevuje přední šlechtic království Záviš z Falkenštejna. Je záhadou proč. Ač si nesl obvinění ze zrady Přemysla Otakara, královna Kunhuta ho přijala do svých služeb. Ve funkci purkrabího měl hájit její zájmy zejména proti Mikulášovi. Každopádně mezi nimi vzplál velký milostný román. V tehdejší společnosti nepředstavitelný, nepřijatelný, pobuřující. Údělem ovdovělých královen bylo vést mravný život. Kunhutě a Závišovi se to malinko vymklo z ruky. Chvíli to sice tutlali, ale když se někdy v roce 1281 či 1282 narodil plod hříšné lásky – syn Jan, zvaný Ješek – bylo jasné, že se nejedná jen o chvilkové poblouznění.

Na Moravském poli

Po bitvě na Moravském poli - obraz Josefa Mathausera

Hodnocení Kunhuty ani po tolika stoletích není příliš lichotivé. Minimálně se měla starat o malého synka a zůstat ve své zemi, když plnit královské povinnosti jí umožněno nebylo. Jenže ona si dovolila hodně. Syna opustila a ještě si užívala… A hodnocení Záviše? Ani to není chvályhodné.

Když se konečně po pěti letech braniborského řádění v roce 1283 vrací kralevic Václav do Čech, po krátkém váhání ohlásí svůj příjezd do Prahy i Kunhuta. Zatím sama, bez Záviše. Chce mu připravit půdu. Není si jistá, jak bude syn reagovat.

Ten je samozřejmě informován o tom, co se dělo v Hradci. Je mu ale teprve dvanáct, matku miluje a nakonec ji přijímá laskavě. A na její přímluvu také Záviše a malého nevlastního bratra. Záviš byl oslňující muž a brzy si získal důvěru ještě nedospělého Václava, stejně jako se mu to podařilo s jeho matkou. Jako nový neoficiální regent mu nahrazoval otce, o nějž tak brzy přišel. Václav dal dokonce Kunhutě souhlas, aby se za Záviše v květnu 1285 provdala.

Legalizace vztahu a nového manželství si ale ex-královna příliš neužila. Už v září téhož roku sotva čtyřicetiletá umírá. Snad na tuberkulózu. A Záviš? Ztratil v ní mocnou ochránkyni. Konec jeho života – zbývá mu už jen pět let - a jeho hrůzostrašná poprava u hradu Hluboká jsou notoricky známy. Ale to už je jiný příběh…

Foto: Wikipedie

 

 

Ve volném seriálu o zajímavých ženách jste si také mohli přečíst:

Reklama