Paníliška se narodila 15. 4. 1969 v 00.30 ve Frýdku-Místku.

Numerologicky jste osmička. Osmička je číslem karmy. Hodně záleží na tom, co osmičku motivuje a kam směřuje, každopádně tam dojde, ale nikoli bez obtíží. Osmičky jsou tady, aby si něco odžily, něčemu se naučily a cosi pochopily. Je to velice silné číslo a silný člověk. Všechno posuzuje z hlediska kvality. I lidi. Její měřítko hodnot je přímým odrazem hloubky její duše. Pokud se dá osmička a duchovní cestu, bude brzy dál nežli druzí. Pokud jde cestou hmoty, zbohatne, ovšem tady záleží na tom, jak k bohatství došla. Je to karmické číslo, tudíž jí nic neprojde. Osmičkám se činy vrací velice rychle. (mmch – jsem rovněž osmička a mohu potvrditJ)

Jste Skopec. Skopci překypují energií, jedou bez zastavení, mají neuvěřitelný záběr, a pak se najednou stejně akčně svalí na kanape a v pěti sekundách usnou jako špalek. Zkrátka všechno, co berani dělají, má náboj a jiskru. Jsou nositeli energie.
Vládnoucí planetou skopců je Mars. Jejich upřímnost je bezelstná, i když někdy bolí.

Ženy Skopci jsou nesmírně obětavé, pokud seznají, že je oběť pro dobro jejich, nebo rodiny. Jsou tímto pověstné. Dokáží odsunout nebo úplně eliminovat svoje potřeby a touhy i pohodlí pro nějaký ideál. Tak, jak jsou tvrdé k sobě, ale umí být i k druhým.

Asc. Máte v Kozorohu. Ve společnosti budete působit seriózně a klidně. Vaše praktické vidění může být pomocí pro ty, kteří toho praktična moc nepobrali. V zásadě asi nebudete žádný kašpárek, bavící společnost, ale pokud chcete rozesmát, rozhodně to umíte. Klidně při tom Vy sama zachováte kamennou tvář. Frigo to dělal také. J

Dsc. Máte v Raku. Snad pro Váš praktický pohled na svět a pragmatické nazírání Vás přitahují citlivé povahy, schopné empatického soucítění a romantické duše. Mohla byste mít partnera, který se zabývá uměním nebo jinou formou citového vyjadřovaní. Dobře byste se doplňovali. Rozmazlené mamánky ale nemusíte, i když není vyloučeno, že právě ty přitahujete. Nejste ráda berličkou, ale pro mnoho lidí právě takto fungujete.

Máte impulsivní povahu a často se unáhlíte. Nepřemýšlíte mnohdy o důsledcích svého způsobu jednání. Můžete náhle vzplanout, ale výbuchy temperamentu mají krátké trvání. Jste nezávislá a jdete svou vlastní cestou bez ohledu na to, je-li správná, nebo nikoli. City projevujete prudce a bouřlivě. Svojí iniciativou a duchem propůjčujete společenským událostem šarm a lesk. Vyžadujete velkou míru osobního uznání.(Venuše, Měsíc a Saturn ve Skopci.)

Myšlení a rozhodování se řídí praktickými, materiálními nebo finančními hledisky. Disponujete zdravým lidským rozumem. Pokud argumentujete, činíte tak proto, abyste obhájila nějaké své praktické zájmy. Co Vás obtěžuje, neberete prostě na vědomí. Myslím, že máte nadání na matematiku a fyziku. Máte pozitivní vztah k práci a svým bližním poskytujete nepostradatelné služby. Vyžadujete maximální poctivost i v maličkostech. Nesnášíte nízké a neomalené způsoby i zanedbaný zevnějšek. (Merkur v Býku a Jupiter v Panně)

Dokážete být zapáleným bojovníkem za věc, kterou se rozhodnete obhajovat. Jistá touha po dobrodružství často odvede Vaši pozornost od důležitých věcí. Jste čestná a otevřená. Máte smysl pro slušnost ve sportu a soutěžích. Na druhé straně si herní pravidla ráda vykládáte i po svém. (Mars ve Střelci)

