Stelinka se narodila 25. 7. 1965 v 16.10 v Ústí nad Labem

 

Numerologicky jste osmička. Jste vůdčí a umíte dobře organizovat kolektiv nebo pracovníky. Patrně bude radost pod Vámi opracovat, pokud se obklopíte schopnými lidmi. Osmičky jsou karmické, takže bych očekávala zajímavý osud. Na rozdíl od devítky umí osmička i naslouchat a učit se od jiných. Je spravedlivá a velice intuitivní a její vystupování má zvláštní šmrnc. Lidé osmičku poslouchají, aniž by se o to nějak zvlášť snažila. Ve Vašem případě je to všechno umocněno Lvem.

 

Lev je král a také se tak chová. Mezi Lvy jsou stejně propastné rozdíly, jako mezi králi. Buď je to moudrý vládce, který spravuje zemi a poddané tak, že je všeobecně milován a ctěn, nebo je to nadutý králíček, který si nevidí na špičku nosu a trůn používá jako masážní prostředek pro své ego. U Lvů hodně záleží na tom, kam se kloní jeho duše. Lev je zvyklý vyhrávat a je v tomto případě velkorysý. Lev žena má vybrané, královské chování a neztotožňuje s nízkostí a klamem. Těžko ji vtěsnat do úzkých, primitivních poměrů, ale v rámci poznání je ochotna sestoupit i mezi spodinu, jen proto, aby například pomohla, nebo pochopila problém, který pak s velkým nasazením řeší. Lvi milují potlesk, ale tváří se při tom rozkošně skromně. Lev je impulsivní, ale ne za každou cenu. Mnohdy to trvá dlouho, než se rozzuří, pak je zlý, ale jen chvilku. Lvi se nemstí. Pokud člověka nesežerou bezprostředně, později vychladnou a nevrací se.

 

Asc. máte ve Střelci – budete pěkný divoch. Ve společnosti jste výrazná a budete typ baviče s teatrálním vystupováním. Dokážete poutavě vyprávět a jste vtipná. Jste klasický ochránce slabých a nespravedlivě stíhaných. Umíte se bít za svou pravdu, či všeobecně prospěšnou věc.

 

Dsc. máte v Blížencích -  Budou Vás přitahovat zcestovalí a podnikaví lidé, kteří jsou živí a aktivní. Lenoši Vás budou rozčilovat. Potřebujete vedle sebe člověka, který Vás bude umět pobavit a bude komunikativní. Rozčilovat Vás bude nedochvilnost, hnidopišství a malost osobnosti.

 

Máte spoustu nápadů a rychle chápete. Ráda vedete dialogy. Dokážete se nadchnout pro spoustu nápadů a idejí, i když Vás to někdy rychle pustí, protože se objeví něco ještě zajímavějšího. Své pocity podrobujete důkladné analýze. Máte přirozenou autoritu Vaše skrytá sebedůvěra v duševní schopnosti, Vám poskytuje zdravý optimismus a akční přístup k řešení problémů. Snažíte se záležitosti vyřizovat velkoryse a všeobecně. Věci, které nejsou bezprostředně v ohnisku Vašeho zájmu, snadno přehlížíte. Mínění o lidech si vytváříte  velmi pomalu. (Měsíc v Blížencích a Merkur ve Lvu)

 

K těm, které milujete, jste příliš kritická, ale snažíte se to skrýt a nechat v sobě. Lidé s touto konstelací často zůstávají svobodní, protože na eventuálního partnera mají příliš vysoké nároky. Velký důraz kladete na společenské způsoby, osobní zjev a hygienu. Máte  společenský půvab, disciplínu a obezřetnost. Nesnášíte, děje-li se někomu bezpráví. Dle Vašeho názoru musí být dodržována pravidla fair play. Neumíte „vykousat“ podraz a neumíte se mu v podstatě bránit. Můžete být podobným jednáním zaskočena a konsternována. (Venuše v Panně a Mars ve Váhách)

 

Můžete být pokládána za intelektuálně vzdělaného člověka, a to i v případě, že žádné formální vzdělání nemáte. Spektrum Vašich intelektuálních zájmů je často velmi široké. Díky svým široce rozvětveným zkušenostem a znalostem jste často schopna pochopit i hluboké podstaty mnoha věcí. Lidé s touto konstelací bývají dobří sociologové a historici. Zřejmě hodně čtete, protože se ráda učíte. (Jupiter v Blížencích)

 

Ve finančních záležitostech  budete mít štěstí, možné je i dědictví. Jste populární a  žijete většinou ve shodě s ostatními lidmi. Více případných nepřátel máte spíše mezi ženami. (Slunce v 8. domě a Měsíc v 7. domě)

Jste kreativní. Můžete mít zvláštní náklonnost k lidem jiného původu a cizincům. V  lásce máte vysoké ideály. Jste bojovník za své ideály a skrytě toužíte po vavřínech a moci. (Venuše v 9. domě a Mars v 10. domě.)

Jste dobromyslná a někdy až příliš štědrá. Máte vyhraněný smysl pro spravedlnost a upřímnost. Totéž očekáváte od jiných lidí. Máte nejlepší předpoklady působit v oblasti práva, public relation, jednání a zprostředkovatelské činnosti. Máte pokrokové názory v oblasti filosofie, náboženství a vyššího vzdělání. Čas od času potřebujete nové podněty a dobrodružství. Přitahuje Vás tajemství dávno zapomenutých časů a budoucnosti. Byla byste dobrá ve studiu archeologie a astronomie. (Jupiter v 7. domě a Uran v 9. domě)

Jste idealista a od přátelství si někdy slibujete příliš mnoho. Vůči přátelům jste velkorysá, a proto od některých dostanete podporu při uskutečňování svých cílů. Máte pochopení a zájem o potřeby lidstva. (Neptun v 11. domě)

Tento aspekt Vám opět dává soucit a velkorysost. Z toho pramení zájem o sociální dobročinnost. Máte dar obratně se vyjadřovat slovem i písmem. Projevujete hodně diplomatické obratnosti při styku s lidmi. Máte nadání chápat vztahy a souvislosti. Rozum je orientován na praktické věci. (Měsíc konjunkce Jupiter a Merkur konjunkce Venuše)

Jste schopna své myšlenky vykládat duchaplným způsobem. Máte bleskové intuitivní nápady, které také umíte zhodnotit. Lidskost je pro Vás důležitá. Odvahu pokládáte za estetickou záležitost a statečnost za povinnost. (Vodnář ve 3. domě a Býk v 6. domě) (toto postavení Vodnáře a Býka měla Milada Horáková).

Máte kvality vedoucí osobnosti. Hodně Vám pomáhá nadání a schopnost rozpoznat hodnoty, které jiní přehlédnou. Ráda podporujete rozvoj talentu u jiných lidí. Přitahujete zájem lidí. (Lev v 9. domě a Váhy v 10. domě). (Tento aspekt měla Evita a T.G. Masaryk)

Máte dobrou kondici, jste poměrně zdravá a sluší vám spíše alternativní léčebné metody. Jste k neutahání, ale když chcete odpočívat, děláte to s radostí a dobrým pocitem. Budete statečný člověk.

Reklama