Mickey Mouse se narodil 26.9.1965 ve 12,00h v Praze

Jste první chlap ne ženě-in, kterému dělám horoskop. A také jste numerologická jedenáctka, kterých moc není. Na ženě-in, z těch co jsem viděla, jste třetí…..

Jedenáctky jsou hodně vyspělé bytosti a mají za sebou dost zkušeností i životů.  Jedenáctka se v zásadě nemusí učit. A to paradoxně bývá někdy příčinou špatných známek nebo potíží. Oni jsou tihle lidé nesmírně bohatí a všechno jim přichází automaticky, intuitivně. Mají vlastní měřítko hodnot a vlastní pohled na věci i svět. Někdy mívají problém pochopit, že druzí to tak nemají. Snaží se protlačit svůj názor. Někdy dost dogmaticky. Je to ale povětšinou názor správný. Bývá jim to vyčítáno. Měli by se naučit, že druzí potřebují vlastní zkušenost, aby pochopili to, co oni už dávno vnitřně vědí. Tuhle jsem pozorovala přítele, jak něco vysvětluje účetní. Zatímco on stále pokračoval ve stejném tempu, v zásadě srozumitelně, po pěti minutách ho chudák přestala stíhat. Byl z toho překvapený….takhle to máte vy jedenáctky….

Jste Váha. Váha je dobrák, který je ale často nespokojený. Jde o to, že Vaše citlivé vnímání je choulostivé na každou drobnost, která na Vás okamžitě působí rušivě a dokáže Vám  zkazit celkový dojem. Váha potřebuje pocit harmonie a spravedlnost. Často má ovšem o spravedlnosti vlastní představu. Nemá ráda, když mluví několik lidí najednou a nerada řeší více věcí. Jste muž a tak je to pro vás trochu větší problém. Muži Váhy navíc potřebují čas od času vypnout a udělat něco nenormálního, nebo akčního, aby se zreferovali. Přístup k partnerovi bude citový a hodně potřebujete, být ujišťován o lásce a náklonnosti. Jinak je muž Váha schopen raději ze vztahu odejít, nemá-li pocit stálého zájmu. Budete jako každý muž Váha velmi urážlivý.

Asc. máte ve Střelci. Budete se projevovat aktivně a společensky. Umíte se prosadit a těžko Vás přehlédnout. Na ostatní působíte vesele a Váš humor má drobné hroty. Máte rád rovný boj. Ač nejste vysloveně konfliktní budete nepříjemný protivník, pro Vaši schopnost intuitivně vycítit nejslabší stránku nepřítele. Zacílíte a vystřelíte. Žádné dlouhé hledání strategie a stavění vojáčků.Umíte nepříjemně ranit i verbálně.

 

Dsc. máte v Blížencích. Budou Vás přitahovat zcestovalí a podnikaví lidé, kteří jsou živí a aktivní. Potřebujete vedle sebe člověka, který Vás bude umět pobavit a bude akční i komunikativní. Potřebujete ženu družnou a kontaktní. Puťku v koutě snadno přehlédnete. Zřejmě Vám nijak nevadí být loven.Rozčilovat Vás bude nedochvilnost, hnidopišství a malost osobnosti a „slepicoidní“ chování. Potřebujete komunikovat a vyměňovat zkušenosti. Nejhorší je z Vašeho pohledu zřejmě bude"pilnej blbec".

 

Neexistence harmonických vztahů a svazků Vás dokáže vyvést z duševní rovnováhy. Nepříznivě to pak působí na Vaše zdraví. Vaše  vzezření a gestikulace se  vyznačuje šarmem a elegancí. Jste zdvořilý, přátelský a příjemný.  Vaše myšlení se orientuje především na mezilidské vztahy. Zajímáte se intensivně o myšlení a vzorce chování jiných lidí. Jste citlivý na pachy, osobní zjev a vlastnosti jiných lidí.(Měsíc a Merkur ve Váhách)

Silná intenzita cítění  Vám často dává odvahu a schopnost vytrvat při realizaci svých cílů. Vystupujete s bohatstvím nápadů, s odvahou a energií, zvláště v těžkých situacích. Při obhajobě svých principů jste připraven k nekompromisnímu boji. Své plány a akce bez pádného důvodu neprozrazujete. Musíte se naučit nebrat věci tak osobně a vážně a posuzovat je objektivně. Vaše skrývané emoce hned tak nepřejdou, nejsou-li ventilovány a zůstávají dlouho nezapomenuty. Kondenzují jako pára v papiňáku, až dojde k explosivnímu vyjádření, které má pak různé následky.  V otázkách erotiky budete zvláštně benevolentní. Zastáváte zřejmě názor, že co je příjemné oběma, není tabu. Mantinely máte daleko a nepohoršují Vás zřejmě ani neobvyklé vztahy. Kámasutrá ve všech verzích? :-) :-) (Venuše a Mars ve Štíru, to celé v 11. domě)

