Bojíte se nudy za dlouhých zimních večerů? Hrajete si ráda? Víte, kdo to byl Noe? Kdy došlo k potopě světa? A kde leží Ararat? Nebo se chcete prostě jen pobavit? Soutěžte s námi o Noemovu archu!

Kdo to byl Noe?
Noe byl synem Lámechovým a mužem bohabojným, bezúhonným a spravedlivým. A proto, když se Hospodin rozhněval na lidstvo a rozhodl se ho smést z tváře země, nalezli u něj Noe a jeho synové Šem, Chám a Jefet se svými rodinami milost. l řekl Bůh Noemu: ,,Rozhodl jsem se skoncovat se vším tvorstvem, neboť země je plná lidského násilí. Zahladím jej i se zemí. Udělej si archu z goferového dřeva. V arše uděláš komůrky a vysmolíš ji uvnitř i zvenčí smolou. A uděláš ji takto: Délka archy bude tři sta loket, šířka padesát loket a výška třicet loket. Archa bude mít světlík. Na loket odshora jej ukončíš a do boku archy vsadíš dveře. Uděláš v ní spodní, druhé i třetí patro. Hle, já uvedu potopu, vody na zemi, a zahladím tak zpod nebe všechno tvorstvo, v němž je duch života. Všechno, co je na zemi, zhyne. S tebou však učiním smlouvu. Vejdeš do archy a s tebou tvoji synové, tvá žena i ženy tvých synů. A ze všeho, co je živé, ze všeho tvorstva uvedeš vždy po páru do archy, aby s tebou zůstali naživu; samec a samice to budou. Z rozmanitých druhů ptactva a z rozmanitých druhů zvířat a ze všech zeměplazů rozmanitých druhů, z každého po páru vejdou k tobě, aby se zachovali při životě. Ty pak si naber k obživě různou potravu, nashromáždi si ji, a bude tobě i jim za pokrm." Noe udělal všechno přesně tak, jak mu Bůh přikázal. (Gn 6,13-22)

Kdy došlo k potopě světa?
Budeme-li brát vážně údaje odborníků, zabývajících se doslovným výkladem Bible, došlo k potopě roku 2370 př. Kr. v rozmezí října a listopadu, tedy někdy v době, kdy se dnes slaví dušičky. Nejprve 40 dní pršelo a dalších 330 dní trvalo, než vody opadly. Noe s rodinou a veškerým zvířectvem tak strávili na arše skoro jeden rok, přičemž 7 měsíců kotvili v tureckém pohoří Ararat (dříve Urart). Potopa je latinsky označována diluvium, řecky pak kataklysmos – odtud pěkné slůvko kataklyzma. Legendy o potopě jsou přitom součástí mýtů a příběhů mnoha různých národů. Celkově posbírali vědci podobných vyprávění přes 270, přičemž nejvíce jich pochází z Asie a ze severní Ameriky. O potopě se vypráví i ve známém Eposu o Gilgamešovi, ale podobnou legendu mají i Kurnajové v Austrálii, Čiriguanové v Bolívii, Danajové na Borneu, Kríjové v Polynésii nebo Masajové ve východní Africe. Většina těchto příběhů má společné rysy – vypráví se v nich o zničení světa vodou rozhněvaným božstvem nebo božstvy a o záchraně několika lidí a párů zvířat na nějakém plavidle. Příběhy přitom natolik nesou rysy jednotlivých kultur a jsou tak staré, že podle badatelů není možné, aby šlo o lidové zpracování biblických textů vyprávěných misionáři.

Mýtus, nebo skutečnost?
Podle vědců, kteří hledali skutečné podklady pro mýty o potopě světa, byly oceány v minulosti země mnohem menší, kontinenty větší a hory nižší. V důsledku klimatických změn mohlo dojít k rozsáhlým dešťům a zároveň k tání ledovců, pod tíhou vodní masy, působící na tektonické desky, se prohloubila dna oceánů a vyvýšila se pohoří. Tlak vody byl prý tak veliký, že zvířata, zahubená záplavou, velmi rychle zkameněla. Za důkazy této teorie jsou považována mimo jiné koryta řek, sahající daleko do dna oceánů, i nálezy mnoha ostatků mamutů a nosorožců se zbytky nestrávené zelené potravy v žaludcích. 20.6.1987 turecká vláda potvrdila, že tým vedený Američanem Ronaldem Wyattem skutečně odhalil v pohoří Ararat pozůstatky archy, a vyhlásila toto území za rezervaci. Téměř desetiletí trvající výzkum přinesl řadu zajímavých poznatků. Ve výšce 1900 metrů nad mořem byly nalezeny pozůstatky velké lodi, zkamenělý trus, zvířecí chlupy, úlomky parohů a další důkazy možné existence archy z biblického příběhu.

Najděte taky Noemovu archu!
Chcete také nalézt Noemovu archu? Soutěžte s námi ve víkendové hře! V průběhu víkendu se budou v článcích (nikoliv v novinkách) tohoto týdne objevovat a zase mizet fotky zvířátek - vaším úkolem je odhalit, která zvířátka se objeví v páru (tedy stejný živočišný druh se objeví na dvou fotkách ve dvou různých článcích), a tudíž mohou být vpuštěna na archu, a která se objeví sama (tj. jen jedna fotka zvířete daného druhu), a tudíž na archu vpuštěna nebudou. Sem (klikni) nám napište, která zvířátka se na archu dostanou a která ne. Ze správných odpovědí vylosujeme vítězku.

Zvířátka se budou objevovat od pátku od 15:00 do neděle do 20:00, ale protože musíte napsat všechna zvířátka najednou, doporučujeme vám odpovídat až po této době (sledovat články ale musíte celý víkend, některá zvířátka mohou pro změnu po nějaké době - minimálně šest hodin - zase zmizet). Soutěžit můžete až do pondělního rána do 9:00, v průběhu dopoledne se pak dozvíte jméno vítězky, která od nás obdrží unikátní společenskou deskovou hru Noemova archa od firmy Efko

Reklama