Maje se narodila 5.2.1980 ve 20:00 v Havlíčkově Brodě

 

Numerologicky jste sedmička. Schopnost empatie lidí s životní sedmičkou, je pověstná. Sedmička je číslem Neptuna. Je záhadná, idealistická a obdařená hlubokým vnitřním životem. Povětšinou má o schopnost navíc. Vzhledem k tomu, že jste Vodnář, bude se u Vás tato kombinace objevovat ve schopnosti cítit na vlastní kůži model nesvobody a útlaku. Dokážete si živě představit, jak těžko je člověku, který je jakýmkoli způsobem omezený. Neptun je uzavřený, hlubokomyslný a tíhne k iluzím. Mohla byste mít výtvarné, nebo hudební nadání a výraznou prostorovou představivost.

 

Vodnář je v zásadě volnomyšlenkářský typ člověka, ctící moderní pojetí života. Žena Vodnářka je navíc velice originální a zpravidla hezká. Vlastně by měla být na ulici okamžitě poznat. Taková žena bude patrně velmi zajímavě oblečena, přitom ale s vkusem a neobvyklými prvky. Mezi Vodnářkami je nejvíce módních návrhářek, stylistek a uměleckých kadeřnic. Kdyby se taková žena oblékla v „sekáči“, dohromady za pět stovek, bude působit, že vylezla z drahého butiku a její styl bude osobitý a svobodný. Znám hodně Vodnářek, které zůstaly samy jen proto, že nakonec couvli před pocitem, že někomu patří. To je ovšem s postupem času zpravidla mrzí.

 

Asc. máte v Raku. Na okolí působíte něžně, zranitelně a žensky. Ve společnosti vyvoláváte dojem křehkosti. A to bez ohledu na to, jak se cítíte. Budete mít vybrané způsoby a citlivý přístup k lidem, ale i k sobě.Odmítáte hrubost a násilí. Váš způsob dosahování cílů, bude rafinovaný a ženský.

 

Dsc. máte v Kozorohu. Budou vás přitahovat seriózní, pevní a praktičtí lidé, kteří si ví rady a mají postavení. Ráda byste měla partnera, od kterého se budete učit a který vás zabezpečí. Budete vyžadovat oporu a mužnost, ve smyslu kavalírského, ale skromného jednání. Chcete pevný charakter a vnitřní sílu.

 

Pokud byste  ve svém životě neměla lásku a harmonii, poškodilo to přímo Vaše zdraví. Vaše duševní a hlavně citová pohoda má přímý vliv na Váš zdravotní stav.

Máte šarm a eleganci. Jste zdvořilá, přátelská a příjemný prakticky ke každému máte ráda zkušenosti zcela nového typu. Schopnost vidět věci objektivně u Vás povede k pravdivému a nezaujatému poznání. Máte schopnost syntetického myšlení a matematické nadání. Věci dokážete vidět v širších souvislostech. Ráda pracujete v kolektivu a vůbec mezi lidmi. (Měsíc ve Váhách a Merkur ve Vodnáři)

 

Projevujete lidem hodně sympatie a účastenství a máte schopnost chápat jejich pocity. Jste romantická a citlivá. V důsledku Vaší citlivosti se obáváte odmítnutí, citového poranění nebo ublížení. Proto váháte má-li projevit své city nebo je raději skrývat. Z tohoto důvodu můžete někdy promeškat leckterou příležitost prožít romantický vztah.

 

Je obratná a šikovná. Chcete být neobyčejně exaktní. Jste takový perfekcionista, a tak jste náročná na své výkony, že Vám to někdy může znemožnit vůbec něco dokončit. Potrpíte si na dobře organizované pracovní prostředí. Máte pozitivní vztah k práci a svým bližním poskytujete nepostradatelné služby. Vyžadujete maximální poctivost i v maličkostech, při čemž z množství informací umíte vytřídit pravdu a omyly. Kladete na sebe veliké nároky a tak by se mohlo stát, že budete málokdy se sebou spokojená. (Mars, Jupiter a Satrun v Panně)

 

Máte velkou chuť do života, silnou vůli po tvůrčím sebevyjádření.Máte ráda společenský život a zábavu. Líbí se Vám hudba, divadlo, a jiné umění. Pokud nejste pokojená, jste proměnlivá a náladová. Málokdy vydržíte delší dobu u stejného cíle. Vždycky se objeví něco, pro co se nadchnete a věnujete množství energie do realizace. Neúspěch snášíte těžko. Potřebujete osobní uznání. Jste požitkář a jíte očima. (Slunce v 5. domě a Měsíc v 1. domě)