Milujete dobré jídlo a rád si užíváte. Dokážete svému tělu dopřát, co mu dělá dobře a zřejmě nelitujete v tomto případě financí, ani energie. Žádný asketa...(Jupiter v Raku)

Máte rád společnost, ideály bratrství a k naplnění štěstím docházíte prostřednictvím přátel. Těch máte hodně mezi ženami. Na ženu-in patrně chodíte, protože Vám ženská energie vyhovuje a hlavně to má původ ve Vaší potřebě sbírat informace. Určitě jste zaregistrován i u konkurence. Dík činnostem, které realizujete ve skupině navazujete úzká přátelství a vztahy.  Potřebujete ocenění a jste schopen prudkých vášnivých citů. Máte sklon jednat potají, který pramení ze snahy vyhnout se otevřenému odporu. Svá přání a úmysly rovněž raději zatajujete. Můžete pracovat ve velkých institucích, kde svoji osobní identitu nemusíte prozradit. (Venuše v 11. domě a Mars ve 12. Domě)

Vaše partnerské vztahy budou pro Vás prospěšné. Máte smysl pro spravedlnost. Totéž očekáváte od jiných lidí. Máte dobré předpoklady působit v oblasti práva, public relation a zprostředkovatelské činnosti. Tato konstelace naznačuje duševní disciplínu a orientaci na praxi. Ideje jsou posuzovány podle jejich užitečnosti. Myšlení máte metodické a přináší sebou matematické a přírodovědecké nadání. (Jupiter v 7. Domě a Saturn ve 3. Domě)

Máte pokrokové názory v oblasti filosofie, náboženství a vyššího vzdělání. Láká Vás tajemství dávno zapomenutých časů, velkých dálek a utopické budoucnosti. Můžete se věnovat studiu archeologie a astronomie. Od přátelství si někdy slibujete příliš mnoho. Máte široký okruh umělecky založených přátel. (Uran v 9. Domě a Neptun v 11. Domě)

Měl byste se naučit čekat. Chcete příliš mnoho a příliš rychle. Měl byste se chránit před nemoudrým optimismem a neuváženými snahami o seberozvoj. Ve svém úsilí dosáhnout něčeho velkého můžete být příliš uspěchaný a slíbit víc, než může splnit. Také v duševní oblasti chcete často vzít útokem takové věci, které dalece přesahují Vaše síly. Jste ovšem optimistický, velkorysý a plný dobrých úmyslů. Jste často hovorný a toužíte zanechat dojem. Budete choulostivý na svou osobu.(Slunce a Merkur kvadrát Jupiter)

Uvedený aspekt vyjadřuje smysl pro pořádek, rovnováhu a proporce ve výtvarném umění a hudbě. Často se nachází v horoskopech umělců. Máte smysl pro rytmus a strukturální vztahy v čase a prostoru. Aspekt je výhodný pro architekty, návrháře, matematiky a další profese, kde člověk musí být funkční a estetický zároveň. (Venuše tigon Saturn)

Máte rád a ochotně vyhledáváte nové zážitky. Ačkoliv jste v podstatě samotář, Vaše vztahy k veřejnosti charakterizuje bystrost a inteligence. Jste hrdý na romantická dobrodružství, hodně pro Vás znamenají a často se k nim v myšlenkách vracíte. V případech silných a úzkých osobních vztahů a kontaktů máte sklon reagovat silně citově a to bez ohledu na stanovisko  partnera. Většinou máte vysoké nároky, ideály a hodnotová měřítka ve vztahu k lásce. Té dokážete obětovat vše, pokud máte pocit, že vyvolený objekt je hoden Vaší náklonnosti. Milostné romance berete mnohdy a příliš vážně. Protože jste sám velmi silně citově založený, očekáváte totéž od svého partnera, což může v milostných záležitostech vést k přepjatosti a ke stanovisku "všechno nebo nic". Vaše některé milostné zážitky jsou opředeny tajemstvím a voní zakázaným ovocem. Mohl byste se zcela náhle zamilovat a nedopatřením i oženit. Vaše láska a náklonnost je stálá a silná. (Střelec v 1. Domě, Rak v 8. Domě a Váhy v 10 domě a silně obsazený 8. dům)

Peníze byste mohl klidně vydělávat nějakým neortodoxním způsobem, často ve spojení se skupinou jiných osob.

S ohledem na umístění Saturna a také sev. uzlu si dávejte pozor na psychická onemocnění a také budete méně odolný vůči bolesti.

Reklama