Matelka se narodila 18. 8. 1976 v Plzni v 18.30 hod

Numerologicky jste čtyřka. Čtyřka je také prof. Klaus. Jsou to lidé pevní a neuvěřitelně houževnatí. Všechno má v jejich životě nějaký smysl a formu. Nic nedělají jen tak z legrace, protože na sebe berou spoustu odpovědnosti. Jejich myšlení je přísně analytické a málokdy se dopouštějí chyb. Často je okolí nestíhá, a proto se vedle nich cítí nedostatečně. Čtyřky hned tak něco nezlomí, jsou schopny zastávat vysoké posty. Jako kantoři jsou brilantní, ale musí trochu slevit, protože jinak je mají studenti za suchary.

Jste Lvice. Ať je to, jak chce, lev je především vládce. Mezi Lvy jsou stejně propastné rozdíly jako mezi králi. Buď je to moudrý vládce a král a je všeobecně milován, nebo je to jen nadutý králíček, který si nevidí na špičku nosu a trůn používá jako masážní prostředek pro své ego. U Lvů hodně záleží na tom, kam se kloní jeho duše. Lev je zvyklý vyhrávat a je v tomto případě velkorysý. Lev žena má vybrané, královské chování a neztotožňuje se s nízkostí a klamem. Těžko ji vtěsnat do úzkých, primitivních poměrů, ale v rámci poznání je ochotna sestoupit i mezi spodinu, jen proto, aby například pomohla, nebo pochopila problém, který pak s velkým nasazením řeší. Lvi milují potlesk, ale tváří se při tom rozkošně skromně. Lev je impulsivní, ale ne za každou cenu. Mnohdy to trvá dlouho, než se rozzuří, pak je zlý, ale jen chvilku. Lvi se nemstí. Pokud člověka nesežerou bezprostředně, později vychladnou a nevrací se.

Asc. máte ve Vodnáři  –  dává Vám to projev člověka, který ostatní nedusí. Budete mít smysl pro humor a ctít svobodu projevu. Vyjadřujete se a přemýšlíte pokrokově. Zajímáte se o novinky a snadno se přizpůsobíte. Vaše komunikace je logická a nemáte problém s reakcí. Pokud jste zaskočena, víte to patrně jen Vy.

 

Dsc. máte ve Lvu Přitahují vás silní, stateční jedinci, kteří jsou veselí a optimističtí. Na druhou stranu povrchní chování, snobismus a honba za světskou slávou vás bude rozčilovat. Preferujete osobní sílu, pevnost a hloubku duše. Přitahuje vás královské vystupování.

 


Máte spoustu nápadů a rychle chápete. Dokážete se nadchnout pro spoustu nápadů a idejí. Nadšení Vás však často  opustí. Své pocity podrobujete důkladné racionální analýze. (Měsíc v Blížencích)

S velkou pravděpodobností dosáhnete v životě výrazné profesní a finanční úspěchy tím, že získáte a uplatníte dobré vzdělání. Vaše hlavní pozornost platí těm myšlenkám, které se dají realizovat a slibují finanční efekt a dobré postavení. V životě se orientujete tvůrčí činnost.  (Merkur, Mars a Venuše v Panně)


Máte snahu používat finanční a materiální prostředky optimálně ku prospěchu více lidí. Dokážete podnikat ve velkém měřítku, plánovat a realizovat své aktivity dlouhodobě. (Jupiter v Býku)

Usilujete o výměnu myšlenek a duševní spolupráci s ostatními lidmi. Raději než sama pracujete v partnerském svazku s jinými. Jste obratná ve styku s veřejností a uplatnila byste se jako pracovník reklamy a právní znalec. Zajímáte se o myšlenky spoluobčanů.

