Rachelluska se narodila 6. 12. 1976 ve 2.50h ve Zlíně

Jste zajímavá žena několika tváří. Milujete svůj domov a mohla byste se úspěšně živit jako řečník i jako pohřebák. :-)

Numerologicky jste pětka. Žena pětka je zvídavá a učenlivá. Pětky jsou takový všudybýlci, kteří mají o všechno zájem a všechno potřebují vědět. Alespoň trochu, když to nejde všechno. Mají dosti široký záběr, ale mnohdy špatnou paměť. Je to právě proto, jak moc ukládají. Pak se občas všechno prostě nevejde do škatulek. Velice rychle jim to ale pálí a jsou to bystří lidé. Myšlení je rychlé, i když někdy na úkor detailu.

Jste Střelec. Základním rysem střelců je schopnost jít do hloubky. Neopustí určité téma nebo objekt zájmu, dokud jej neprozkoumají do detailů a úplně nepochopí. Jsou spravedliví a aktivně se o spravedlnost zasazují. Nesnesou bezpráví. Je-li Střelec podrážděn, instinktivně vycítí slabou stránku člověka, a tam střelí. Dokáže jít až do invektiv a osobní urážky, je-li to nutné. Pokud chce Střelec ranit, udělá to jednou ranou. Střelci jsou ovšem spíše veselí, mluvní a kontaktní. Jejich humor mívá hroty. Libují si v černém humoru. Někdy se stává, že se některé věci směje pouze Střelec. :-)

Asc. máte ve Váhách – Znamená to zdrženlivost při navazování známostí a nedůvěru k novým lidem i věcem. Jakkoli se ale hned každému nevrháte kolem krku, nepůsobíte nepříjemně nebo komisně. Jen zůstáváte stranou a zkoumáte daný objekt, dokud je na něm jen jediné zákoutí, kde ještě nemáte jasno. Teprve pak jste ochotna jej k sobě pustit. Vaše vystupování je decentní, příjemné, nevtíravé a kontrolujete své chování.

 

Dsc. máte ve Skopci – budou Vás přitahovat energičtí a akční jedinci, který projevují sílu osobnosti a u kterých naleznete jakousi podobnost se sebou. Ráda budete ve společnosti zábavných lidí, kteří vyzařují lehkost a optimismus. Vytáčet vás bude liknavé chování a nedostatek odvahy.

 

Vaše mysl je živá a nestálá. Máte spoustu nápadů a rychle chápete. Dokážete se nadchnout pro spoustu nápadů a idejí. Nadšení Vás ale často stejně rychle opustí, protože se vaše vnímavá duše zase zaměří na něco jiného (stejně úchvatného a hodného pozornosti). Své pocity podrobujete důkladné analýze. City někdy matou Váš rozum.
Svojí schopností kultivovaného projevu si získáváte hodně sympatií. Obklopuje Vás dech něčeho tajuplného, což přitahuje lidi. V umělecké oblasti se můžete prosadit vyhraněným smyslem pro kompozici a strukturu. Máte sklon ke klasické hudbě a jiným nadčasovým formám umění. (Měsíc v Blížencích a Venuše v Kozorohu)

Ve svém vyjadřování se snažíte být taktní a přitom přímá. Požadujete svobodu myšlení a totéž dopřejete druhým. Ráda dáváte o některých věcech morální kázání a ráda řečníte tam, kde jste si jista v kramflecích. Byla byste dobrý kantor, řečník, přednášející a podobně. Dokážete být zapáleným bojovníkem za věc, kterou se rozhodnete obhajovat.  Máte vyhraněné vlastenecké postoje, a to se dnes zase tak často nevidí.  Prosazujete spravedlnost, rovný přístup a fair play. (Merkur a Mars ve Střelci)

Vaší snahou je používat finanční a materiální prostředky optimálně ku prospěchu více lidí. Jste ale také labužník, milujete vybraná jídla a luxusní prostředí. Dokázala byste  podnikat ve velkém měřítku, plánovat a realizovat své aktivity i dlouhodobě. Někdy se však se svými projekty můžete dostat do finančních nesnází. Stává se tak, jestliže se na základě svých obchodních úspěchů stanete příliš důvěřivou. Je mnoho věcí na duchovní úrovni, které děláte a nevíte proč, nebo dostáváte informace, se kterými pracujete, ale neumíte určit jejich zdroj. To Vám může hodně pomoci. Jste ve spojení s Universem, proto se to děje. (Jupiter v Býku a Uran ve Štíru)

