O Americe jsme zvyklí slýchat, že to je země patologických mezilidských vztahů, nevázaného sexu a nekonformního přístupu k lásce. Každý by tedy čekal, že podobný výzkum odhalí zkaženost tohoto světa. A proto se ani nechce věřit, že podle sociologického průzkumu provedeného na vzorku 1 205 dospělých Američanů bylo celých 80,7 % lidí nezadaných, když je trefil Amorův šíp. Pouze 12,5 % přiznává, že v té době někoho měli. A co je nejpřekvapivější, 6,8 % dotazovaných osob si prostě nepamatuje, jak to vlastně bylo!
Budeme-li předpokládat, že většina z lidí, kteří se průzkumu zúčastnili, mluvila pravdu, pak to není s tou licoměrností v lásce tak strašné.
Kdo byli ti největší „hříšníci“? Buď jsou upřímnější, nebo volnomyšlenkářštější, ale byli to mladí ve věku od 18 do 24 let, z nichž plných 20 % balilo novou lásku ve chvíli, kdy chodili s někým jiným. Mnohem podivnější je, že hned v závěsu za nimi následují lidé, jimž je dnes 70 let a víc. 14% z nich si vzpomnělo, že jejich nová láska začala ještě před skončením jiné.
Kdo myslíte, že je větší potvora? Žena? Nebo muž? Kupodivu jsou na tom obě pohlaví dost podobně. Alespoň podle dotazníku. Možná, že my ženy umíme jen lépe lhát….


Necháváte si taky raději zadní vrátka v podobě dožívajícího vztahu, nebo raději zůstanete nějakou dobu sama, než přijde ON? Napište nám o tom!