Žabina – hošík – narodil se 16. 4. 1998 ve 12.35 v Plzni

 

Numerologicky je Váš malý princ 11. Jedenáctky jsou případ sám pro sebe. Každopádně je to stará duše a jeho duchovní svět je velice obsáhlý. Jedenáctka se v zásadě nemusí učit. A to paradoxně bývá někdy příčinou špatných známek nebo potíží. Oni jsou tihle lidé nesmírně bohatí a všechno jim přichází automaticky, intuitivně. Mají vlastní měřítko hodnot a vlastní pohled na věci i svět. Někdy mívají problém pochopit, že druzí to tak nemají. Snaží se protlačit svůj názor. Někdy dost dogmaticky. Je to ale povětšinou názor správný. Bývá jim to vyčítáno. Měli by se naučit, že druzí potřebují vlastní zkušenost, aby pochopili to, co oni už dávno vnitřně vědí.

 

Je to ohnivý Skopec. Potěš Vás „pánbu“ to musí být studnice energie. Myslím, že když ho právě nesundáváte ze stropu, patrně je to proto, že spí. Skopec je člověk, který potřebuje pozornost, a také se o to umí postarat. Je odvážný a bystrý. Rychle chápe a nebojí se překážek ani neúspěchu. Je to bojovník slovem i činem. Beran miluje začátky a rád plánuje. Dokáže strhnout i druhé pro svůj záměr. Miluje obdiv a potlesk.

 

Asc. má ve Lvu – to je kombinace vodíkové bomby. :-) Projevuje se akčně, je spravedlivý a nesnese přetvářku. Bude vás učit, co jak máte dělat, a bude dobře umět říct, co potřebuje. Myslím, že je to komediant a vtipálek. Jeho špatná nálada se bude projevovat boucháním dveřmi. Jinak si ale myslím, že moc často špatnou náladu nemá. Tihle lidé, Skopec asc. Lev a obráceně, spíše nabíjí ostatní jako baterky.

 

Dsc. má ve Vodnáři – přitahují ho nenásilní, svobodomyslní lidé, a jednou bude chtít cestovat. I hodně daleko. Neztotožní se lidskou malostí a zúženým rozhledem. Bude vyžadovat inteligenci, vzdělání a přehled. Zajímat se bude o novinky, nové trendy, poslední tipy aut, politiku a vzdálené země i kultury. Od partnerky bude chtít intelekt, komunikaci, úroveň, společenské chování a originalitu, též v oblékání. Bude ji chtít obdivovat a on sám bude potřebovat její obdiv.

 

Tento aspekt charakterizuje pohyblivého, až neklidného hošíka. Je optimistický a veselý. Je obdařen výmluvností, pohotovostí a bystrým myšlením. Má schopnost rychle přemýšlet a plodit originální myšlenky. Rád debatuje a argumentuje. Dojde-li ke slovní rozepři, chce mít vždy poslední slovo, může být sarkasticky vtipný. Na věci se dívá z osobního hlediska. (Měsíc ve Střelci a Merkur ve Skopci)

 

Má rozvinutý princip lásky a zvláštní schopnost chápat pocity lidí. Je romantický a citlivý. Jestliže nezíská důkaz lásky a náklonnosti, cítí se osamělý a zklamaný. Má dar intuitivní inspirace, z níž pramení tvůrčí nadání v oblasti výtvarného umění, poezie a hudby. Je vnímavý vůči neštěstí nebo utrpení jiných lidí. V důsledku velké sensibility se obává odmítnutí, citového poranění nebo ublížení. Není vysloveně agresivní, je-li však k boji donucen, je silný a neústupný protivník. Má řemeslnou zručnost, s nástroji dokáže zacházet s velkou pečlivostí a precizností. (Venuše v Rybách a Mars v Býku)

 

Vyznačuje se hloubkou citu, zejména ve smyslu porozumění a soucitu. Mohl by se zajímat o medicínu. Mohl by dojít úspěchu a vysokého postavení. Má dobré organizační schopnosti a silné morální vědomí. Odpuzuje ho pošlapávání práv, nespravedlnost, ponížení a rány pod pás. Bojovat bude přímo. (Jupiter v Rybách a Slunce v 10.domě)

 

Je samostatný, nezávislý, ambiciózní a bude vyžadovat respekt. Na prvním místě, zejména od dvacátého devátého roku věku, stojí úsilí vybudovat si postavení požívat vážnosti. Je důležité, aby se mu ctižádost a úspěch nestaly samoúčelem. Bude u něho důležitá motivace. (Saturn v 10.domě)

Tento aspekt dává chlapci do vínku dar rychlého intuitivního a pružného chápání i dobrou paměť. Náhlé vnuknutí mu pomáhá nalézt řešení mnoha problémů. Ve svém vyjadřování je originální a dramatický. Může mít někdy sklon k neopatrnosti. V otázkách víry bude tápat a hodně záleží na společnosti, která ho obklopuje. Někdy může teto aspekt vést k pocitům velikášství. Zvláště bude-li v dospělosti bohatý. (Merkur sextil Uran a Měsíc kvadrát Jupiter)

Vždy se bude intenzivně zajímat o duševní aspekty života. Jeho víra má mystické rysy. Je obdařen intuicí a umí předvídat události. V dospělosti bude tento aspekt ještě mnohem silnější. Miluje vodu, cestování a dlouhé námořní plavby. (Vodnář v 8. domě a Ryby v 9. domě)

Sňatek uzavře z lásky a při jeho rozhodování ho nemůže nic jiného ovlivnit. Při volbě partnera nebude rozumově uvažovat. Milostné záležitosti budou četné a horoucí. Jeho romantické zážitky budou silně ovlivňovány fantazií a emocionálními potřebami. Je rovněž možná citová závislost na partnerovi. Má smyslnou povahu a sex bude pro něho jednou hodně důležitý. Patrně bude mít hodně dětí, ke kterým bude velmi velkorysý.  

Ze zdravotního hlediska je citlivý na okolí. (alergie).

Nerad užívá léky, ale na své tělo bude opatrný. Nemá právě kachní žaludek, proto by měl dávat pozor na dráždivá jídla a hlavně prošlá jídla. Vzhledem k jeho psychice by mu alkohol nebo jiné návykové látky rozhodně nepřinesly nic dobrého.

  

Reklama