Pajda - Váš Sysel se narodil 8. 5. 1991 v 17.50 v Brně

 

Je to zajímavý mladý muž, který bude mít myslím pestrý život, ve kterém se má hodně naučit. Měl by se ubírat cestou poznání, které mu dovolí ještě něco poznat. Patrně teď ví, jak to myslím.

 

Numerologicky je vás syn šestka. Šestka je číslem Venuše, a ta je planetou lásky. Šestky jsou přívětivé a mají šarm i přitažlivost. Nepůsobí dusivě a bývají zpravidla oblíbené. Má rád vybranou společnost, krásné věci, šperky, zábavu i dobré jídlo. Šestka si umí užívat života se vším, co s sebou nese. Touží po štěstí. Nebezpečím šestek je snaha dělat věci lepší, než jsou, což může někdy působit jako lehkomyslnost a neschopnost si cokoli odepřít.

 

Je to Býček. Obrněný transportér, který se pomalu, ale jistě přibližuje k cíli. Za ním zůstává rozválcované podloží. Kdo chtěl, měl dost času uskočit. Býk není rychlý, je pouze důkladný a málokdy se odchyluje od toho, co pojal za správné. Jeho cíle jsou dosažitelné. S výběrem přátel nespěchá. Jde mu o kvalitu. Je přátelský, ale nijak otevřený. Vždy si zachovává odstup. Je majetnický a nerad odpouští. I když je schopen danou věc neřešit a nemluvit o ní, nezapomene. Všechno hodnotí z hlediska použitelnosti. K Vánocům vám patrně koupí kuchařku, sadu košťat nebo kovadlinu. Nesměje se svým vtipům, ale má smysl pro humor. Ten je suchý, podobný tomu anglickému.

 

Asc – má ve Vahách – Jeho vystupování bude milé, vybrané a ladné. Ve společnosti postrádá agresi a vyvolává pocit pohody. Jeho vnitřní život přitom může být úplně jiný. Bohatý. Působí harmonicky. Řekla bych, že bude mít dobrý vztah k umění, aktivně by mohl něco tvořit a má smysl pro rytmus i hudební sluch.

 

Dsc – má ve Skopci – Přitahovat ho budou jeho vlastní opaky. Líbí se mu lidé akční, aktivní, hovorní, či slavní a úspěšní. Ocení aktivní přístup i v zaměstnání a energické vystupování. Bude mít kolem sebe lidi, kteří se nebojí jít do nových věcí. Bude takové projekty či odvážlivce všemožně podporovat.

 

Absorbuje myšlenky a pocity druhých lidí. Tato mimořádná ovlivnitelnost dojmy v rovině nevědomí v sobě skrývá nebezpečí psychické zranitelnosti. V dobrém smyslu se tato senzitivita může projevit v uměleckém nadání. Hudba. Poezie. Sysel je většinou laskavý a soucitný, což vyplývá z jeho sounáležitosti k pocitům jiných lidí. Je snadno zranitelný a může být i náladový. Je obdařen výmluvností, pohotovostí a bystrým myšlením. Rád debatuje a argumentuje. Dojde-li ke slovní rozepři, chce mít vždy poslední slovo, někdy však převáží sarkasmus. Na věci se rád dívá z osobního hlediska. Je netrpělivý. Impulsivnost může být příčinou toho, že své vlastní ideje nedokáže sledovat až do konce. (Měsíc v Rybách a Merkur ve Skopci)

 

Miluje změnu, ať se jedná o milostné vztahy nebo společenské kontakty. Potřebuje dostatek volnosti pohybu. Tráví hodně času tím, že chodí za zábavami a nejrůznějšími společenskými aktivitami. Umělecké sklony se mohou projevit hlavně v literární podobě. V této době je silně afektivní. (Venuše v Blížencích a Mars v Raku)

 

Charakteristické jsou: sebevědomí, úsilí o rozvoj, optimismus. Je velkorysý a ochotný a očekává jako protislužbu osobní obdiv a ocenění. Miluje přepych, okázalost, opojné oslavy a společenské události. Mohl by mít kvality vedoucího pracovníka, být důstojný a mít potřebné schopnosti. Dokáže lidem ve svém okolí vlévat optimismus a důvěru. Dokáže-li při uplatňování své moci být nesobecký, získá obdiv, náklonnost a naplnění v lásce. (Jupiter ve Lvu)

