S inkontinencí, nebo také samovolným únikem moči, má zkušenost přibližně čtvrtina populace, ale jen 14 % z nich řeší tento problém za pomoci správných výrobků. Věděli jste také, že vám na inkontinenční pomůcky může přispět i vaše pojišťovna? Stačí jen překonat ostych a navštívit vašeho lékaře.

Téměř polovina inkontinentních o příspěvku neví

Inkontinence je stále problémem, o kterém se málo mluví a lidé, kterým sužuje život, se za ni stydí. To však vede k nedostatečné informovanosti a k ​​tomu, že pacienti často nevědí, jak si mohou pomoci. Na trhu je přitom v dnešní době mnoho vhodných pomůcek, díky nimž může být život s inkontinencí o něco komfortnější. A navíc máte i možnost jejich hrazení z veřejného zdravotního pojištění. Mnoho lidí to ale nevyužívá, protože až 48% pacientů o ní neví. Nevědomost a šíření nepravdivých mýtů je důvodem, proč jsou inkontinentní pacienti často připraveni o možnost vést život o něco pohodlněji.

inkontinence

Trojice mýtů o inkontinenci:

1.       Pojišťovna poskytuje příspěvek jen starším, ZTP a imobilním inkontinentním pacientům

Ne! Zdravotní pojišťovny poskytují příspěvek již od druhého stupně inkontinence, která se může projevovat při běžných činnostech, jako je smích, zakašlání, či malá fyzická zátěž.

2.       Obyčejné vložky mohou nahradit inkontinenční

Ne! Inkontinenční vložka obsahuje systém zábrany úniku moči a pachu. Běžné menstruační vložky jsou uzpůsobeny k zachycení menstruační krve, které obvykle nebývá takové množství jako uniklé moči. Některé inkontinenční vložky, například Depend Maximum, absorbují až 953 ml tekutiny.

3.       O příspěvek na pomůcky musíte žádat na příslušném úřadě

Ne! Pacient se nemusí dožadovat příspěvku na úřadě a ani na pojišťovně. Poukaz na léčebnou pomůcku mu poskytne odborník.

 

Jak postupovat?

Pro poskytnutí příspěvku na inkontinenční pomůcky je nutné stanovení diagnózy odborníkem. Ten určí, zda a jakým druhem inkontinence trpíte a jaké pomůcky jsou pro vás nejvhodnější.

Savé a jiné pomůcky pro inkontinenci vám mohou předepsat na poukaz následující smluvní lékaři pojišťovny: praktický lékař, urolog, neurolog, dětský neurolog, gynekolog a geriatr. Na poukazu může být předepsán pouze jeden druh inkontinenční pomůcky, je však možno předepsat poukazů více.

Zdravotní pojišťovna VZP poskytuje příspěvek na inkontinenční pomůcky pro osoby od tří let, v závislosti na stupni inkontinence v daných finančních limitech:

1.       stupeň – občasný únik moči

Pojišťovna poskytuje příspěvky na vložky pro lehkou inkontinenci, a to na 150 ks za měsíc a do maximální výše příspěvku 450 Kč.

2.       stupeň – častý únik moči

Pojišťovna poskytuje příspěvky na vložné pleny, a to na 150 ks za měsíc a do maximální výše příspěvku 900 Kč.

3.       stupeň – trvalý únik moči

Pojišťovna poskytuje příspěvky na plenkové kalhotky, a to na 150ks za měsíc a do maximální výše příspěvku 1 700 Kč. Po domluvě s lékařem lze vystavit poukazy na jeden, dva nebo maximálně tři měsíce.

Inkontinenční pomůcky jsou k dispozici v lékárnách a ve výdejnách zdravotnických potřeb. V případě, že máte doporučení odborníka a předepsané množství pomůcek je v souladu s finančním limitem, pak nedoplácíte nic. V případě, že potřebujete pomůcek více, než kolik je možné získat v rámci finančního limitu, zaplatíte pouze alikvotní částku, která překračuje hrazený měsíční limit.