Česká republika je zemí, která by si směle zasloužila titul nejateističtější země světa. Je tedy s podivem, kolik náboženských narážek ve vyjadřování Čechů nacházíme. Například houby s octem poukazují k samotnému Ježíšovi.

houby

Sčítání lidu klepe na dveře a mnohé z nás nutí přemýšlet nad tím, co napíšeme do kolonky „vyznání“. Na Facebooku se proto každým dnem množí pohani či rytíři Jedi a babičky začínají horečně lobovat, aby duše zbytku rodiny byly zachráněny aspoň na papíru.

Není divu. Co se náboženství týká, zeje v srdci Evropy hluboká díra přesně opisující tvar České republiky, která tak získává titul nejateističtější země světa. (Nebo možná prvenství sdílíme se Severní Koreou.)

Tím překvapivější je zjištění, že celá řada frází v ateistické řeči naší ateistické země pochází přímo z Bible, anebo s křesťanstvím úzce souvisí. Pravděpodobně běžně nepoužíváme vazby typu dostat se někam jako Pilát do Kréda nebo být starý jako Metuzalém, a naopak sami snadno přijdeme na to, proč se říká leží jako Lazar nebo začneme od Adama. Přesto ale věřím, že některé termíny přinesou nejedno překvapení.

Ty jedna ochechule!

Začneme třeba s líbezným výrazem ochechule. S ním přichází ve 14. století Leskovecko-Drážďanská bible a používá jej pro dračí stvůru s chocholem na hlavě. K identifikaci s termínem siréna dochází pravděpodobně později a dnes se tímto titulem honosí nejen dámy výstředního chování ale také, a to především, býložraví savci pobřežních vod.

Máte Filipa?

Znáte hru Oscara Wilda Jak je důležité míti Filipa? Chytrá hříčka zároveň poukazuje na jméno a zároveň na důmyslnost a zdravý selský rozum. I apoštol Filip zjevně měl Filipa jinak by asi etiopského mouřenína nepřivedl ke křesťanství svým důmyslným výkladem Písma.1

Neméně překvapivé může být i zjištění, že země oplývající mlékem a strdím se původně nerozkládala kolem hory Říp, ale o poznání dál. Danou frázi bychom našli v Druhé knize Mojžíšově.2

Abrakadabra a hokuspokus

Termíny jako abrakadabra a hokuspokus si asi nejspíš spojujeme spíš s kouzelnickou estrádou a někoho možná napadne souvislost s kouzlem Avada kedavra z příběhů o Harrym Potterovi. (Ani tato podobnost není náhodná!) Abrakadabra je přitom hebrejsky abarach b´ráchá čili požehnání3 a se zaklínadlem „hokuspokus" je to ještě mnohem složitější.

Toto je mé tělo se latinsky řekne hoc est corpus meum, což je fráze, kterou Ježíš řekl při Poslední večeři.4 A nyní trochu přeskočme v čase. Pro naše dávné předky byla mše nudnou záležitostí. Výsluha probíhala zády k nim a celou dobu zněla libozvučná, leč pro ně zcela nesrozumitelná, latina. Na samotný konec se ale určitě každý těšil, kněz udělal hokuspokus (hoc est corpus meum) a hostie se proměnila ve skutečné tělo Páně.

A co slibované houby s octem?

Když Ježíš visel na kříži, tak dostal žízeň, a tak jeden z římských vojáků nabodl na kopí houbu napuštěnou octem a podal mu ji k ústům.5 Nešlo o žádné gesto škodolibosti, ocet se běžně používal k zmírnění bolesti hlavy, význam ale zůstává jasný: Ježíš žíznil, ale dostalo se mu jen houby s octem ovšem houby savé a v octu namočené a nikoli nakládané.


Biblické odkazy...

  1. Skutky apoštolů 8,27-39.
  2. Druhá kniha Mojžíšova 3, 17.
  3. První kniha Mojžíšova 12, 2-3.
  4. Např. Matouš 26, 26.
  5. Např. Matouš 27, 48.

Kam dál?

Reklama