Nevážíme si svého srdce

5e788df556b1dimage.png
Foto:Shutterstock

Onemocnění spojená s naší oběhovou soustavou jsou u nás dlouhodobě na špičce žebříčku úmrtnosti. Podlehne jim polovina obyvatel, asi 50 tisíc pacientů ročně. Pokud je na vině vrozená vada, nemůžeme s tím samy nic dělat. Těchto případů je ale minimum. Na vážná onemocnění srdce a cév si zaděláváme hlavně svým životním stylem.

„Přejídání, nedostatek pohybu a obezita vede k vzniku hypertenze a cukrovky. A všechny tyto faktory společně vedou k poškození srdečního svalu. To je také důvod, proč srdečního selhání tak výrazně přibývá. K tomu se přičítá kouření a vysoký cholesterol, které vedou k ucpávání cév zásobujících srdce a k infarktům,“ říká doc. MUDr. Vojtěch Melenovský, CSc., zástupce přednosty kliniky pro výzkum a vedoucí Oddělení srdečního selhání Kliniky kardiologie IKEM.

„Ve srovnání s vyspělými zeměmi EU 15 je úmrtnost na srdečně cévní onemocnění v ČR 2x vyšší,“ uvádí Ministerstvo zdravotnictví ČR ve své Zprávě o zdraví obyvatel České republiky z roku 2014.

Dáváme náskok nádorovým onemocněním

5e788e27ed91fimage.png
Foto:Shutterstock

Tolik obávaná rakovina se v počtu obětí drží v Česku na druhém místě. Ročně na ni zemře přes 27 tisíc pacientů. Ani tady není životní styl všemocný, umírají i ti, kteří ho striktně dodržují. Avšak správnou životosprávou a vyhýbáním se neřestem typu kouření se pravděpodobnost onemocnění výrazně snižuje. Co ale ovlivnit můžeme na sto procent, to je docházení na preventivní vyšetření.

Například rakovinou prsu onemocní v České republice každá dvanáctá žena, přesto se mamografického screeningu účastní jen 63 % žen starších 45 let. Šanci na preventivní vyšetření mají i mladší ženy. Na prohlídku prsů ultrazvukem už přispívá nejedna zdravotní pojišťovna.

Neslavná je situace i v případě rakoviny děložního čípku. Té podlehne ročně 400 českých žen. Ačkoli je proti těm nejzákeřnějším typům lidského papilomaviru, které ji způsobují, možnost bezplatně očkovat dívky i chlapce, řada jejich rodičů vakcinaci odmítá. „Druhým problémem je nízká účast žen na preventivních kontrolách, především pak v kategorii žen nad 50 let, kde pravidelná vyšetření absolvuje jen asi 30 % žen,“ upozorňuje prof. MUDr. Jiří Sláma, Ph.D., vedoucí lékař onkologického oddělení Gynekologicko-porodnické kliniky 1. LF UK a VFN Praha.

A tak bychom, co se prevence a včasného záchytu nádorových onemocnění týče, mohli pokračovat.

Projídáme se do cukrovky

5e788e9551392image.png
Foto:Shutterstock

Nejčastěji trápí diabetes 2. typu lidi nad 45 let věku, ale nezřídka s ním bojují i mladší pacienti. Kolem jednoho milionu Čechů je kvůli této nemoci vystaveno celé řadě onemocnění. Kromě jiného jim hrozí třikrát častěji infarkt a čtyřikrát častěji mrtvice.

„Každoročně v ČR přibývá více než 20 tisíc nových onemocnění a 22 tisíc pacientů v důsledku tohoto onemocnění zemře. Odborníci odhadují, že přibližně dalších 200 tisíc nemocných pacientů není registrováno a o svém onemocnění neví,“ píše se ve Zprávě o zdraví obyvatel České republiky.

S cukrovkou je přitom možné do určité míry bojovat, a to udržením optimální hmotnosti, pohybem a celkově zdravým životním stylem. Důležitá jsou také pravidelná vyšetření lékařem, hlavně u kuřáků a lidí s nadváhou, vysokým krevním tlakem nebo u starších 50 let.

Dosaďme si samy...

Lékaři by dokázali vyjmenovat ještě plno onemocnění, vůči nimž nejsme úplně bezbranní, a přesto prevenci podceňujeme. Počínaje pohlavními chorobami, jejichž počet v posledních letech stoupá, a konče skoro vymýcenými „dětskými“ chorobami, které se mimo jiné vinou revolty proti očkování opět vracejí.

Čtěte také:

Reklama