Převažuje u Vás jednoznačně intelektuální nadání. Máte zájem a předpoklady o komunikaci všeho druhu. Vyznačujete se originalitou a duševní pohyblivostí. Máte schopnost nalézt praktické řešení nejrůznějších problémů. Dokážete se snadno a lehce vyjadřovat. Máte intelektuální zájem o umělecké a kulturní akce a zálibu v literatuře a poezii. Jste schopna harmonické výměny myšlenek. Máte sklon intelektuálně analyzovat milostné vztahy a společenské kontakty. Tato konstelace naznačuje duševní disciplínu a orientaci na praxi. Ideje posuzujete podle jejich užitečnosti. Vaše myšlení je metodické a přináší s sebou matematické a přírodovědecké nadání. ( Merkur, Venuše a Saturn ve 3. domě)

Ve finančních záležitostech mohou přijít neočekávané zisky, ale i výrazné ztráty. V první polovině života přináší tato konstelace jakousi houpačku, než se vše ustálí. Majetkové poměry se mohou náhle měnit dědictvím, sňatkem, obchodním partnerstvím apod. Tato konstelace je také příznivá pro obchody související s pojišťovnictvím, daňovým poradenstvím apod. (Uran a Jupiter v 8. domě)

Saturn znamená omezení a působí jako brzda na osobní vyjádření a ctižádost. Všeho, co dokážete uskutečnit, dosáhnete prací. Protože Saturn je rovněž principem naplnění, můžete dík svým organizačním schopnostem dosáhnout významného vlivu. Nakonec Vám disciplína napomůže ke splnění osobních předsevzetí. (Slunce konjunkce Saturn)

Tento aspekt Vám propůjčuje bystré smysly a rychle reagující rozum. Dokážete plynně vyjadřovat a lidi ve svém okolí přesvědčit o hodnotě svých myšlenek a nápadů a získat je ke spolupráci. Takovéto vlastnosti je možné nejlépe uplatnit v profesi v oblasti public relation, nebo v diplomatických službách. Dík své vysoké inteligenci máte předpoklady stát se nadaným studentem.( Merkur trigon asc.)

Uvedený aspekt oživuje city a podporuje umělecké sklony. Miluje legraci a máte sexappeal. Dokážete citlivě oslovit jiné lidi. Bude mít dlouhý život. Přestože jste velkorysá, chcete kontrolovat společné finanční prostředky. V mnoha případech tento aspekt zajišťuje nějakou vedoucí funkci u pojišťovacích společností. (Lev v 8. Domě)

Lidi s touto konstelací se rádi obklopují dynamickými, podnikavými a mocnými přáteli, kteří vyřizují mnoho obtížných věcí. Vždy najdete lidi, kteří Vaše úmysly a přání realizují. Jen málokdy za své přátele volíte slabé bytosti. Dokážete být agresivní i neústupná, jde-li o Vaše oblíbené představy a teorie. Jste intelektuálně tvořivá, doslova k neutahání a můžete ukazovat nové možnosti vyjádření a aplikace druhým. V průběhu historie bylo mnoho lidí s touto konstelací revolucionáři. Nechcete nikoho ovládat, a ani být někým ovládána. (Štír v 11. Domě a Skopec ve 3. Domě)

Vaše vztahy k opačnému pohlaví nejsou ničím zatíženy a jste tutově velmi přitažlivá. V milostných záležitostech jste smyslná a romantická. Vaše láska a náklonnost je stálá a silná.

Máte ale sklon často měnit zaměstnání. V organizaci své práce jste obratná a vynalézavá. Dokážete vykonávat více činností zároveň. Jste studnicí nápadů ke zvýšení výkonnosti. Možnost k sebeobnově najdete nejlépe v povolání v němž dosáhnete proslulosti.

Pokud se objeví problémy v rodině, často se jim nechcete podívat do tváře.

Aspekt (Venuše trigon Mars) přináší štěstí a lásku do manželství. Jste citově silně vázána na manželského partnera, což může přinést problém, pokud to partner tak nemá. Sňatek můžete uzavřít v cizině, nebo si vzít cizince.

Zdravotně Vám může přinést drobný problém špatná životospráva. Dávejte si pozor na žaludek, játra i váhu. Jinak máte poměrně dobré zdraví a odolnost.

Přeji Vám krásný den.

Reklama