Rikina se narodila 19.4.1962 v 17:35 v Čáslavi

 

Numerologicky jste pětka. Žena pětka je zvídavá a učenlivá. Pětky jsou takový všudybýlci, kteří, mají o všechno zájem a všechno potřebují vědět. Alespoň trochu, když to nejde všechno. Mají dosti široký záběr, ale mnohdy špatnou paměť. Je top právě proto, jak moc ukládají. Pak se občas všechno prostě nevejde do škatulek. Velice rychle jim to ale pálí a jsou to bystří lidé. Myšlení je rychlé i když někdy na úkor detailu.

 

Jste Skopec.  Skopci Překypují energií, jedou bez zastavení, mají neuvěřitelný záběr a pak se najednou stejně akčně svalí na kanape a v pěti sekundách usnou jako špalek. Zkrátka všechno, co berani dělají, má náboj a jiskru. Jsou nositeli energie.
Vládnoucí planetou skopců je Mars. Jejich upřímnost je bezelstná, i když někdy bolí.

Ženy Skopci, jsou nesmírně obětavé, pokud seznají, že je oběť pro dobro jejich, nebo rodiny. Jsou tímto pověstné. Dokáží odsunout, nebo úplně eliminovat svoje potřeby a touhy i pohodlí pro nějaká ideál.  Tak, jak jsou tvrdé k sobě ale dokáží být i druhým.

Asc. máte ve Váhách - Znamená to zdrženlivost při navazování známostí a nedůvěru k novým lidem i věcem. Jakkoli se ale hned každému nevrháte kolem krku, nepůsobíte nepříjemně, nebo komisně. Jen zůstáváte stranou a zkoumáte daný objekt, dokud je na něm jen jediné zákoutí, kde ještě nemáte jasno. Teprve pak jste ochotna jej k sobě pustit. Vaše vystupování je decentní a kontrolujete přísně své chování..

 

Dsc. máte ve Skopci – budou Vás přitahovat energičtí a akční jedinci, který projevují sílu osobnosti a u kterých naleznete jakousi podobnost se sebou. Ráda budete ve společnosti zábavných lidí, kteří vyzařují lehkost a optimismus. Vytáčet vás bude liknavé chování a nedostatek odvahy.

 

Vaše myšlení a rozhodování se řídí praktickými, materiálními nebo finančními hledisky. Mínění si nevytváříte rychle ale pokud si ho vytvoříte, velmi nerada ho měníte. Pokud argumentujete, činíte tak proto, abyste obhájila nějaké své praktické zájmy. Berete na zřetel hlavně věci praktického dosahu. Z toho plyne dobrá schopnost koncentrace, která Vám umožňuje ignorovat rušivé vlivy a cele se soustředit. Co Vás obtěžuje, neberete prostě na vědomí. Řekla bych, že máte nadání na matematiku a fyziku. Jste stálá. V lásce přikládáte velkou důležitost citovému bezpečí. Milujete krásné a drahé věci. Máte vrozený smysl pro hodnotu materiálních věcí a toužíte být obklopena věcmi umělecké a trvalé hodnoty. Máte myslím  ráda přírodu, zejména pak květiny, stromy a jiné rostliny.Mohla byste být koníčkem třeba zahrádkář, nebo se věnovat rostlinkám. (Merkus a Venuše v Býku)

 

Vaše emoce jsou silné a vystupují z hlubin nevědomí a málokdy je ventilujete. Potlačované pocity a emoce mohou vést k neurotických poruchám a psychosomatickým obtížím. Dokážete být maximálně citová a snadno se rozplakat. To ovšem zpravidla děláte raději potají, aby Vás nikdo neviděl. Potřebujete klid a uvolnění k tomu, abyste načerpala novou energii. Nejraději pracujete bez diváků na úkolech, které vyžadují  intuitivní jemnocit. Máte jemné obrazové a hudební vyjadřovací schopnosti. Vyznačuje se hloubkou citu, zejména ve smyslu soucitu. Byla byste též dobrá zdravotní sestra, nebo lékařka. (Mars a Jupiter v Rybách)

 

Ve svém způsobu sebevyjádření a reakcích na okolní svět jste proměnlivá. Máte slabost pro dobré jídlo, proto si pozdějších letech dávejte pozor na váhu. Snadno přepínáte své síly Dávejte si pozor na situace, kdy v důsledku přepracovanosti může docházet k pracovním úrazům, nemocem, poraněním nebo k podrážděnosti. Někdy se u Vás může projevit tendence k perfekcionismu, kdy člověk pro stromy nevidí les.

(Měsíc v 1. domě a Mars v 6. domě)

 

Máte intuitivní schopnost vnímat universální zákony a principy. Udržujete možná neobvyklá přátelství, která jsou psychicky a duchovně pro Vás zajímavá. (Jupiter v 5. domě a Lev v 11. domě)

 

Reagujete rychle a dokážete instinktivně rozpoznat a ke svému prospěchu využít nové šance a možnosti v životě.. Vaše  fantazie bude jedinečná. Můžete mít výjimečnou a něčím neobyčejnou maminku.. (Měsíc sextil Uran)

 

Tento aspekt je příznivý pro intelektuální studia v oblasti filosofie, náboženství a právních věd. Dokážete se pěkně vyjadřovat. Ráda vedete dialogy se zajímavými lidmi o nevšedních tématech. Váš domov bude dějištěm čilých intelektuálních aktivit. Lidem, kteří jsou nemocní nebo se dostali do stavu nouze pomáháte radou i skutkem. Vaše emocionální přání většinou sledují určité schéma myšlení. (Merkur sextil Jupiter)

 

Kladete velký důraz na disciplínu v domácnosti, její dobrou organizovanost a pořádek v ní. Váš domov je do určité míry Váš svět a v tomto směru vynakládá velké úsilí. (Kozoroh ve 4. domě)

 

Jste citlivá na svoji pověst a vážnost Profesní činnost a domácí život jsou navzájem rozmanitými způsoby spojeny. Často spolupracujete profesně se svým partnerem. Podporovat budete nejraději pragmatické a logicky srozumitelné náboženské a filosofické teorie. O těchto věcech také ráda píšete a diskutujete.. Vaše sebevyjádření je zřejmě silně podbarveno Vašimi city, zážitky z dětství a rodinnými záležitostmi. Doma a v rodině musíte na sebe převzít hodně odpovědnosti. Plnění rodičovských povinností, by pro Vás možná mohlo být trošku problém, s ohledem a aspekt který hází zvláštní světlo na Vaše nějak nepříjemné zkušenosti . Musíte se naučit odpoutat se od zážitků z minulosti.

(Rak v 10 domě, Blíženci v 9. domě a Lev ve 12. domě)

 

Dávejte si pozor na onemocnění CNS a hlídejte si cukr. Jinak je Vaše fyzická pohoda hodně spojena s pohodou psychickou. Nejste lamželezo a hodně věcí se Vás dotýká víc, než jste ochotna přiznat.

 

Myslím, že jste v zásadě dobrý člověk a nemáte to snadné.

 

 

 

 

 

Reklama