Radka27 se narodila 16. 8. 1976 v 5.30 h v Ostravě

Numerologicky jste jedenáctka. Jedenáctek moc není a také to není z pohledu numerologie jen tak lecjaké numero.  Jedenáctky jsou hodně vyspělé bytosti a mají za sebou dost zkušeností i životů  Jedenáctka se v zásadě nemusí učit. A to paradoxně bývá někdy příčinou špatných známek nebo potíží. Oni jsou tihle lidé nesmírně bohatí a všechno jim přichází automaticky, intuitivně. Mají vlastní měřítko hodnot a vlastní pohled na věci i svět. Někdy mívají problém pochopit, že druzí to tak nemají. Snaží se protlačit svůj názor. Někdy dost dogmaticky. Je to ale povětšinou názor správný. Bývá jim to vyčítáno. Měli by se naučit, že druzí potřebují vlastní zkušenost, aby pochopili to, co oni už dávno vnitřně vědí.

Jste Lvice. U Lvů hodně záleží na tom, kam se kloní jeho duše. Lev je zvyklý vyhrávat a je v tomto případě velkorysý. Lev žena má vybrané, královské chování a neztotožňuje se s nízkostí a klamem. Těžko ji vtěsnat do úzkých, primitivních poměrů, ale v rámci poznání je ochotna sestoupit i mezi spodinu, jen proto, aby například pomohla, nebo pochopila problém, který pak s velkým nasazením řeší. Lvi milují potlesk, ale tváří se při tom rozkošně skromně. Lev je impulsivní, ale ne za každou cenu. Mnohdy to trvá dlouho, než se rozzuří, pak je zlý, ale jen chvilku. Lvi se nemstí. Pokud člověka nesežerou bezprostředně, později vychladnou a nevrací se.

Asc. máte v Panně – Jestli Vy nejste praktická žena, tak už asi nikdo. Jinak to znamená také schopnost analyzovat věci. Ať už dopředu, nebo dozadu. Potřebujete alespoň hrubý obrys toho, co se od Vás chce, nebo co budete dělat. Naplánovat si činnost i za cenu, že plány pak změníte. Model “krize se řeší, až nastane“ patrně neznáte, protože krize máte předem rozanalyzované v několika verzích. Předpokládám, že okolí Vám často dává za pravdu, když hovoříte o něčem dopředu. Může to někdy vadit Vám. To když do zblbnutí sama pro sebe analyzujete to, co už se stalo.

Dsc. máte v Rybách – dost možná jste hodně spjata s lidmi, kteří jsou zcela jiní nežli Vy. Partner by mohl být klidně umělec nebo výtvarník a Vaše okolí má do pragmatického života daleko. Budete podle mě takový ten pilíř, kterému dělá dobře, že je mezi lidmi, kteří umí vidět svět očima, které vidí krásu tam, kde Vy hledáte využití. Oni by bez Vás zřejmě umřeli hlady a Vy byste se zase bez nich unudila k smrti. Vy jim dáte jistotu, oni Vám krásu.

Ke své spokojenosti v citové oblasti potřebujete finanční a materiální bezpečí. Citově jste klidná a vyrovnaná. Své finanční a rodinné záležitosti řídíte se zdravým lidským rozumem. Jste labužník, milujete vybraná jídla a luxusní prostředí. Dokážete podnikat ve velkém měřítku, plánovat a realizovat své aktivity dlouhodobě. (Měsíc a Jupiter v Býku)

Jste obratná a šikovná v každém druhu práce. Vaše perfekcionistická tendence Vám ale někdy může znemožnit vůbec něco dokončit. Jste silně kritická, zvláště jedná-li se o detaily metodického postupu a o přesnost. Nejraději byste partnera, s nímž můžete spolupracovat a který sdílí Vaše intelektuální zájmy. Lidé s touto konstelací někdy zůstávají i svobodní, protože na eventuálního partnera mají příliš vysoké nároky. Velký důraz kladete na společenské způsoby, osobní zjev a hygienu. V životě se orientujete především na práci a tvůrčí činnost. (Merkur, Venuše i Mars v Panně)

Přizpůsobivá, chytrá, vědychtivá. Neujde Vám nic z toho, co se odehrává v okolí. Vaše jednání a způsoby vyjadřování spočívají na logickém a rozumovém uvažování. Tuto konstelaci mají často dobří spisovatelé, lékaři, vědci, učenci protože mají vrozené schopnosti se vyjadřovat a mají vysokou inteligenci. Hledáte harmonii. Máte osobní půvab, vlídné a přívětivé formy vystupování a jste přátelská. Myslím, že jste měla šťastné dětství, které u Vás formuje pozitivní životní postoj. Dík své družné povaze máte velký okruh známých. To vytváří dobré předpoklady pro uzavírání obchodů. Máte zřejmě nadání pro výtvarné umění, hudbu a poezii. (Merkur a Venuše v 1. Domě)

Vyslovujete často pochybnosti na adresu institucí. Musíte si dávat veliký pozor na nervy a psychickou stránku Vaší osoby. Jste labilní a vaše jediné zdravotní nebezpečí leží právě na psychickém stavu. Vyvarujte se propadání depresím a nervovému vypětí, mělo by to Vás nepříjemný průběh. Rovněž jsou možné bolesti hlavy z rozčilení. (Saturn ve 12.domě)

Máte neortodoxní a intuitivní myšlení. Nemáte ráda klišé a své vlastní mínění si vytváříte na základě bezprostřední zkušenosti a vědeckých faktů. Mínění a názory jiných lidí nemohou ovlivnit Vaše myšlení. Máte sklon šířit revoluční myšlenky. Dáváte přednost přátelství a spolupráci s intelektuály, kteří Vám mohou poskytnout duchovní podněty. (Uran ve 3. Domě)

Uvedený aspekt může také znamenat sklon k extravagantnosti. Může u Vás někdy dojít ke konfliktům mezi Vaším duševním vědomím a způsoby projevů osobnosti. Způsob, jakým přistupujete k řešení problémů a věcí, může někdy postrádat harmonii. Budete-li chtít získat uznání jiných lidí, budete muset z části obětovat svoji individualitu. (Slunce kvadrát Jupiter a MC)

Vaše rodina může být zvláštní a opředena nějakým tajemstvím nebo se v rodinném životě mohou vyskytovat zvláštní události. Můžete často měnit bydliště.

Myslím si, že jste výrazně hezká.

Reklama