O hradu Houska si můžete přečíst roztodivné pověsti, podivnými úkazy je přímo prošpikovaný. Pokud si je pojedete vyzkoušet na vlastní kůži, rozhodně nebudete zklamaní.

Napřed ho ale musíte najít!

Hrad Houska nám předvedl své tajemno ještě dřív, než jsme k němu dorazili.

Protože jsme nevěděli, kde se přesně nachází (je utopený v lese), po několikaminutovém kroužení a vracení se na stejné místo jsme usoudili, že využijeme komunikačních dovedností, a zeptali jsme se na cestu dvojice, venčící dobrmany.

Možná šlo o nějaké zakuklené bytosti nechvalně známé z hradu, ale rozhodně jsme po jejich radě na Housku nedojeli. Ba právě naopak.

Ocitli jsme se velmi náhle na kraji srázu, kdy chybělo málo a byli jsme ...ano, tam přesně.

I zkusili jsme, po asi půlkilometrovém couvání, jiného občana.

kMalý dědeček s bandaskou nám ochotně poradil a nechal se odvézt na rozcestí, kde trvdil, že jde do hospody.

Nebylo tam žádné stavení.

„Kam jako šel ten děda do hodpody, vždyť tady nic není?“ zajímala se kamarádka už značně zpocená.

Hodila jsem pohled do zpětného zrcátka a děda nikde. „Hele, on zmizel!“

„Já se bojim,“ pravila Johanka

Ptali jsme se ještě asi třikrát a až poslední rada, rada policie, nám pomohla.

Patrně byli policisté jediní skuteční. :-))

Houska stojí zato

k

Stojí zato Housku najít, už jen kvůli kastelánovi. Je to neobyčejně charismatický a zajímavý muž, na kterého budete dlouho vzpomínat. Bude vám průvodcem.

Je nejen charismatický, ale i velice pěkný.

Hradní kaple je prý vlastně originální zátkou, vytvořenou na díře do pekel.

Ta podle legendy za žádnou cenu nešla zasypat a vylézaly z ní podivné bytosti, kterým místní začali říkat „nelidé“.

Jistě - dvojice s dobrmany a děda s bandaskou! :-))

Více informací a otevírací doba je tady www.hrad-houska.cz

Pověst dále říká, že jakýsi odsouzenec k smrti tehdy souhlasil s tím, že bude do jámy spuštěn, aby poreferoval, co tam viděl, a bylo mu za to slíbeno výrazné zredukování trestu. Odsouzenec ovšem po pár metrech doslova sténal hrůzou - že raději zemře rukou kata, než by ještě pár metrů absolvoval.

Když ho vytáhli, byl z mladíka šedivý muž, pokračuje pověst.

Kapli si při exkurzi prohlédnete jako první. Kastelán vás upozorní, že citlivým osobám se v ní může udělat špatně. To někdy citlivým osobám stačí, aby se jim špatně udělalo. :-)

Pokud se vám nevolno neudělá, uvidíte velice zajímavé fresky, které pro člověka, který se alespoň trošku vyzná v historii, budou přinejmenším zvláštní.

Nic podobného se jinde nevyskytuje. Dokonce má zde v podobě fresky podobenku i sám jeden „nelid“.

Co to je, nikdo neví. My ano! :-))


lI kdyby všechno z toho, co bylo řečeno, bylo možno napasovat do roviny bezmezné lidské fantazie, zbývá vysvětlit, co je na fresce a čeho se zde lidé tak nekonečně báli, že hrad byl jako snad jediný a proti všem zvyklostem opevněn zevnitř.

Bez zajímavosti není ani zelený salonek, kde můžete mít pocit, jako by vám někdo naložil za krk pražec.

Poblíž hradu stojí socha svaté Ludmily, která je údajně schopna dobrému člověku, posadí-li se v její blízkosti a poprosí-li, pomoci od jeho trápení a sejmout břemena.

Sedělo tam hodně lidí. Inu, jak vidno, nemáme namnoze na růžích ustláno.

Reklama