 

Hledá intelektuální kontakty. Je obratný ve styku s veřejností a uplatní se jako prodavač, pracovník reklamy, nebo třeba právní znalec. Zajímá se o myšlenky spoluobčanů. Rozhodně má nezávislé myšlení a dokáže bojovat za své přesvědčení. Má rád změnu. Je nadšeným bojovníkem za ideály, které vyznává. Protože své zásady dokáže měnit v činy, mohou jeho snahy být úspěšné. Mnozí lidé s tímto aspektem se často angažují v organizacích, které mají vojenské zájmy. (Merkur v 7. domě a Mars v 9. domě)

 

Tato konstelace přináší prominentnost a vysoké postavení, především v pozdějším věku. Lidé narození v této konstelaci obvykle požívají dobré pověsti a jsou oporou společnosti. Je to výhodná pozice pro lidi, kteří se chtějí angažovat v politice nebo veřejném úřadě. Tento mladý muž nemá rád klišé a své vlastní mínění si vytváří na základě bezprostřední zkušenosti a faktů. Mínění a názory jiných lidí nemohou ovlivnit jeho myšlení. Tato konstelace je příznivá pro profese tvůrčí. Má sklon šířit revoluční myšlenky. Může mít přechodně potíže s učením, protože je často duchem nepřítomen. Je snílek a fantasta. Může mít sklon používat krycí jméno nebo pseudonym. (Jupiter v 10. domě a Uran s Neptunem ve 3. domě)

 

Má aktivní a energický rozum. Jeho názory jsou často podrážděné, prudké a rebelantské. Miluje debaty. Ještě je mladý, a tak je hned hotový. Časem by měl mít na paměti, že jeho úsudek nemusí být neomylný. I když jeho uvažování je správné, může se stát, že nezná všechny skutečnosti. (Merkur kvadrát Mars)

 

Tento aspekt mu dává silnou vůli a ochotu experimentovat v nových oblastech poznání. Je průkopníkem nových idejí a vynálezů a snaží se vyvolat reformní hnutí. Zastává humanitární názory a postoje. Rovněž má intuitivní schopnosti. Tato intuice je více citové povahy a projevuje se většinou jako schopnost cítit s někým. Schopnosti intuice se mohou projevit ve výtvarném nebo hudebním nadání. Má schopnost nechat se unášet proudy života. Proto je instinktivně ve správnou dobu na správném místě, a té pravé osobě řekne to správné. (Slunce trigon Uran a Neptun)

 

Nebezpečí tohoto aspektu spočívá v jeho emocionálním charakteru. Nevědomé činy nejsou v určitých chvílích pod kontrolou rozumového myšlení. Existují situace, do kterých když se dostane, může zareagovat zcela pudově, a to může mít jakoukoli formu. Říká se tomu „že člověku se zatmí před očima“ (Mars opozice Neptun)

 

Určitě miluje krásná místa se zvláštní, odloučenou atmosférou. Většinou je mnohem jemnocitnější, než si o něm lidé myslí. Jeho silnou stránkou je vrozený smysl pro spravedlnost a fair play. Pro své přátele dokáže napnout síly, zejména pro ty, kteří potřebují pomoc. (Panna v 11. domě a Váhy ve 12. domě)

Milostné vztahy jsou zatím nestálé a vrtkavé. Milostné záležitosti budou četné a horoucí. Romantické zážitky jsou silně ovlivňovány fantazií a emocionálními prožitky. Manželství má pro něho ovšem v budoucnu velký význam. Získá věrného partnera. Po sňatku životní úspěchy přibývají. Možný je sňatek v zahraničí nebo s cizinkou.

Rád cestuje na nová a neznámá místa, ať v myšlenkách nebo ve skutečnosti. Často je ve spojení s lidmi z dalekých zemí.

V některých případech může tento aspekt (Merkur kvadrát Mars) ohrožovat zdraví, ve smyslu nervových obtíží. Mars v prvním domě ovlivňuje mysl. Měl by se absolutně vystříhat alkoholu a drog.

Obecně je to silný mladý chlapík jen se sklonem k psychickým výkyvům.

Reklama