 Mohla byste mít zisk ze svých protivníků a nepřátel, ale dokážete lidi usmiřovat. Jste obratná ve styku s veřejností a dáváte přednost profesní činnosti v oblasti psychologie, prodeji nebo divadlu. Manželství a osobní přátelství jsou pro Vás velice důležité. V právních vztazích se zřídkakdy dostáváte do sporů. Jestliže se tak stane, dokážete dospět ke smíru mimosoudní cestou. (Merkur v 6. domě a Venuše v 7. domě)

Jste schopna prudkých, vášnivých citů. Vaše jednání a snahy jsou ovlivňovány nevědomím. Máte kladný vztah tajemsvím a nejednu věc vymyslíte potajmu, abyste s ní pak překvapila. Mnohá svá přání a úmysly rovněž držíte v sobě. Kdyby byla jiná doba, mohla byste být klidně zatčena(jste vlastně, potencionální disident.) Pokud jste nešťastná, nebo byste žila ve špatných podmínkách, měla byste sklon utéci se do fantastického snění a Vaše nerovová soustava by tím mohla utrpět i trvale. Vzhledem k dobře postavenému Jupiteru, máte ale štěstí, které přichází ze stran, ze kterých to neočekáváte. Prostě kdybyste byla zazděná princezna, nějaký žalářník by Vám z lásky pomohl na svobodu a podobně J (Mars a Jupiter ve 12. domě)

Nemáte ráda klišé a své vlastní mínění si vytváříte na základě okamžité zkušenosti a faktů. Mínění a názory jiných nemohou Vaše myšlení ovlivnit. Máte sklon šířit revoluční myšlenky. Protože nemá Uran nepříznivý aspekt s Marsem, děje se tak pouze psaným nebo mluveným slovem. Dáváte přednost přátelství a spolupráci s intelektuály, kteří Vám mohou poskytnout duchovní podněty. (Uran ve 3. domě a Neptun ve 4. domě)

Měla byste si dávat veliký pozor na model „náhradní reality“. To znamená, že Vám neprospívají návykové látky, ve smyslu tom, že nejste tak silná osobnost, abyste v určitém případě neměla tendenci topit v těchto „berličkách“ problém, který Vás přerostl. Máte jemné estetické cítění a Vaše city jsou snadno a bezdůvodně zranitelné. Aspekt také říká, že byste se snadno mohla stát obětí lidí, kteří apelují na Váš soucit, ale přitom ho chtějí pouze zneužít. (Venuše kvadrát Neptun) (tento aspekt měl Jack London)

V životě zažijete, ale i připravíte četná překvapení. Uvedený aspekt ovlivňuje Vaši spontánnost, která je důležitá zejména ve výtvarném umění. Také ve finančních záležitostech Vás může potkat náhlé štěstí. Ve všem co podnikáte se projevuje Váš osobní styl. Působíte šťastně a vesele, i když se tak právě necítíte. (happy face) (Venuše trigon Uran)

Váš důvtip a bystrost se projevují v praktických věcech. Při rozvíjení a realizaci myšlenek, nápadů a záměrů postupujete systematicky a plánovitě. Každou jednotlivost registrujete a přesně analyzujete. V tom spočívá Váš úspěch. Vaším cílem je dokonalost a kvalita má přednost před kvantitou. Panna v 1. domě

Váš partner by mohl být lehce nepraktický a pracovat spíše hlavou. Pokud ne, bývá zřejmě roztržitý. Jednoduše by se patrně mohl od Vás učit systematičnosti. Se svými přáteli zacházíte jako s rodinnými příslušníky a ráda je  zvete k sobe domů. (Ryby v 7. domě a Rak v 11. domě)

Jste poměrně statečný člověk a máte jakousi vnitřní sílu, která bývá využita teprve v krajních případech, kdy je zapotřebí osobní statečnost a rychlý úsudek(Lev ve 12. domě)

Zdravotně jste možná lehce nervózní, můžete mít sezónní dýchací anebo nervové zažívací potíže. Je-li vaše duše v pohodě, je na tom dobře i tělo.

 

 

Reklama