Subinka se narodila 26. 11. 1979 v 6.10 ráno v Brně

Numerologicky jste devítka. Devítka je už dost vysoké duchovní číslo. Hodně věcí se Vám nemusí vysvětlovat, chápete je přirozeně a zpětně máte hodně zkušeností. Prošla jste mnoho entit, proto hodně pojmete jen jako připomenutí bez toho, aby Vás to překvapilo. Máte hodně zasutých vzpomínek, které vyplavou jako zkušenost, byť v tomto životě neprožitá. Často Vás zřejmě zlobí mnohdy pomalejší přístup druhých a řekněme cesta stylem „pokus-omyl“. Rada devítkám – váš názor bývá opravdu ten správný, jenže všichni nejsou jako Vy. Nemůžete od nich očekávat stejný vhled a intuici. Učte je, ale netlačte...

Jste Střelec. Základním rysem střelců je schopnost jít do hloubky. Neopustí určité téma nebo objekt zájmu, dokud jej neprozkoumají do detailů a úplně nepochopí. Jsou spravedliví a aktivně se o spravedlnost zasazují. Nesnesou bezpráví. Je-li Střelec podrážděn, instinktivně vycítí slabou stránku člověka, a tam střelí. Dokáže jít až do invektiv a osobní urážky, je-li to nutné. Pokud chce Střelec ranit, udělá to jednou ranou. Střelci jsou ovšem spíše veselí, mluvní a kontaktní. Jejich humor mívá hroty. Libují si v černém humoru. Někdy se stává, že se některé věci směje pouze Střelec. :-)

Asc. máte ve Štíru – Na okolí působíte klidně a zkoumavě. Často stojíte v pozadí a hodnotíte věci v sobě. Vyvoláváte dojem, že se Vám nedá lhát, a také lež krutě trestáte. Máte hodně pochopení pro druhé a schopnost strategického myšlení. Jste schopna vidět pod povrch věcí i lidí, a to se nemusí každému líbit. Nejste bojovník činem, ovšem je-li to nutné, dokázala byste i ranit. Vždy se budete snažit být zodpovědná k těm, kteří jsou na Vás závislí.

Dsc. máte v Býku – Potřebujete mít k sobě praktického, pevného člověka a vůbec by Vám nevadilo, kdyby toho zase až tak moc nenamluvil. „Neříkej vždy, co víš, ale snaž se vědět, co říkáš“, to je myslím úsloví, které u lidí hledáte jako vlastnost. Partner by měl být někdo, na koho se můžete plně spolehnout. Nechcete být berličkou. Hledáte pilíř.

Dokážete být neosobním způsobem přátelská vůči všem lidem, ale nechcete být zatěžována citovými projevy. Můžete mít obavu z osobních citových vazeb, které by mohly znamenat ohrožení osobní svobody. Věci dokážete výstižně postihnout a hovoříte rázně. (Měsíc ve Vodnáři a Merkur ve Štíru)

Chcete být neobyčejně exaktní. Potrpíte si na dobře organizovaném pracovním prostředí.  Váš exaktní způsob práce se někdy dostává do konfliktu s pozorností k detailu. Žádný člověk nemůže věnovat maximální pozornost každé jednotlivé stránce rozsáhlého díla. Z tohoto důvodu může dojít k přepracování. Vyžadujete maximální poctivost i v maličkostech a potrpíte si na hezký vzhled svůj i okolí. (Mars a Jupiter v Panně)

Charakterizuje Vás silná vůle, dobré životní síly a silné sebevědomí. Máte ducha podnikavosti. Jste vůdčí osobností, která se nedá odvrátit od vytyčeného cíle míněním nebo přáním jiných lidí. Jste vyslovený individualista. Disponujete velkou energií a regeneračními schopnostmi, které Vám často pomáhají překonávat neduhy. Toužíte po úspěchu a jste ochotna dlouho a tvrdě pracovat, abyste dosáhla uznání svého okolí. Neujde Vám nic z toho, co se odehrává ve Vašem okolí. Máte zřejmě nadprůměrnou inteligenci, z čehož pramení  potřeba jiným lidem něco sdělovat. Příznačná je duševní iniciativa a síla vůle. Tuto konstelaci mají často dobří spisovatelé, lékaři, vědci, učenci , protože mají vrozené schopnosti se vyjadřovat a mají vysokou inteligenci. Ve Vašem chování se projevuje silná touha po svobodě. Toto postavení Uranu vyvolává neklid a trvalou potřebu změny a nových zážitků. Jen obtížně akceptujete rutinní činnosti dáváte přednost vzrušení a dobrodružství před bezpečím. Chtěla byste zabývat něčím novým, nevyzkoušeným a objevným. Klidně byste mohla být v nějaké věci geniálně nadaná (Slunce, Merkur, Uran i Neptun v 1. Domě) (hezké, ale náročné spojení planet)

