První čtenářský příspěvek k dnešnímu tématu dorazil od Krokodýlice. Hlasí se v něm hrdě k češtině a přiznává, že cizí jazyky jí moc nejdou: angličtina - pure, němčina - chudá.

Máme tady první čtenářský příspěvek. Dorazil od Krokodýlice a je ve verších. To, co Krokodýlice nemá v cizích jazycích, dohání v mateřštině - no, posuďte samy, milé čtenářky.

Téma dne: Vy a jazyky.


Dobrý den!

Posílám příspěvek na téma jazyky:

Přiznám se, že na jazyky
nejsem talent převeliký.
Kdyby se však někdo ptal:
„Kuda idtí na vagzál?“
věděla bych, kudy dál.

Že ráda zkusím to i tamto,
prošla jsem si i esperanto.
„Kiel vi fartas?“ ptám se Vás.
Mít tenkrát peníze a pas!

Dopisy chodily mi z Číny
a od černouška z Kingshasy.
Teď lákají mě cesty jiný,
české písničky zpívám si.

„My English is very pure,“
má „deutsche Sprache“ chudá.
Čeština je jazyk můj
a já jsem na ni hrdá.

Hezký den všem jazykovým talentům, antitalentům i průměrům přeje,
Krokodýlice

Pozn. red.: Text neprošel jazykovou korekturou.

Téma dne 26. května 2011: Vy a jazyky

  • Jak jste se učila cizí jazyk?
  • Kolik jazyků umíte?
  • Je pro vás cizí jazyk důležitý a proč?
  • Stala se vám s cizím jazykem nějaká zvláštní či humorná příhoda?

Své příspěvky zasílejte na e-mailovou adresu: Redakce@zena-in.cz. Do předmětu mailu uveďte heslo: JAZYKY. Příspěvek ať je dlouhý alespoň jako tento odstavec textu, tedy pokud chcete mít větší šanci na uveřejnění a také získání dárku, totiž knížky Life managment od Dity Zandl z nakladatelství GRADA a doplněk stravy BION 3, plný vitamínů a dalších prospěšných látek. Uzávěrka zasílání příspěvků je 26. května 2011 v 15.00 hodin.

kniha bion

Reklama