Základními prvky každého horoskopu zrození jsou astrologická znamení a jejich vládci, živly, modalita, planety, domy a aspekty.
Země obíhá kolem Slunce po dráze, která se nazývá ekliptika.
Jeden svůj oběh kolem Slunce dokončí za jeden rok.
Pokud budeme pozorovat tento pohyb ze Země, bude se nám zdát, že Slunce obíhá kolem Země. Jedná se tedy o zdánlivý pohyb.
Zdánlivá dráha, po níž se Slunce kolem Země pohybuje, se nazývá rovněž ekliptika a jeden celý sluneční cyklus – doba, za niž Slunce proběhne celou ekliptiku – je tedy jeden rok.

Ekliptika se dělí do dvanácti astrologických (nebo také zodiakálních nebo zvířetníkových znamení). Ekliptika svírá s rovníkem úhel přibližně 23° 27’, což má za následek střídání ročních období.
Každý rok 21. března vstoupí Slunce do znamení Berana, čímž začíná astronomické jaro. Nultý bod znamení Berana se nazývá jarní bod a v tomto bodě se ekliptika a rovník protínají. Nastává jarní rovnodennost. Slunce poté pokračuje ve své cestě dále k severu a 21. června dosahuje své nejsevernější polohy, obratníku Raka. Den je v tomto okamžiku nejdelší a noc nejkratší a tento okamžik se nazývá letní slunovrat. Slunce vstupuje do znamení Raka. Slunce se poté obrací k jihu a 23. září opět dospěje k bodu, kde se ekliptika a rovník protínají. Slunce vstupuje do znamení Vah. Poté pokračuje ve své cestě k jihu a 21. prosince, v den zimního slunovratu, vstupuje do znamení Kozoroha. Každému znamení ekliptiky přísluší jeden ze čtyř astrologických živlů. Jsou to oheň, voda, vzduch a země.

Živly se pravidelně střídají a každému živlu přísluší tedy právě tři astrologická znamení. Každému živlu odpovídá určitá psychologická charakteristika, která zabarvuje horoskop každého člověka, a to tím více, čím více planet je ve znamení, které odpovídá dotyčnému živlu.

Charakteristika jednotlivých živlů

Oheň je živel vůle, energie a intuice.
Ohnivé typy milují akci, jdou přímočaře za svým cílem a jsou plni energie a nadšení.

Voda je živel citů.
Vodní typy jsou citlivé, mají bohaté emoce a dobrou empatii.

Vzduch je živel myšlení.
Vzdušné typy mají sklon k literatuře a jazykům, mají rády abstraktní myšlení a teorie.

A konečně Země je praktický živel.
Zemité typy jsou praktické, šetrné a pragmatické. K cíli se pohybují pomalu, ale systematicky.

Modalita, roční doby, znamení, i jiné věci se nevyznačují stejnou intenzitou, ale podléhají změně.
V astrologii je tento princip vyjádřen třemi kvalitami – modalitami – znamení. Každému znamení ekliptiky přísluší jedna modalita a stejně jako živly, i modality se pravidelně střídají.

Modality jsou tři: základní, pevná a proměnlivá.
Základní modalita vyjadřuje schopnost prvotního energického impulsu potřebného k rozjíždění nových projektů, pevná modalita výdrž a vytrvalost a proměnlivá modalita pružnost a flexibilitu.
Každému zodiakálnímu znamení tedy přísluší právě jeden živel a právě jedna modalita.
Žádná dvě znamení nepřísluší stejnému živlu a stejné modalitě zároveň. (Například Beran je základní oheň a žádný jiný základní oheň již není).