Máte neukojitelnou zvědavost. Jednotvárná rutina Vás rychle unaví. Jste v neustálém pohybu. (Měsíc ve 3. Domě a Venuše v 2. Domě)

Vaše myšlení je přísně nezávislé. Dokážete bojovat za své přesvědčení a za ideály, které vyznáváte. Snažíte se lidi kolem sebe inspirovat k jednání a myšlení spojenými s vědomou odpovědností. Protože své zásady dokáže měnit v činy, mohou Vaše snahy být úspěšné. Pozor, pokud budete zastávat příliš úzkoprsé a fanatické názory, může to jít druhým někdy na nervy. (Mars v 9. Domě)

Na prvním místě, zejména od dvacátého devátého roku věku stojí úsilí vybudovat si postavení požívající vážnosti. Mohla byste se úspěšně prosadit  a dík své morální integritě a usilovné práci získat autoritu, dobré postavení i bohatství . Je pro Vás důležité, aby se Vaše ctižádost a úspěch nestaly samoúčelem. Tato konstelace přináší prominentnost a vysoké postavení, především v pozdějším věku. Své obchodní záležitosti a veřejnou odpovědnost se snažíte řídit podle etických principů. Je to výhodná pozice pro lidi, kteří se chtějí angažovat v politice nebo veřejném úřadě.
(Jupiter a Saturn v 10. Domě)

Tento aspekt opět slibuje geniální duševní schopnosti a originalitu. Disponujete bleskově fungujícím rozumem. Neobvyklá intuice Vám umožňuje pochopit hlubší souvislosti. Neustále hledáte něco nového a neobvyklého, a proto často naleznete originální řešení problémů, které se nedají zvládnout tradičními prostředky. Dříve než začnete jednat, přemýšlíte. Vyjadřujete se jasně a logicky. Působíte však lehce nervózním dojmem. Zajímáte se o výchovu, jazyky a literaturu. (Merkur konjunkce Uran a asc.)

Tohle je trochu náročnější
Jste  sama sobě největším nepřítelem. Jestliže při svých rázných a energických způsobech sebevyjádření narazíte v životě na nějaké překážky, přivodí to hněv a frustraci. Toto Vás může zpětně nutit prosazovat svá přání a představy o zlom krk. Musíte pilně cvičit a trénovat svoji trpělivost a za pomoci zkušeností a sebekázně vytvořit pevnou základnu, s jejíž pomocí dosáhnete co chcete. Bude to stát hodně času a námahy, ale na druhé straně to může přinést trvalý úspěch. Může u Vás vznikat konflikt mezi Vaší osobností a způsobem, jak se navenek prezentujete. Snažíte se jiné lidi vést, a proto se můžete dostat do nesnází ve vztazích k veřejnosti i k partnerovi. Budete-li chtít získat uznání jiných lidí, budete muset obětovat svoji individualitu, což nebude snadné. (Slunce kvadrát Mars, Jupiter a MC)

Uvedený aspekt může vyvolat poruchy nervové soustavy a zažívacího traktu. Máte však sklon k emocionální přecitlivělosti a náhlým změnám nálad. Mohla byste na vlastní kůži prožít nějakou velmi významnou událost, kde budete vystavena extrémním podmínkám, nucena jednat rychle a statečně  na nezapomenete na to zřejmě celý život.(Měsíc kvadrát Merkur a Uran)

V manželství a milostných vztazích dáte přednost zajištěnému partnerovi, který Vám poskytne zázemí a určitý druh komfortu. Tento aspekt je příznivý pro všechny záležitosti, které mají něco společného s manželským životem a se životem v rodině a doma. Možná uzavřete sňatek s někým z okruhu svých přátel. Své rodině a především sourozencům byste mohla být něčím zavázána.
V zaměstnání se nerada podřizujete. I zde se chcete cítit svobodná, a ať jste v jakémkoli postavení, chcete mít možnost nezávisle rozhodovat, co je a co není správné. Často proto můžete měnit zaměstnání. Tuto konstelaci (střelec v druhém domě) mají někdy významní národohospodářští teoretici.

Mohla byste vyzařovat jakési tajemno a mít výrazný, pronikavý pohled. Podle mého jste velmi přitažlivá.

Reklama