Máte láskyplný přístup k ostatním lidem. Dík svým laskavým způsobům a ohleduplnosti požíváte hodně popularity. Jste obratná ve styku s veřejností a dáváte přednost profesní činnosti v oblasti psychologie, prodeji. Manželství a osobní přátelství jsou pro Vás důležité. V právních vztazích se zřídkakdy dostáváte do sporů. Jestliže se tak stane, dokážete dospět ke smíru mimosoudní cestou.

Máte předpoklady něčeho v životě dosáhnout. Hodně lidí s touto konstelací uzavírá sňatek v pozdějších letech a zvolí si partnera zralého a vážně založeného se smyslem pro kariéru. Osoby s tímto postavením Saturna dokáží s jinými lidmi svědomitě a obětavě spolupracovat a dokáží nést i jejich díl odpovědnosti. Velký pozor na zradu zosnovanou nepřáteli a s tím spojený soudní proces. (Merkur, Venuše, Saturn a Mars v 7.domě)

Tohle postavení Uranu s sebou nese někdy pohyblivé majetkové poměry, dědictví, apod. (Uran v 8.domě)

Tento aspekt Vám propůjčuje soucit a velkorysost. Z toho pramení zájem o sociální dobročinnost. U svých spoluobčanů, zejména žen budíte velkou důvěru a zajišťujete si jejich spolupráci a podporu. Charakteristické jsou čestnost, poctivost a obchodní zdatnost. (Měsíc konjunkce Jupiter)

Ve snaze uniknout tvrdé realitě života se u Vás mohou objevit snahy utéci do světa fantazií. Pozor na alkohol. Vaše city jsou snadno a bezdůvodně zranitelné. (Venuše kvadrát Neptun)

K praktickým úkolům přistupuje s energií a s nadšením. Filosofické a humanitární podněty s projevují v konkrétních činech. Dokáže poskytnout oporu lidem, kteří jsou méně obdařeni štěstím. Neomezuje se pouze na vyjádření lítosti. Svoji víru dokáže přeměnit v činy. Dokáže se pro věc nadchnout. Dík pozitivní činnosti získává znalosti a porozumění v oblastech, které odpovídají znamením a domům, v nichž vládne nebo stojí Jupiter a Mars. Rád sportuje, miluje cestování a dobrodružství. (Mars trigon Jupiter)

Jste originální, tvořivá, nezávislá a posedlá přáním přispět něčím vlastním, jedinečným ke společnému prospěchu. Milujete legraci a zábavu, jakož i kontakty ke spoluobčanům. K nim jste neosobním způsobem přátelská. Jste skromná a nemáte ráda, když na sebe přitahujete nepatřičnou pozornost. Chtěla byste být raději milována než obdivována. (Vodnář v 1.domě)

Jste konzervativnější než připouštíte. Nevědomý strach může někdy působit jako zábrana. Skrytou sílu čerpáte z kázně a sebeovládání. Je možné Vám svěřit tajemství. (Kozoroh ve 12.domě)

Snažíte se svoji velkou potřebu lásky držet v mezích, abyste si nepřivodila starosti. V osobních vztazích ráda rozdáváte a přijímáte hodně lásky.

Máte chuť hodně cestovat. Cestování probíhá šťastně, máte asi slabost pro rychlou jízdu. Zůstáváte celkem dobře uchráněna před nehodami. Hodně cestujete a často měníte své bydliště, přičemž lidé s temito aspekty si rádi opatřují dvě bydliště.

Mohla byste mít umělecké povolání. Tato konstelace (Neptun v desátém domě) je totiž příznivá pro povolání herce, hudebníka a umělce. Rovněž pro psychology a psychiatry. Toto postavení (Měsíc v konjunkci s IC) příznivě ovlivňuje úspěchy v povolání. Poskytuje Vám schopnost komunikovat s veřejností a dorozumět se vlivnými lidmi.

Jeden z Vašich rodičů by mohl být neobyčejnou osobností nebo mít nevšední povolání.

Jestliže se rozčílíte, mohla byste mít žaludeční potíže.

Vaše děti by mohly být dvojčata a být mimořádně inteligentní.

Reklama