Převažuje u Vás intelektuální nadání. Máte zájem a předpoklady o komunikaci všeho druhu. Vyznačujete se originalitou a duševní pohyblivostí. Máte schopnost nalézt  řešení nejrůznějších problémů. Problémy by Vám mohly někdy vyplynout ze smluv, slibů a dohod.
Máte zálibu v literatuře a poezii. Svého partnera jste možná potkala přes práci. (Merkur a Venuše ve 3. Domě)

Dokážete důvěřovat, někdy až příliš. Výhody by Vám mohlo přinést dědictví. Tato konstelace je příznivá pro obchody související s pohřební službou, pojišťovnictvím, daňovým poradenstvím apod. (Nemusíte jezdit s pohřebákem – spíše se jedná například o schopnost citlivě vyřizovat pozůstalosti a tak.) J.  Vaše finanční záležitosti by mohly být v dobrém nebo ve zlém ovlivněny sňatkem nebo partnerstvím. (Jupiter a Měsíc v 8. Domě)

Ve Vašem chování a vystupování se projevuje silná touha po svobodě. Tato konstelace Vás činí excentrickým, neobyčejným a určitým způsobem pokrokovým člověkem, protože se nestaráte o konvenční přátelství a činnosti. Toto postavení Uranu vyvolává neklid a trvalou potřebu změny a nových zážitků. Jen obtížně akceptujete rutinní činnosti, dáváte přednost vzrušení a dobrodružství před bezpečím. Toužíte po vedoucí úloze ve skupinách nebo organizacích, především takových, které propagují reformy, nové ideje a pokrokové duchovní koncepty. Chtěla by se zabývat něčím novým, nevyzkoušeným a objevným. Uran v tomto postavení mívají lidé vysoce inteligentní a nebo na některou věc až geniální. (Uran v 1. Domě)

Tento aspekt Vám propůjčuje velkou psychickou přitažlivost. Můžete mít i terapeutické schopnosti. Vaše aktivity jsou někdy řízeny nevědomými impulsy. Měla byste si v životě dávat velký pozor na podvodníky všeho druhu! (Mars konjunkce Neptun)

Velké nebezpečí pro  Vás představuje alkoholismus. Vy sama možná nemáte tak řečeno dobrou opici a rovněž si dávejte pozor na opilé lidi. Měsíc v opozici na Mars ohrožuje právě tímhle z obou stran. Měsíc je o citech a prožívání a Mars je planetou akce, pohybu i války. (Měsíc opozice Mars)

V zaměstnání i v životě se nerada podřizujete. Chcete se cítit svobodná, a ať jste v jakémkoli postavení, chcete mít možnost nezávisle rozhodovat, co je a co není správné. Často proto můžete měnit zaměstnání.

Peníze snadno nabudete i snadno pozbudete. Vaše finanční záležitosti mohou být zkraje dost zamotané. Ve finančních záležitostech jste velkorysá, vždy ochotná. Peníze by Vám  mohly za tajemných a neobvyklých okolností doslova spadnout do klína a opět vyklouznout. Dokážete z bezcenné věci vyrobit něco skutečně cenného. Peníze velmi rychle zase vydáváte, jste ale daleko více zainteresována na etických než na materiálních hodnotách svého majetku.

Můžete mít v životě dost smůlu na sousedy, ale jste k nim loajální a velkorysá. Přesto Vám mohou způsobovat potíže.

Nade vše oceňujete rodinnou harmonii.

Je zajímavé, že tento aspekt (Pluto ve Váhách a Neptun a Mars ve Střelci) se vyskytoval hojně dříve u lidí, kterým někdo zahynul ve válce. Kdyby nebyl mír a my nežili v klidné zemi... nevím, jak si to vysvětlit...

Zdravotně  - zřejmě problematicky reagujete na léky a jste náchylná na otravy špatným jídlem a infekce. Jinak budete zdravá. Prostě se necpěte salámem, který má zdravou lesní barvu, a nechoďte po rezatých hřebíkách. J 

Přeji hodně štěstí.

Reklama