Planety

Všichni jistě znáte, že někdo o sobě prohlásí: „Já jsem Lev (eventuálně Štír, Kozoroh, nebo jakékoliv jiné znamení zvěrokruhu)“. Co však toto prohlášení znamená?
Znamená to, že v okamžiku jeho či jejího zrození bylo Slunce ve znamení Lva (Štíra, Kozoroha apod.).
V horoskopu každého člověka však hrají roli všechny planety Sluneční soustavy (na Slunce se z astrologického hlediska nahlíží jako na planetu, i když astronomicky vzato se jedná o hvězdu). Těchto planet, jejichž postavení se vypočítává a vyhodnocuje v každém horoskopu, je deset: Slunce, Luna, Merkur, Venuše, Mars, Jupiter, Saturn, Uran, Neptun a Pluto. Podobně jako Slunce zdánlivě obíhá kolem Země, zdánlivě kolem Země obíhají i tyto planety (ve skutečnosti ovšem obíhají kolem Slunce) po drahách, které jsou blízké dráze Slunce. Můžeme tedy říci, že se planety pohybují po témže zodiakálním pásu jako Slunce.

V okamžiku zrození každého člověka se tyto planety nacházejí na určitém místě ekliptiky, v určitém znamení. (Speciálně pro zvídavé: přesně na ekliptice se nachází jen Slunce. Ostatní planety se pohybují po svých individuálních drahách, které se od ekliptiky o několik málo stupňů odklánějí. Poloha planety na ekliptice tedy znamená de facto její ekliptikální délku).
Jaké jsou jejich charakteristiky a jaký význam má postavení každé planety v určitém znamení si podrobněji povíme později.

Vládci znamení

Každé znamení zvěrokruhu má svého vládce. Je to ta planeta Sluneční soustavy, která svoji charakteristikou nejvíce odpovídá danému znamení.
Například Mars, planeta boje, agresivity a vůle, je vládcem Berana – znamení bojovného, agresivního a odvážného. Dotyčné znamení je domovským znamením svého vládce.
Každá planeta, je-li v okamžik výpočtu horoskopu při svojí cestě ekliptikou právě ve svém domovském znamení, působí příznivě. Dokonce i Saturn, planeta omezení a překážek, působí příznivě, je-li v Kozorohu – svém domovském znamení (v. d.).

Astrologické domy

Otáčením Země kolem své osy se nad obzor i pod obzor postupně dostávají různá znamení zvěrokruhu i planety. Na tomto pohybu je založený princip astrologických domů. Průsečík místního poledníku s ekliptikou udává, kde je v daný okamžik (při výpočtu nativního horoskopu se jedná o okamžik zrození) střed nebes – Medium Coeli (zkratkou MC). Například v pravé poledne, kdy je Slunce přesně nad jižním obzorem, je zároveň v konjunkci – stejném postavení – s MC. Podobně průsečík východního obzoru s ekliptikou udává, kde je v daný okamžik ascendent. Ascendent představuje počátek astrologického systému domů – jedná se o tzv. hrot 1. domu.
O astrologických domech si povíme více, až je budeme probírat podrobněji.
V tuto chvíli vás nechci odradit přemírou teorie.

Aspekty

Význam prvků horoskopu je ovlivňován i jejich vzájemnými vztahy a vzdálenostmi mezi nimi. Tuto vzdálenost měříme v úhlových mírách – stupních a nazýváme ji aspekt.
Kruh má 360° a je možné, aby dva prvky horoskopu mezi sebou zaujímaly jakýkoliv aspekt. Praktický význam však mají pouze aspekty, které získáme tak, že kruh dělíme různými čísly na příslušné díly.

Příklad: Trinus je úhel 120 stupňů. Jeho trojnásobek dává 360 stupňů.
Aspekty mají ve výkladu horoskopu velký význam. Některé aspekty působí příznivě, jiné naproti tomu jsou obtížné.
Planety, které jsou v určitém aspektu, mohou díky tomuto aspektu působit příznivě, jedná-li se o příznivý aspekt (např. již zmíněný trinus). Naopak planety spojené obtížným aspektem (například kvadraturou, což je aspekt 90°) vypovídají o překážkách a nesnázích, které bude dotyčný člověk muset v životě překonávat.
O aspektech si opět povíme podrobněji v některém z příštích dílů.

Po tomto teoretickém úvodu, který jsem se snažil učinit tak stručný, jak to jen bylo možné, si příště povíme něco o charakteristice jednotlivých znamení a povíme si něco i o slavných lidech, zrozených v jednotlivých znameních.

             
Reklama